Mládež | Veda | Technika
               
2% dve percenta amav
   

Pohľad účastníkov na Festival vedy a techniky AMAVET 2017

Zverejnené: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Po úspešne absolvovanom krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET sme sa všetky autorky projektu Bubleology zúčastnili v novembri  celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky Amavet. Okrem nás: Juliána Dovalová, Barbara Birošová a Lucia Zajacová sa z nášho klubu súťaže zúčastnil aj náš mladší kolega Viliam Kubičár s prácou Magnetizmus.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Malá technická olympiáda

Zverejnené: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Dnešná doba praje viac počítačovým typom detí, ale  nie vždy  vedia svoje vedomosti aj správne použiť. Preto sa členovia AMAVET klubu 969 zo ZŠ s MŠ Rabčice rozhodli zorganizovať už piatu zábavnú regionálnu súťaž v tomto roku a to Malú technickú olympiádu.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

8. Murgašove dni v Lučenci

Zverejnené: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

AMAVET klub 894 v Lučenci bol spoluorganizátorom už 8. ročníka Murgašových dní. V tomto roku v októbri boli zamerané na vzťahy medzi predmetmi fyzika, biológia a chémia.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Energoinfo 2017

Zverejnené: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Získavanie najnovších informácií k tematike šetrenia energií pri jej používaní v domácnostiach, priemysle a v ďalších oblastiach nášho života, to sú témy, na ktoré sa zamerala vedecko-technická konferencia  „Energoinfo 2017“.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Letný detský tábor s prívlastkom Veda na dosah

Zverejnené: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Spomienka na leto

Prázdniny sú priestorom na realizáciu voľno časových aktivít, predstáv a snov. Centrum voľného času (CVČ) v Partizánskom ponúka v tomto období rodičom možnosť umiestniť svoje deti v prímestskom letnom tábore, v ktorom môžu zmysluplne využívať čas, kedy ich rodičia sú v zamestnaní. Tento rok prvý turnus mal inú podobu.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

V sklade kečupu

Zverejnené: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Udialo sa to v sobotu 22.4.2017. Členovia krúžku elektroniky a robotiky z AMAVET klubu 808 vycestovali do Bratislavy na 17. ročník medzinárodnej súťaže robotov, ktorá sa konala na Fakulte elektrotechniky a informatiky, STU v Mlynskej doline.  Súťaž, ktorá už pravidelne každoročne priťahuje pozornosť  záujemcov o elektroniku a robotiku a nesie meno ISTROBOT.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Prezentácia umu mladých vedátorov

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov

na Festivale vedy a techniky AMAVET 2017

História Festivalu vedy a techniky AMAVET mu dáva právom postavenie jedného z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa konal uplynulý týždeň. Jubilejný, dvadsiaty ročník festivalu počas troch dní od štvrtka do soboty to aj potvrdil. Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov z roka na rok vzrastajú. Úroveň projektov žiackych vedeckých prác, prezentovaných formou posterov, panelov, dosahuje medzinárodné parametre. Zhodli sa na tom členovia odbornej hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najúspešnejší mladí vedátori reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných miestach. V jubilejnom ročníku vysokú úroveň festivalu podčiarklo aj prostredie, v ktorom sa konal. INCHEBA EXPO Bratislava sa stalo miestom, kde vytvárajú ideálne podmienky pre prezentáciu umu slovenskej mládeže. Ako potvrdil na slávnostnom vyhlásení výsledkov predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc., spojenie Festivalu vedy a techniky AMAVET s veľtrhom Bibliotéka a výstavou Pedagogika sa ukázalo ako veľmi zmysluplné a bude rád, ak aj v ďalších ročníkoch sa bude konať festival v Inchebe. Organizátor, Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, víta ústretovosť Incheby, pretože kvalitné profesionálne súťažné projekty mládeže si vyžadujú aj prezentáciu v kvalitných profesionálnych výstavných priestoroch.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajský Festival vedy a techniky AMAVET po prvýkrát na našej škole Prešovský a Košický kraj

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Neprejde ani rok bez toho, aby sa naša škola nezapojila do už tradičného Festivalu vedy a techniky AMAVET. Usporiadateľom tohtoročného krajského kola pre Košický a Prešovský kraj, ktoré sa konalo 13. októbra 2017, bola naša škola – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove. Táto udalosť vznikla z iniciatívy RNDr. Miriam Feretovej s nevyhnutnou podporou vedenia školy.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajský Festival vedy a techniky AMAVET po tretíkrát v Partizánskom Trenčiansky kraj

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Veda a technika sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Preto od malička vytvárame pre nasledujúcu generáciu vzťah k vedeckému poznaniu sveta prostredníctvom vedecko-technických hračiek, v ktorých sú skryté základne zákonitosti nášho hmotného sveta. Svoj vzťah k vede a technike si môže mladá generácia vytvárať v rôznych prírodovedných a technických krúžkoch, ktoré pracujú nielen v školách, ale i pri centrách voľného času. Výsledky činnosti jednotlivých krúžkov alebo tvorivých skupín sú vystavované na rôznych  súťažiach. Jednou z dlhoročných súťaží je Festival vedy a techniky AMAVET. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ako nezisková mládežnícka organizácia, usporadúva Festivaly vedy a techniky AMAVET ako súťažné prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl a záujmových útvarov centier voľného času. Krajské kolo tohto festivalu v Trenčianskom kraji sa uskutočnilo 20. októbra 2017 v priestoroch Domu kultúry v Partizánskom. Do krajského kola sa prihlásilo celkove 39 mladých ľudí, ktorí prezentovali na 25 posteroch projekty z ôsmych vedeckých kategórií. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Festival vedy a techniky AMAVET v Auréliu pre Bratislavský a Trnavský kraj

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Tretí októbrový piatok sa v Zážitkovom centre vedy AURELIUM, uskutočnilo krajské kolo súťaže Festival vedy a techniky AMAVET, kde o postup zabojovali študenti škôl Bratislavského a Trnavského kraja. Spolu 17 prezentovaných projektov posudzovala odborná hodnotiaca komisia. Okrem náročnej prezentácie a obhajoby svojich vedeckých prác absolvovali účastníci festivalu prehliadku exponátov v centre vedy, zaujímavé experimenty, ktorých autorom je Nikola Tesla a v neposlednom rade aj laserovú šou. Úspešnou prezentáciou svojich projektov si postup na celoslovenské finále festivalu vybojovali nasledovné projekty:

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4  5 ... 108 109 110 111 112