Mládež | Veda | Technika
               
FVAT
     

AMAVET-áci obnovujú svoje rady

Zverejnené: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Sme ako veľká rodina. V tej skutočnej sa rodia nové deti a tí starší odchádzajú na zaslúžený odpočinok. V našej, v AMAVET-e, prichádzajú noví členovia, vznikajú nové kluby, ktoré idú v popularizácii vedy a techniky vo vychodených šľapajách ostatných klubov, ale aj vymýšľajú a inovujú tvorivé využívanie voľného času detí. Za 29 rokov existencie občianskeho združenia je logické, že tí čo boli na začiatku odovzdávajú žezlo tým mladším. Je prirodzené, že vek zavelí a mravenčiu prácu vedúcich klubov, dobrovoľníkov v neformálnom vzdelávaní po pracovnom čase už prestanú vykonávať. Takto zanikne aj klub, ale ďalší zas vznikne. Je nás približne 4 500 členov, ktorí pracujú v 55-tich, v niektorých časoch v 56-tich, kluboch po celom Slovensku. Tie počty sa významne nelíšia, zmeny sú v ich reprezentantoch, osobách.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

AMAVET pracuje aj so znevýhodnenými deťmi

Zverejnené: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

AMAVET klub 892 počas dvoch mesiacov letných prázdnin venoval svoj čas a energiu zmysluplnej práci pre znevýhodnené deti. Od 3. júla do 24. augusta zorganizovali projekt "Technika s hrou a relaxom v lete pre znevýhodnené deti". Bolo to pokračovanie celoročnej činnosti aj počas letných prázdnin, kde boli obsiahnuté všetky zložky výchovy, technického myslenia, robotiky, prírodovedných, ekologických, športových a relaxačných činností.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Svetoznámi slovenskí vedci - Aurel Stodola

Zverejnené: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Neviem ako vy, ale my v AMAVET-e sa veľmi potešíme, ak sa v e-mailovej pošte objaví pozdrav, v ktorom autor píše, že sa dozvedel o vás z internetu. Zvlášť, ak ide o pozdrav zo zahraničia. V novoročnej pošte sme si našli aj toto:

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

JUNIOR INTERNET AMAVET 2019 – 14. ročník

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

14. ročník konferencie Junior Internet sa uskutoční 5. - 6. apríla 2019 v priestoroch FIIT STU v Bratislave. Prihlasovanie spustíme 1.1.2019, sledujte nás na www.juniorinternet.sk

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Záujemcov o lektorovanie vo vašom regióne stále vítame a opäť prinášame informácie o projekte. Od začiatku projektu 1. apríla tohto roka sme vyškolili 98 lektorov a 731 žiakov. Pridajte sa k nám. V januári pripravujeme školenie lektorov v jednotlivých regiónoch. To je aj informácia pre tých, ktorí sa s nami spojili a chcú sa stať lektormi. Tešíme sa na spoluprácu.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

RoboRAVE Slovensko 2018

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

V dňoch 18. a 19. októbra 2018 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline konal štvrtý ročník celoslovenského kola obľúbenej súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko 2018. Organizátormi súťaže sú členovia  AMAVET klubu  549 z Martina v spolupráci s Informačným centrom mladých  a Žilinskou Univerzitou. Aj v tomto roku mohla byť zrealizovaná vďaka finančnej podpore sponzorov, najmä od spoločnosti MATADOR Group.

Víťazný tím „SIL_AMAVET 964“ z Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou bol súčasťou najpočetnejšej a najúspešnejšej delegácie, ktorá prišla do Žiliny až v východu Slovenska.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

SRDCE NA DLANI 2018 s AMAVET-om

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

„Srdce na dlani“ je ocenenie Bratislavského dobrovoľníckeho centra, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k jeho rozvoju. Ocenenie sa udeľuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov 5. decembra a Medzinárodného dňa koordinátorov dobrovoľníkov 5. novembra. V tomto roku sa slávnostné oceňovanie konalo 4. decembra v Bratislave a nechýbal na ňom ani AMAVET.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Noc výskumníkov pokračovala s AMAVET-om v Piešťanoch

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Pozvanie medzi 200 žiakov do priestorov krásnej budovy Elektrárne Piešťany? Takáto pozvánka sa neodmieta! 20. novembra 2018 sme v spolupráci zo Strednou odbornou školou v Hlohovci pripravili pre žiakov II. stupňa základných škôl interaktívne stánky plné fyzikálno-chemických javov a energie, konal sa tam totiž follow - up Noci výskumníkov 2018.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Misia Mars 2

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Tím AMAVET klubu 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera z Vranova nad Topľou sa dňa 12.12.2018 zúčastnil finálového kola v auditóriu informačného centra Energoland Mochovce. Z celého Slovenska bolo na finále pozvaných pät tímov. Na podujatí vystúpili aj renomovaní slovenskí vesmírni bádatelia: astrobiologička Michaela Musilová v živom prenose z marťanskej misie na Havaji, Matej Poliaček, účastník simulovanej misie na Mesiac ESA – LEARN Mission a Rover team s ukážkou mobilného štvorkolesového robota Androveru 2.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

ANJELI AMAVET-u DEŤOM

Zverejnené: 14.12.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Predvianočné obdobie adventu je už tradične spomienkou na tých, ktorí k svojmu úsmevu do života potrebujú vdýchnuť pocit dobra od druhých. Dávame im pocítiť, že nie sú so svojimi problémami, či už zdravotnými, alebo existenčnými, sami. V AMAVET-e napĺňame ich potreby počas celého roka a najmä počas letných prázdnin, kedy sa za podpory našich ANJELOV, rôznych donorov a partnerov, deti zúčastňujú v tábore pri mori na Makarskej riviére. Týmto sa chceme všetkých našim ANJELOM srdečne poďakovať za rok 2018. Bližšie v priloženej Záverečnej správe Anjeli deťom. Okrem uvedených partnerov ďakujeme aj Nadácii vzdelanie a zdravie, Nadácii Volkswagen a mnohým anonymným jednotlivcom, ktorí sú tak skromní, že si nezakladajú na zverejnení. Rovnako si želáme aj do budúceho roka, aby pod pomyselný vianočný stromček sme dostali veľký balík prísľubov od ľudí, firiem, spoločností, ktorí sa chcú aj v roku 2019 stať našimi ANJELMI. Veď takých príbehov ako vám pripájame do prílohy je neúrekom.

ĎAKUJEME!

1 2 3 4  5 ... 121 122 123 124 125