Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!
Nezobrazuje sa tento newsletter správne? Otvorte v prehliadači.

Milí priatelia vedy a techniky,
Jozef...„in medias res“... teším sa na stretnutia počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Už tradične budeme spoločne organizovať a oslavovať vedu a techniku prostredníctvom nášho Festivalu vedy a techniky AMAVETu, opäť na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ja sa úprimne teším na všetky projekty, ktoré prídu prezentovať naši mladí vedátori. Náš Festival vedy a techniky AMAVETu sa stal jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy na Slovensku a od ministerstva sme získali od ďalšieho akademického roka štatút uznanej (a verím, že aj uznávanej) súťaže, čo nás posúva opäť ďalej... verím, že počas týždňa bude množstvo tém na diskusiu, takže sa na Vás všetkých teším v Bratislave...

V každom prípade krása našich aktivít je aj v tom, že sa z nich vieme tešiť, vďaka tomu že sú pre radosť nás všetkých a robíme ich s potešením...

Popularizujme vedu spoločne...

Jozef


Na Festivale vedy a techniky AMAVET sa mladí vedátori stretnú už o pár dní

Už o pár dní privíta Bratislava v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského nadšených mladých vedátorov s ich zaujímavými projektmi z oblasti vedy a techniky z celého Slovenska. Títo nadaní mladí ľudia sa stretnú na celoslovenskej súťaži s názvom Festival vedy a techniky AMAVET  v dňoch 13. – 15. novembra 2014.

 Festival vedy a techniky AMAVETsa stal tento rok jedným z hlavných podujatí TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY na Slovensku.

Festival vedy a techniky AMAVET (FVaT)  je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosťpomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Záštitu nad podujatím prevzal prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc., slovenský informatik, expert na počítačové vedy, matematiku a teoretickú informatiku zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu /ETH/ v Zürichu.

Čítať viac »

Séria Krajských Festivalov vedy a techniky vyvrcholila v Košiciach

kosiceKošice, 29.10.2014 – Sériu Krajských Festivalov vedy a techniky tretím ročníkom zavŕšil svojim priebehom práve Východoslovenský regionálny Festival vedy a techniky. Do Domu techniky ZSVTS na Južnej triede v Košiciach zavítalo vyše 120 účastníkov z Košického a Prešovského kraja. V rámci Festivalu bojovalo spolu 40 projektov z oboch regiónov východného Slovenska o postup na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať už od 13. novembra v Bratislave. Jedenásťčlenná Hodnotiaca komisia Festivalu pod vedením prof. Mgr. Jaroslava Hofierku, PhD. Z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyberala 3 postupujúce práce z Prešovského a 3 z Košického kraja. 

Čítať viac »

Žilinský krajský Festival vedy a techniky priniesol ďalších postupujúcich

ZilinaMartin, 24.10.2014 – Predposledným zo série Krajských Festivalov vedy a techniky bol ten pre Žilinský kraj. V rámci súťaže o postup na celoslovenské kolo súťažilo celkovo 13 projektov. Už tradíciou sa stalo miesto konania tohto Festivalu. Opäť sme zavítali na pôdu Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha, na Malej hore 3 v Martine. Organizáciu a realizáciu Festivalu pre Žilinský región prevzal aj tento rok AMAVET klub č. 549 pod vedením Ing. Jozefa Ristveja, ktorý bol zároveň predsedom Hodnotiacej komisie Festivalu.

Čítať viac »

Krajský Festival vedy a techniky v Banskej Bystrici

Banska BystricaBanská Bystrica, 17.10.2014 – Ďalším v poradí tretím Krajským Festivalom vedy a techniky, kde zavítal AMAVET bol ten pre Banskobystrický kraj. Konal sa v priestoroch Spojenej školy, Kremnička 10 v Banskej Bystrici. Organizáciu a realizáciu tohto Festivalu tento rok prevzal AMAVET klub č. 937 pod vedením jeho vedúceho Vladimíra Kováčika. Členovia Hodnotiacej komisie pod vedením Ing. Róberta Sviatka mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi 15 projektov práve 3 práce žiakov, ktoré získajú možnosť prezentovať svoj projekt na celonárodnom kole konanom v Bratislave.

Čítať viac »

Mladí elektronici v Chorvátsku

Povazska bystricaAMAVET klub č. 547 pôsobiaci v Považskej Bystrici patrí k zakladajúcim členom našej organizácie a svoju činnosť zameriava najmä na oblasť elektroniky a robotiky. Koncom prázdnin sa dvaja šťastlivci  rozhodli tento klub reprezentovať v tábore Letná univerzitka, ktorý výrazne podporuje neformálne vzdelávanie v rôznych vedných oblastiach prostredníctvom zaujímavých experimentov.  Letná univerzitka je modelom tradičnej univerzity, avšak na nej sa neznámkuje a ani neskúša. Podstatou je skutočnosť, že žiaci sa môžu aj počas letných prázdnin zapojiť do vzdelávania a osvojiť si nové vedomosti, poznatky a získať rôzne praktické skúsenosti a to skutočne zaujímavým spôsobom.

Tábor sa uskutočnil 29.8. – 7.9.2014 v chorvátskom kempe Baško Polje. Účastníkom hravou formou umožnil dozvedieť sa niečo viac z rôznych odborov  ako napríklad biológia, chémia, fyzika, astronómia,  pričom vedúci deťom pripravili aj množstvo ďalších zaujímavých aktivít pri mori, športové súťaže či výlety do okolitých miest.  

Čítať viac »

Deň robotov 2014

party robotMnohých z vás určite napadla otázka: "Čo to tá robotika vlastne je?" Ako už z názvu vyplýva, je to veda zaoberajúca sa robotmi a všetkým čo s nimi súvisí. Slovo robotika je anglického pôvodu a ako prvý ho použil americký spisovateľ a autor sci-fi románov Isac Assimov. No samotné slovo robot bolo prvý krát na svete použité v divadelnej hre R.U.R (Rossum´s universal robots) Karla Čapka. Robotika je veda o robotoch, ale aj o ich dizajne, výrobe a aplikáciách. Robotika úzko súvisí s elektronikou, mechanikou a softvérom. Dnešné komerčné a priemyselné roboty sú veľmi rozšírené, vykonávajú prácu lepšie, lacnejšie a spoľahlivejšie ako človek. Sú tiež využívané pri práci v nebezpečných a rizikových prostrediach, alebo jednoducho pri prácach, ktoré nie sú pre človeka vhodné.

Čítať viac »

Slovenské raketomodelárske nebo zatvorené

AMAVET klub č. 808 - Partizánske

modelariV dňoch 27.-28.9. sa v priestoroch letiska Nitra – Janíkovce uskutočnila posledná nominačná súťaž raketových modelárov. Na súťaži, ktorá má svoju niekoľko desaťročí trvajúcu tradíciu nechýbali ani členovia Amavet klubu č. 808 z Partizánskeho.  Náš klub reprezentovali Jozef Jaššo st. Jotef Jaššo ml. Ing. Ľudoví Baranček,  Milan a Veronika Mitašoví a Marek Urban.

Čítať viac »

Raketoví modelári lietali v Slovinsku

slovinskoV dňoch 10.-12.10.2014 sa v Slovinskej Ljubljane uskutočnila posledná súťaž Svetového pohára  tohtoročnej sezóny v raketovom modelárstve. Súťaže, ktorá zapísala v tomto roku svoj 36. ročník sa zúčastnili aj pretekári z Amavet klubu č. 808.

Za juniorov lietali Milan a Veronika Mitašoví a Marek Urban.

Čítať viac »

Vyrobte si kostihojovú masť a tinktúru

AMAVET klub č. 752 - Cejkov

kostihojKostihoj lekársky je naša obľúbená bylinka. Jeho význam je ukrytý už v názve – zahojí kosti, kĺby, opuchy. V októbri a novembri už koreň v sebe ukrýva veľké zásoby liečivých látok. Je to čas, keď ho treba vykopať a môžete si  pripraviť  výborné domáce liečivá na boľavé kosti. Aj my sme to skúsili – poradili nám babičky, ako to ony robili v minulosti, keď nemali gély a mastičky z lekárne a pomoc hľadali v prírode.

Čítať viac »

Výzva od Nadácie Volkswagen Slovakia

volkswagenNadácia v roku 2014 plánovala podporiť celkovo 40 vzdelávacích projektov. Z dôvodu enormného záujmu zamestnancov predkladajúcich kvalitné projekty sa Nadácia rozhodla podporiť o 30% viac projektov než bolo naplánované. Doposiaľ tak v tomto roku podporila 48 projektov a 4 projekty majú ešte šancu získať grant. Prioritné témy aj pre tento rok sú vzdelávanie v oblasti techniky, dopravnej výchovy a nemeckom jazyku a zároveň vzdelávanie znevýhodnených skupín obyvateľov. Vzdelávanie sa však nemusí obmedzovať iba na aktivity žiakov a študentov. Vzdelanie sprevádza človeka po celý život, takže projekty zamestnancov siahajú od vzdelávania v ranom veku, cez školské projekty, až po kognitívny tréning v dôchodkovom veku! Na získanie podpory je potrebné vyplniť žiadosť a zaslať ju na adresu nadácie. Na tejto stránke nájdete informácie a aj podmienky na poskytnutie podpory a vzorovú žiadosť.

Viac informácií nájdete TU


Pokus

Hra s tlakom

tlakPredmet obklopený kvapalinou alebo plynom je vystavený tlaku z tohto prostredia. To, že tento tlak nedeformuje, je dôsledok toho, že tento tlak pôsobí vo všetkých smeroch (zhora, zdola, zľava, sprava, spredu, zozadu).

Aj my sme neustále obklopení plynom (vzduchom). Keby však nebolo rovnováhy a tlak by nepôsobil vo všetkých smeroch, na pleciach by sme nosili hmotnosť malého auta! Ešte šťastie, že tlak pôsobí aj nahor. Dokazuje to nasledujúci pokus.

Čítať viac »

Seriál o atómoch

Štandardný model. Čo je fundamentálne? Malý test


Tel.č., fax: 02 44 872 331 Mobil: 0905 506 312 E-mail: amavet@amavet.sk
www.amavet.skwww.superleto.skwww.festivalvedy.skwww.juniorinternet.sk
ISSN 1337-1703
(cc) 2013 AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Odhlásenie z mailinglistu