Informujte o aktivitách AMAVETu a nových udalostiach vo svete mládeže aj vedúcich krúžkov, svojich členov, priateľov, či známych - nezabudnite im tento newsletter preposlať!
Nezobrazuje sa tento newsletter správne? Otvorte v prehliadači.

Milí priatelia,

bronkaveľmi ma teší, že sa Vám môžem prihovoriť týmto vianočným editoriálom. Teraz, keď ho píšem si vlastne naplno začínam uvedomovať, že prichádzajú tie krásne sviatky roka, na ktoré sa tešia nielen deti ale i dospelí. Doteraz som ich, aj napriek vianočnému ošiaľu z reklám a obchodných centier vnímala len okrajovo. Bolo to spôsobené tým, že neustále bolo čo robiť a množstvo povinností, ktoré sme mali nám hlavy plnilo niečím iným :-) Ale konečne prišiel ten čas, keď je aj v AMAVETe pokojné obdobie a ponúka nám možnosť užívať si spoločne sviatočnú náladu. Tú si pekne vylepšujeme malými školeniami na Sekretariáte, kde jeden školíme druhého :-) A že sa vlastne nezadržateľne blíži koniec ďalšieho roka, som si tiež začala uvedomovať v tejto chvíli...

V AMAVETe bol rok 2014 výnimočný. Nielen preto, že sa nám podarilo opäť zorganizovať mimoriadne úspešné ročníky pravidelných podujatí či už na centrálnej alebo klubovej báze, ale aj preto, že sme mali tú česť byť organizátormi celoeurópskeho podujatia, ktoré spojilo mnohých ľudí a vytvorilo nenahraditeľné priateľstvá. Teraz, tesne pred oslavou štvrťstoročnice AMAVETu sa nám miešajú spomienky na všetky podujatia, zážitky, ľudí a okamihy, ktoré nám ponúkol a ktorých sme boli súčasťou. Nemôžem vynechať ani to posledné, ktorým bolo školenie vedúcich klubov, pre mňa tento rok skutočne výnimočné :-) Podarilo sa toho však oveľa viac a naše snaženie bude mať určite aj vďaka Vám odozvu v ďalších rokoch.

Chcela by som všetkým v mene celého AMAVETu poďakovať za Vašu dôveru a tiež za Vašu pomoc, bez ktorej by sme sa ani tento rok neobišli...Pevne verím, že spolu zvládneme aj ďalšie predsavzatia...či už novoročné alebo kedykoľvekročné :-)

Prajem Vám všetkým tie najkrajšie Vianoce a úspešný vstup do Nového roka. A keďže sviatky skutočne nie sú len o darčekoch, tak Vám prajem to, čo je naozaj dôležité – prežite ich v pokoji, zdraví a láske v kruhu svojej rodiny a priateľov.

Bronka Czinegeová,

Vaša šéfredaktorka

 


Festival vedy a techniky 2014 opäť jedným z mimoriadne vydarených ročníkov

Celoslovenská súťažná prehliadka vedecko-technických projektov stredoškolákov sa i tento rok uskutočnila v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v dňoch 13. – 15. novembra 2014. Počas týchto dní svoje projekty obhajovala stovka nadšených žiakov pred odborníkmi z hodnotiacej komisie a pred širokou verejnosťou. O návštevníkov skutočne nebola núdza – Festival vedy a techniky navštívilo niekoľko stoviek účastníkov z najmä školských skupín.

Festival vedy a techniky

Čítať viac »

Nultý ročník robotickej súťaže RoboRAVE na Slovensku úspešne prebehol

roboraveV piatok 14. novembra 2014 sa v Bratislave na Prírodovedeckej fakulte uskutočnil 0-tý ročník súťaže robotov - RoboRAVE, do ktorej sa prihlásili dva súťažné tímy.

Práve nízky počet prihlásených súťažných tímov v prípravnom ročníku súťaže potvrdil usporiadateľom správnosť rozhodnutia, že celoslovenské finále sa bude konať ako súčasť Festivalu vedy a techniky AMAVETu, ktorý bol v tomto roku organizovaný v dňoch 13. – 15. novembra ako hlavné podujatie týždňa vedy na Slovensku.

Čítať viac »

Súťaž Pohár vedy Neuron

pohar vedyPripomíname Vám prihlasovanie do 4. ročníka súťaže Pohár vedy Neuron 2015, ktorá je organizovaná Asociáciou malých debrujárov ČR v spolupráci s AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Ukončenie prihlasovania je 31.12.2014.
Že túto súťaž vôbec nepoznáte? Nevadí, radi Vám ju predstavíme. Pohár vedy je určený širokým radám záujemcov o hranie a experimentovanie (prevažne s fyzikou), nielen pre extrémne nadaných jedincov, ktorí hravo riešia zložité príklady.
Do súťaže sa môžu zapojiť materské školy, žiaci prvého a druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl. Podujatie má medzinárodný charakter. Propozície súťaže, prihlasovací formulár a ďalšie informácie nájdete na: http://www.poharvedy.cz/.


Školenie vedúcich AMAVET klubov 2014

školenieAj tento rok sa v krásnom prostredí Vysokých Tatier, pre nás už v známom hoteli Meander v Tatranskej Štrbe v dňoch 5. – 7. 12. 2014 uskutočnilo Školenie vedúcich klubov AMAVETu.

Program školenia bol rozdelený do troch hlavných blokov, ktoré prebiehali celú sobotu. Prvý blok bol určený na zhodnotenie roka 2014 a jednotlivých aktivít Sekretariátu v rámci neho (Festival vedy a techniky a tiež premiérové krajské kolo v Nitre, Junior Internet, Labák, Akreditovaný program „Zvedaví vedci“) a ďalšie novinky 2014. Druhý blok patril podujatiu Expo Sciences Europe 2014 a vyúčtovaniu dotácie spolu s dotáciou projektov cez grantový program AMAVETu. Po dlhšej poobednej pauze, ktorú sme takmer všetci využili na prechádzku po Štrbskom plese, sme si vypočuli krásne prezentácie od niektorých AMAVET klubov o ich činnosti a nádherných výsledkoch a potom už nasledoval tretí a zároveň posledný blok. Bol určený na predstavenie plánov do ďalšieho roka a možností, ktoré sa nám ponúkajú a preto ich treba využiť.

Čítať viac »

Traja dobrovoľníci z Francúzska

dobrovolniciLen na úvod: Článok je o troch dobrovoľníkov z východnej časti Francúzka, ktorí vďaka projektu ERASMUS zavítali na 2 týždňe k nám do AMAVETu...

Bol piatok ako ktorýkoľvek iný. Ráno išli deti do školy, rodičia do práce a traja dobrovoľníci z Francúzska si to namierili do základnej školy v Modre. Prečo? Pretože im to umožnil projekt Erasmus+, vďaka ktorému prišli Clara, Marie a Romain na sekretariát AMAVETu dobrovoľníčiť dva týždne.

Posledný deň ich pobytu na Slovensku boli pripravení predstaviť debrujárske pokusy šiestakom.

Zvonček zazvonil a oznámil začiatok druhej vyučovacej hodiny – fyziky, pre niektoré deti obávanej a trochu náročnej. 

Čítať viac »

Zábavné robotické automaty

robotikaČo deti – žiakov základnej školy zaujme? Hra. A keď hra tak kreatívna, príťažlivá a zmysluplná. A tiež hranie sa s niečím čo ďeťom dá poznatky využiteľné aj do budúcna a rozšíri obzor ich poznania. Možno pre niektorých sa stane základom ich profesionálnej orientácie.

Našou hlavnou myšlienkou, s ktorou sme vstupovali do projetu Amavetu, bolo ponúknuť ďeťom možnosť zoznámiť sa so stavebnicou, z ktorej je možné postaviť rôzne modely vozidiel, strojov, robotov. Pracovať s mini, kreatívne ich vytvárať a zdokonaľovať. Programovať ich ako samostatne funkčné jednotky, ktoré by vedeli vykonávať vopred zadané úlohy.

Čítať viac »

XX. ročník Ceny primátora Nitry a Majstrovstvá Slovenskej republiky žiakov Amavet-u v plastovom a papierovom modelárstve 2014

modelari18.októbra 2014 sa v  Základnej škole na Nábreží mládeže v Nitre  konala medzinárodná súťaž plastových a papierových modelov Cena primátora Nitry,  jej už XX. ročník. Súbežne s touto súťažou sa konali ajMajstrovstvá Slovenskej republiky žiakov Amavet-u v plastovom a papierovom modelárstve. Dvadsiaty ročník tejto prestížnej modelárskej akcie  bol zaujímavý obrovským množstvom prekrásnych papierových a plastových  modelov z Českej republiky, Poľskej republiky, Maďarskej republiky a samozrejme zo Slovenska. V celej súťaži sa prezentovalo  525 plastových a 309 papierových modelov teda spolu 834 modelov od 167 modelárov. Súťaž svojou účasťou podporil aj primátor mesta Nitry Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., ktorý ocenil najkrajší model súťaže.

Čítať viac »

Účasť nového AMAVET klubu na regionálnom kole FLL 2014 v Žiline

first lego leaugeV piatok 28. novembra 2014 sa na Fakulte riadenia a informatiky ŽU uskutočnilo regionálne kolo celosvetovej robotickej súťaže FIRST LEGO League. Témou 16. ročníka tejto všestranne zameranej technickej súťaže bolo Vzdelávanie bez hraníc. O postup do ďalšieho kola krajín V4 bojovalo po trojmesačnej príprave 10 tímov zo stredných a základných škôl v štyroch súťažných kategóriách. Jedným z cieľov súťaže je naučiť chlapcov a dievčatá pracovať tímovo. Mladí výskumníci tiež prezentovali odbornej porote výsledky svojich výskumných projektov. Popri tom už vrčali autonómne roboty skonštruované zo špeciálnych robotických stavebníc a tímy sa predbiehali, kto splní zadané úlohy lepšie a rýchlejšie.

Čítať viac »

Bezpečne na internete

bezpecne na interneteAko Amavet klub č. 873 sme sa v januári 2014 sme sa úspešne zapojili do grantového projektového systému Amavet.

Náš podporený projekt s názvom „Bezpečne na internete“ sa zameriava na aktuálnu oblasť využívania komunikačných technológií a ochrany pred ich rizikami. Na ceste za poznaním sme využívali viaceré druhy umenia, najmä výtvarné a literárne. Literárna zložka zahŕňala tvorivé písanie, kreatívnu prácu s literárnymi textami, ktoré boli zamerané na oblasť komunikačných technológií. Výtvarne nadaní členovia zhotovili práce k danej téme formou maľby, koláže, perokresby či mozaiky. 

Čítať viac »

Výstava technickej tvorivosti detí a mládeže

vystavaŽijeme v období, ktoré je poznamenané rýchlym rozvojom vedy a techniky a jej výsledky ľudstvu prinášajú neustále zlepšovanie životných podmienok vo všetkých oblastiach nášho života. Z tohto dôvodu je potrebné, aby oblasť vedy a techniky sa čo najviac priblížila deťom, žiakom, mladým ľudom od materských, základných a stredných škôl. Klub AMAVET 937 otvorením prvého ročníka výstavy „Technickej tvorivosti detí a mládeže“, ktorá sa uskutočnila od 09. – 11.06.2014 v priestoroch SŠ, Kremnička vytvára priestor pre získanie a výmenu teoretických poznatkov a praktických skúseností z jednotlivých foriem rozvoja a iniciatívy mladých ľudí.

Čítať viac »

Multitematický tábor AMAVET klubu č. 519

taborLetný tábor sa uskutočnil v termíne od 30.6. do 6.7.2014 v RZ Skaličan - Skalica - Zlatnícka dolina. Zúčastnilo sa ho 40 detí a mládeže a 4 vedúci.Tábor bol pestrý, organizovali sme na ňom aktivity rôzneho druhu.Navštívili sme kúpalisko v Skalici, historické centrum Skalice, Lanové centrum Tarzania v Skalici, Skalický salaš a výrobňu Skalických trdelníkov, celodenný výlet do ZOO v Hodoníne, loptové hry, hry a súťaže, táborák, diskotéka, videoprojekcia, spev, tanec, aerobic. Deti mali vďaka táboru krásne spestrenú časť prázdnin a vhodným spôsobom vyplnili svoj voľný čas.

Radoslav Nekoranec, vedúci AMAVET klubu č. 519


Voňavá chémia v našom živote

S potešením sme v marci prijali správu, že nám na Amavete v Bratislave v rámci interného grantu  schválili náš projekt Voňavá chémia. S takto získanou finančnou podporou sme sa smelo mohli s deťmi pustiť do realizácie zaujímavých experimentov zameraných na prípravu niektorých kozmetických prípravkov, ale len z prírodných surovín, bez použitia chemických stabilizátorov a konzervantov. 

Čítať viac »

Chránená dielňa v spolupráci s AMAVET klubom č. 892


chranena dielnaZačiatkom roka 2014 začala pracovať v Novom Meste nad Váhom v prenajatých priestoroch „Rosina“ chránená dielňa. Do chránenej dielne sa zapojil náš klub Amavet 892 a v spolupráci sme ju začali vytvárať už v decembri minulého roka. V rámci nej začali fungovať mladí ľudia so zdravotným postihnutím. Neboli schopní si nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce. K činnosti, ktorú vykonávali sa zaškolili a  pripravovali sa pod vedením svojich osobných asistentov priamo v chránenej dielni. Na iných pracoviskách im zamestnávateľ nemohol poskytnúť vhodné zamestnanie súvisiace s ich zdravotným postihnutím. Aby ich práca bola kvalitná, prostredníctvom video kamery sme im premietaním na monitor postupne približovali ako budú vykonávať svoju prácu v chránenej dielni. A potom už len prax v podobe priamej práce :-) Zapojení mladí ľudia získavajú vďaka chránenej dielni veľa nových zručností, vedomostí a kompetencií, ktoré môžu využiť v budúcom živote a ktoré im môžu pomôcť s uplatnením sa na trhu práce.

Mgr. Drahomíra Koníková, AMAVET klub č. 892


Predvianočné tvorivé dielne v AMAVET klube č. 855

tvorive dielneVianoce, sviatky pokoja, rodinnej pohody, šťastia.  Sviatky, na ktoré sa my deti najviac tešíme. Sme šťastné, keď za štedrovečerný stôl zasadne celá rodina a po večeri sa obdarujeme darčekmi.  O to viac potešíme svojich najbližších, keď si darčeky  vlastnoručne vyrobíme.  Preto sme sa aj teraz veľmi potešili keď nám náš  AMAVET pripravil ďalšiu tvorivú sobotu. A to nie hocijakú, ale vianočnú.  Veľké ĎAKUJEME patrí  p. Monike Vávrovej, maminke jednej našej kamarátky,  ktorá nám pomohla zhotoviť sviatočný svietnik, ktorý bude veľkou ozdobou  spolu s vianočným pozdravom a voňavými vianočnými perníčkami ,ktoré sme si vlastnoručne zhotovili.

Amaveťáci z klubu 855


Keď sa kluby navzájom navštevujú :-)

Druhý októbrový týždeň sme sa rozhodli navštíviť propagovanú akciu PARTYROBOT na letisku v Partizánskom - Malé Bielice. Presne ako napísali, že kto má záujem o robotov ten si prišiel na svoje. Sprievodnou akciou na letisku bola šarkaniáda a decká sa mohli vyblbnúť dosýtosti s vlastnoručne vyrobeným alebo kupovanými šarkanmi. Počas dvojdňového výletu sme si "odskočili"i do Uhrovca, aby sme sa niečo dozvedeli o Ľ: Štúrovi a A. Dubčekovi. Tu by som chcela vyzdvihnúť lektorku, ktorá bola výborná. Večer sme absolvovali prednášku v observatóriu v Partizánskom. A to skutočne bolo na čo pozerať a počúvať, lebo možnosť sme mali do rána. Lenže nás čakal ďalší náročný program.

Čítať viac »

Tvorivá matematika

tvoriva matematikaAMAVET klub č. 884 Nová Dubnica realizovala v lete projekt zameraný na spoznanie matematiky podľa prof. Milana Hejného. Deti zo znevýhodneného prostredia sa oboznámili s učebnicami a prostrediami matematiky prvého ročníka základnej školy (ZŠ).

Článok k tvorivej matematike, ktorá bola spojená aj s tvorivou informatikou nájdete na webovej stránke klubu: http://amavet884.wz.cz/2014/11/Informaticka-sutaz-iBobor-2014-07-11-a-14-11-2014.html


Pokus

Vreckovka z pevného papiera

bojExperti bojového umenia (džudo, karate) sa učia koncentrovať svoju celkovú silu, aby mal konečný úder čo najväčší efekt. Práve vďaka tomu môžu prelomiť dosky, ale aj tehly.

A naopak, na svoju obranu sa učia túto silu čo najväčšmi rozložiť, aby nebola až taká nebezpečná. Džudisti takto vyvinuli viacero spôsobov stlmenia pádov na zem.

Nasledujúci pokus z vás neurobí expertov bojového umenia, ale fyzicky vás presvedčí, že je možné silu rozložiť.Čítať viac »

Zaujímavosti

Pre veľký záujem (veľa pozretí) na našom webe Vám opäť prinášame dávno uverejnený článok o jednej z veľkých záhad minulosti.

Záhadné okolnosti v projekte Philadelphia
Tel.č., fax: 02 44 872 331 Mobil: 0905 506 312 E-mail: amavet@amavet.sk
www.amavet.skwww.superleto.skwww.festivalvedy.skwww.juniorinternet.sk
ISSN 1337-1703
(cc) 2013 AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Odhlásenie z mailinglistu