Festival vedy a techniky AMAVET v Auréliu pre Bratislavský a Trnavský kraj
               

Festival vedy a techniky AMAVET v Auréliu pre Bratislavský a Trnavský kraj

Dátum: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Tretí októbrový piatok sa v Zážitkovom centre vedy AURELIUM, uskutočnilo krajské kolo súťaže Festival vedy a techniky AMAVET, kde o postup zabojovali študenti škôl Bratislavského a Trnavského kraja. Spolu 17 prezentovaných projektov posudzovala odborná hodnotiaca komisia. Okrem náročnej prezentácie a obhajoby svojich vedeckých prác absolvovali účastníci festivalu prehliadku exponátov v centre vedy, zaujímavé experimenty, ktorých autorom je Nikola Tesla a v neposlednom rade aj laserovú šou. Úspešnou prezentáciou svojich projektov si postup na celoslovenské finále festivalu vybojovali nasledovné projekty:

Anna Mojžišová s projektom Vplyv 17-ɑ-Etinylestradiolu na rast Lens culinaris, Gymnázium Jura Hronca, Novohradská, Bratislava.

Gregor Ondra a Juraj Petruš s projektom Vermikompostavenie je užitočné, ZŠ Ľ. Štúra, Komenského, Modra.

Alexandra Mýtniková a Katarína Sujová s projektom Polymérne nanočastice ako farmakotaxíky, Súkromné gymnázium Mercury, Zadunajská, Bratislava.

Marek Liška a Ramóna Keszeghová s projektom Inovácia syntézy 1-fenylpentán-1-olu s využitím biotechnológie kvasiniek, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava.

Kristián Jaček a Barbora Fűlöpová s projektom Inovácia metódy na stanovenie kreatinínu v moči a krvnom sére, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava.

Dušan Daniel s projektom Levicivitov symbol v Hilbertovom priestore L2, Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám., Malacky.

Erik Mokroš s projektom Dostupné byliny a ich účinky v prípravku, SZŠ Záhradnícka, Bratislava.

Juraj Radó s projektom Prieskum zaťaženia prostredia banskými sedimentmi v oblasti Pezinka, SOŠ chemická, Vlčie hrdlo, Bratislava.

Okrem týchto postupujúcich projektov sa odborná komisia rozhodla dať aj 2 špeciálne ceny, kde ocenila doterajšiu prácu žiakov na projekte a povzbudila ich k ďalšiemu dopracovaniu projektov a účasti v nasledujúcom roku:

Samuel Uhliar a Linda Ferancová s projektom Výroba tvarohu z rôznych druhov mlieka, ZŠ Ľ. Štúra, Komenského, Modra.

Eliška Kráľová s projektom Pozorovanie imela bieleho, ZŠ Ľ. Štúra, Komenského, Modra.

Zároveň by som chcel z pozície krajského koordinátora poďakovať za poskytnutie priestorov Zážitkovému centru vedy AURELIUM. Členom odbornej hodnotiacej komisie za náročný výber postupujúcich projektov a samotným účastníkom popriať úspešnú prezentáciu prác na celoslovenskom finále.

Dávid Kocan, krajský koordinátor