Krajský Festival vedy a techniky AMAVET po prvýkrát na našej škole Prešovský a Košický kraj
               

Krajský Festival vedy a techniky AMAVET po prvýkrát na našej škole Prešovský a Košický kraj

Dátum: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Neprejde ani rok bez toho, aby sa naša škola nezapojila do už tradičného Festivalu vedy a techniky AMAVET. Usporiadateľom tohtoročného krajského kola pre Košický a Prešovský kraj, ktoré sa konalo 13. októbra 2017, bola naša škola – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove. Táto udalosť vznikla z iniciatívy RNDr. Miriam Feretovej s nevyhnutnou podporou vedenia školy.

Viac ako 70 projektov z Prešovského a Košického kraja súťažilo o 20 miest na postup do celoštátneho finále. Pre najúspešnejších boli pripravené aj rôzne zaujímavé ceny, ako napríklad študijné stáže pre informatické odvetvia alebo poukazy na rozvoj projektu. Na festivale prezentovali súťažiaci projekty zo všetkých vedeckých a vedecko-technických odvetví, ako sú biológia, medicína, chémia, fyzika, environmentálne vedy, elektrina a mechanika, či informatika. Vo všetkých kategóriách hodnotila projekty odborná komisia, zložená z expertov jednotlivých oblastí. Predsedom poroty bol doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc., uznávaný odborník na kliešte z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

Účastníci festivalu privítali na pôde našej školy aj prodekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Mariána Kireša, PhD. a zástupcu primátorky mesta Prešov Ing. Štefana Kužmu. Krajskú prehliadku navštívila neskôr aj primátorka nášho mesta, Ing. Andrea Turčanová, ktorá si prezrela aj projekty žiakov prešovských škôl a jeden z nich aj ocenila vlastnou cenou. 

Po samotnej prezentácií a skvelom obede nasledoval Science Talks, alebo inak „rozhovory o vede.“ Na nej sa predstavili študenti našej školy, ktorí v minulom školskom roku reprezentovali Slovensko na celosvetových súťažiach. Prednášku začali Aďa Pazdičová a Lukáš Marcin (EUCYS, Talinn, Estónsko), ďalej Peťo Škripko (I-SWEEEP Houston, Texas USA, CASTIC) a Mirka Feretová a Samo Smoter (Intel ISEF LA, California USA, CASTIC Hangzhou, Čína).

Skvelá organizácia tohtoročného Festivalu vedy a techniky AMAVET na pôde Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša sa odrazila aj vo veľmi pozitívnej spätnej väzbe súťažiacich, porotcov a organizátorov. Ostáva nám už len poďakovať za ďalší skvelý ročník krajského festivalu, ktorý sa vrátil do Prešova. O dva roky sa stretneme opäť v Prešove. Štafetu na rok 2018 prebrali Košice.

Zoznam postupujúcich súťažiacich našej školy:

Paula Kucháriková & Annamária Chovancová (2AG)

Jana Čorňáková (O8B) + cena primátorky mesta Prešov

Peter Škripko & Ján Maťufka (O7A)

Miriam Feretová & Samuel Smoter (O7A)

Kristína Katuščáková a Barbora Kuchárová (O5B)

Autormi článku sú členovia AMAVET klubu č. 957 na našej škole.