Bilancovanie a SLOVÁ VĎAKY
               

Bilancovanie a SLOVÁ VĎAKY

Dátum: 11.01.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Je január. Čas, kedy sa s elánom púšťame do realizácie nových predsavzatí, sformulovaných na základe bilancovania roku uplynulého. Tak to obyčajne chodí. Priznám sa, v AMAVET klube 959-SOVA sme bilancovanie v decembri nestihli. Bol akýsi hektický, poznačený únavou, no zakončený úžasnou cestou do CERN-u. Január v klube 959 teda patrí nie len novým plánom na rok 2018, ale aj poohliadnutiu sa za rokom 2017. 

Činnosť nášho klubu sme sústredili na popularizáciu AMAVET-u na verejnosti prezentáciou rôznych prírodovedných pokusov aj z vlastnej dielne. Zúčastňovali sme sa s deťmi akcií, kde bol AMAVET na očiach širokej verejnosti.

Spomeniem len niektoré. Počas MDD na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave sa cez náš stánok premlelo nespočítateľné množstvo detí, ich rodičov, či starých rodičov. Náročnosť „vedeckých“ pokusov sme prispôsobili publiku. O to väčším nadšením ich drobizg realizoval. Zvedavosť bola viditeľná a merateľná dĺžkou času stráveného pri našich mladých členoch klubu, ktorí neúnavne odpovedali na zvedavé otázky. A mudrlantov bolo neúrekom! Nebolo ojedinelým javom, že deti u nás strávili hodinu – dve, alebo sa opakovane v priebehu dňa vrátili a priviedli aj kamarátov, ktorým nadšene vysvetľovali, čo práve pochopili. Bolo to milé.

Noc výskumníkov bez AMAVET-u? To hádam nie! Naši členovia klubu a dobrovoľníci balili pokusy až v úplnom závere, o polnoci.

Zabudnúť na Vedu netradične by bolo hriechom.  Na podujatí, ktoré sa konalo v priestoroch Incheby, súbežne s Festivalom vedy a techniky AMAVET 2017, by stánok so značkou AMAVET chýbať jednoducho nemal. Pristavilo sa u nás množstvo detí základných a stredných škôl, ich učiteľov, ale aj súťažiacich z festivalu, medzi ktorými si deti z nášho klubu našli nových kamarátov z rôznych kútov Slovenska.

Nadviazali sme spoluprácu so ZŠ Dubová v Bratislave, kde sme sa spolupodieľali na organizácii Prírodovedného týždňa na tejto škole. Prezentovali sme prírodovedné pokusy, ale aj možnosť účasti žiakov školy na Festivale vedy a techniky, nakoľko to bol týždeň plný zaujímavých projektových prác. Deti aj učiteľov naša prezentácia zaujala natoľko, že slová o ďalšej spolupráci v roku 2018 nenechali na seba čakať. 

Aby naši odrastajúci členovia a dobrovoľníci nielen „odovzdávali“, investovali sme čas a energiu aj do ich osobného rastu, či aktívneho oddychu spojeného s poznávaním svojho okolia.
S úžasným nasadením sa im na sérii workshopov „Prekroč svoj tieň“ venovala koučka Andy Profantová, za čo jej patrí veľká vďaka. Od jari do jesene sme nenechali zapadnúť prachom bicykle a opäť trošku spoznávali širšie okolie Bratislavy, resp. sme v prírode a na bicykloch spoločne plánovali, vymýšľali a neskôr v dielni tvorili modely na verejné prezentácie.

Začala som tým, že slov vďaky nikdy nie je dosť!

Preto by som sa rada poďakovala už spomínanej Andy Profantovej, ale aj zástupcom spoločností TERCOPLAST, ICETECH a LiBike. Vraví sa, že za opýtanie človek nič nedá. Naozaj. Stretli sme sa s úžasným pochopením a úsmevom. Venovali nám čas a poskytli vedomosti či odpadový materiál, ktorý mal pre nás obrovskú cenu. Vznikli tak nové modely prezentované aj na verejnosti, čím bol úžitok z dobrého skutku znásobený.

Na záver úsmevný, ale príjemný postreh. Na verejných akciách sa nám opakovane stáva, že sa pristaví veková kategória 30-40 ročných ľudí, obyčajne už so svojimi potomkami, a prekvapene konštatujú: AMAVET ešte existuje? Veď do AMAVET-u som chodil na „základke“ na krúžok a bolo to super!

Áno! Je super, že si verejnosť stále spája značku AMAVET so systematickou, tvorivou a bádateľskou prácou s deťmi a dôveruje jej. Táto, rokmi overená cesta, je správnym základom pre rast novej generácie vedeckej spoločnosti, o ktorú sa všetci usilujeme.

Tešíme sa na rok 2018, že bude AMAVET opäť videný, že verejnosti predstavíme nové pokusy.  A možno sa k našej „pionierskej“ aktivite pridajú napr. počas Noci výskumníkov, aj kluby v iných mestách.

Ako som už spomenula, slov úprimnej vďaky nikdy nie je dosť. Verím, že bez ohľadu na „koncoročné meškanie“ padnú na úrodnú pôdu aj v úvode tohto roku.

Úspešný štart do roku 2018 Vám praje

Anka Kravárová, AMAVET klub 959 - SOVA

Foto: Ivana Kravárová, klub 959