Pomôžte svojej komunite
               

Pomôžte svojej komunite

Dátum: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze?

Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Hodnota komunitných projektov spočíva v motivácii ľudí spojiť sily, dať hlavy dokopy, venovať svoj čas, skúsenosti či odborné poznatky pre dobro svojej komunity a prostredia v ktorom žijú.

Cieľom programu je budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom, podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí, riešiť miestne problémy a podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.

Nadácia VÚB podporí projekty z týchto oblastí:

  • zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev - malé oddychové zóny, športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
  • projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít, 
  • inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.

Nadácia VÚB podporí približne 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu je 1 500 eur.

Viac na: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/zamestnanecke-projekty/zamestnanecke-granty.html