Tri dni nabité zážitkami a bádaním
               

Tri dni nabité zážitkami a bádaním

Dátum: 18.06.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Obed v školskej jedálni, či „prvostupniari“ v učebni chémie! Takto sme prežili štvrtok 31. mája na Základnej škole Dubová v Bratislave. Pozvanie zavítať do priestorov školy a prezentovať žiakom I. aj II. stupňa prírodné javy formou hravých experimentov sme nemohli odmietnuť.

AMAVET sekretariát v spolupráci s AMAVET klubom č. 959 a členkami AMAVET klubu č. 727 v Krompachoch, ale aj s  účastníkmi nadväzujúceho školenia, pripravili počas doobedia v rámci projektového týždňa na základnej škole Dubová množstvo experimetov. Medzi nimi našli žiaci novinky ako  napríklad miešanie farieb formou svetelných LED-iek, vodu-odpudzujúci piesok, displej smartfónu pod mikroskopom, magnetické kyvadlo a mnohé ďalšie. Program pre žiakov bol zložený aj z prednášky od víťaza Festivalu vedy a techniky AMAVET Juraja Vaseka, ktorý prezentoval svoj víťazný projekt o spánku s názvom Meranie kvality spánku pomocou Xiaomi Mi Band 1S. Na podujatie prijali pozvanie aj žiaci z našej spriatelenej Základnej školy Ľudovíta Štúra v Modre, ktorí prezentovali svoje projekty na témy: Krivenie chrbtice a Prach, čo o ňom vieme?

To, že sa žiačikom v "našej" učebni páčilo, nám dali aj patrične pocítiť. Pri vstupe do jedálne nás poctili potleskom a výkrikmi "jéj". To bola tá najkrajšia odmena.

Hneď po podujatí sme rýchlo preniesli všetok materiál do kancelárie, kde nás už čakali ďalší záujemci o akreditovaný animátorský kurz Zvedaví vedci.

Ďalšie dni sme pokračovali vo vzdelávaní dobrovoľníkov, ktorí zároveň počas kurzu pripravovali aktivity na MDD, ktoré sa uskutočnilo v Knižkovej doline, Mestskej časti Rača.

Na MDD sme okrem experimentov pripravili pre návštevníkov vo veku 9-14 rokov hádanku, ktorej vylúštenie ich zaradilo do žrebovania o pobyt na tábore Letná univerzitka AMAVET 2018. Účasť na tábore získali Petra Jamrichová a Alexandra Havranová. Za spoluprácu a podporu ďakujeme MČ Bratislava - Rača.

Poďakovanie patrí dobrovoľníkom z AMAVET klubu 959 a 727 a animátorom zo sekretariátu AMAVET, ktorí si našli čas a prišli nezištne pripraviť tieto podujatia.

Dávid Richter, AMAVET