AMAVET pracuje aj so znevýhodnenými deťmi
               

AMAVET pracuje aj so znevýhodnenými deťmi

Dátum: 09.01.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

AMAVET klub 892 počas dvoch mesiacov letných prázdnin venoval svoj čas a energiu zmysluplnej práci pre znevýhodnené deti. Od 3. júla do 24. augusta zorganizovali projekt "Technika s hrou a relaxom v lete pre znevýhodnené deti". Bolo to pokračovanie celoročnej činnosti aj počas letných prázdnin, kde boli obsiahnuté všetky zložky výchovy, technického myslenia, robotiky, prírodovedných, ekologických, športových a relaxačných činností.

Ubytovaní sme boli v Starej Turej a robili sme hviezdicovité výlety do rekreačných stredísk Malé Bielice, Rajecké Teplice, kúpalisko Stará Turá, Piešťany, atď. Všetky činnosti boli zaujímavé a príťažlivé tým, že sa uskutočňovali v inom prostredí ako v triedach, pretože táto rozšírená záujmová činnosť sa uskutočňovala v prírodnom prostredí, v tvorivých dielňach a pri vode. Účastníci získali pri návštevách iných lokalít vzácne poznatky a rozšírili svoje priateľstvá v spoločnosti rovnako mysliacich, tvoriacich a uskutočňujúcich rovnaké aktivity.

Stala sa nám jedna  zaujímavá príhoda. Keďže sme aj prírodovedne, ekologicky a ochranou  prírody orientovaní, vyriešili sme to takto: Do priestoru, kde sme uskutočňovali súťaž o poznávaní liečivých rastlín, prišla pani jednej dedinky a oznámila nám, že v lese našli mačku v zúboženom stave, ktorá práve porodila tri mačiatka. Mačka bola Britská modrá, takmer umierajúca a tri  mačiatka boli čierne. Všetky deti ich hneď chceli a doslova sa pretekali čie budú. Museli sme navštíviť veterinára, ktorý urobil patričné opatrenia a mačka zostala aj s mladými mačiatkami v karanténe celý týždeň. Medzi tým sme plnili svoj  program, z tohoto miesta sme odišli a po týždni sme z veterinárnej kliniky vyzdvihli našu preliečenú mačku aj s mačiatkami. Vedeli sme už, že sú to traja kocúrikovia, pomenovali sme ich Cyril, Cifroš a Cyprián. Ich mamu, mačku, sme nazvali Zitka. Išlo o záchrannú akciu, na ktorej sa podieľala celá skupina AMAVET klubu 892. Počas celého leta sa členovia prírodovedného krúžku podieľali na ich starostlivosti. Je to veľký príklad aj pre verejnosť. Myslím, že bolo dôležité tento skutok spropagovať aj vzhľadom k tomu, že do Zákona ochrany zvierat sa dostala veta:  "Zviera nie je vec"!  Dodnes nám preukazujú svoju vďačnosť za záchranu svojho života a odovzdávajú nám veľa lásky, pozornosti a veľa radosti.

Mgr. Drahomíra Koníková, vedúca AMAVET klubu 892, Bzince pod Javorinou