Na orbite
               

Na orbite

Dátum: 08.02.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Na orbite Zeme sa do dnešných dní uskutočnilo 313 orbitálnych misií, na ktorých sa zúčastnilo 557 ľudí z 38 štátov. Z nich 12 chodilo po povrchu Mesiaca v rámci programu Apollo. V súčasnosti najväčším pilotovaným vesmírnym programom je Medzinárodná vesmírna stanica ISS, na ktorej v polročných cykloch sa mení posádka. Kozmonauti, ktorí v súčasnosti pracujú na orbite, sa dlhé roky pripravujú na svoju misiu. Paralelou reálnych misií do vesmíru bola tohtoročná robotická súťaž  FIRST® LEGO® League (FLL), pod názvom INTO ORBIT (na orbite), ktorej cieľom je  v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u detí a mládeži záujem o vedu a technológie.

Súťaž sa uskutočnila 15. januára 2019 v Žiari nad Hronom, kde sa medzi 14 súťažiacimi družstvami rozhodovalo kto postúpi do celoslovenského semifinále.

Tohto ročníka sa zúčastnil i tím z Partizánskeho, ktorý pracuje v krúžku Robotiky a elektroniky,  AMAVET klubu č. 808 Partizánske. Dvadsať dva členný kolektív zastupovali Dávid Červeň, Lukáš Hošek, Adrián Kováč, Michal Kováč, Ondrej Škorňák, pod taktovkou vedúceho krúžku Ing. Ľudovíta Barančeka.

Témou tohto ročníka Na orbite bola prezentácia Život a cestovanie vo vesmíre, v ktorej súťažiaci predvádzali svoje zručnosti v štyroch kategóriách – Robot Desing, Tímovú spoluprácu, prezentáciu výskumného projektu a divácky najatraktívnejšiu súťaž Robot game.

Prvá súťažná tímová práca pozostávala z vopred neznámej úlohy,  ktorú mal tím počas 3 minút zrealizovať. Hodnotila sa kreativita, spolupráca členov tímu, spôsob realizácie i ďalšie atribúty, vyplývajúce s tímovej práce. Náš tím dostal za úlohu zostrojiť vežu z cestovinových špagiet a lepiacej pásky.

Druhá úloha bola vypracovať projekt na zadanú tému, a to „identifikovať telesný alebo sociálny problém, ktorému ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru v našej slnečnej sústave a navrhnúť riešenie“.

Treťou úlohou - Robot Design – bolo vysvetliť a ukázať konštrukciu použitého robota, ktorého tím postavil, popísať jednotlivé jeho časti, ich funkciu, ako boli navrhované, programované. Hodnotila sa opäť spolupráca tímu, rozdelenie úloh a pod.

V záverečnej disciplíne - Robot Game – bola prezentácia zostrojeného robota, ktorý počas 2,5 minúty rieši vopred zadané úlohy na hracom poli a každá splnená čiastková úloha bola bodovaná stanoveným počtom bodov. Táto disciplína bola najatraktívnejšia a je výsledkom dlhej prípravy, konštruovania, programovania a spolupráce celého tímu.

A ako zhodnotiť účasť nášho tímu na uvedenej súťaži. Ako pozorovateľ, môžem jednoznačne povedať, že ako tím spolupracovali dobre, výsledkom bolo spoločne vyriešenie zadanej úlohy. V záverečnej disciplíne „Robot game“ je ešte čo naprávať nielen v oblasti konštrukcie robota, v programovaní, ale i zručnosti prestavby robota pre plnenie zadanej úlohy. V celkovom hodnotení tím reprezentantov „Partizáni“ na to, že uvedenej súťaži sa zúčastnili po prvýkrát  skončil na jedenástom mieste.

V sprievodnej súťaži „Robot Battle“, kde ide o pretláčanie sa diaľkovo ovládaných dvojíc robotov, sme sa umiestnili na výbornom druhom mieste.

Je v povahe človeka dobre sa umiestniť v akejkoľvek súťaži a pritom si vôbec nemusí uvedomovať, že sa vlastne učí. Každá, aj táto robotická súťaž, simuluje reálny svet, kde spoločne pracujeme ako tím, buď na orbite Zeme ako kozmonauti, alebo v našej každodennej práce.

V týchto dňoch sa koná prvé Slovensko-České semifinále FIRST LEGO League 9.2.2019 na FIIT STU v Bratislave.

 Text : Vladimír Mešter

 Foto: Ľudovít Baranček

Tím „Partizáni" pred prvou súťažnou úlohou:

Príprava na súťaž Robot Desing:

Robot game:

Test programu na súťaž Robot game: