Našim deťom chýbajú mäkké zručnosti
               

Našim deťom chýbajú mäkké zručnosti

Dátum: 08.02.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Do akej miery vytvárame podmienky pre naše deti na to, aby sa s mäkkými zručnosťami stretli, zoznámili, porozumeli im a rozvíjali ich? Mäkké zručnosti sú ťažko merateľné a pozorovateľné. Sú súčasťou osobnosti našich detí. Medzi mäkké zručnosti (soft skills) patrí napríklad schopnosť pracovať v tíme, analyticky a kreatívne myslieť, komunikovať, zvládať a riešiť konflikty...

Deti sa v školách učia väčšinou memorovať, čo im veľmi nepomôže v blízkej budúcnosti pri hľadaní si vysnívanej práce po ukončení štúdia. Avšak výnimka potvrdzuje pravidlo a na Slovensku existujú výnimočné školy, ktoré registrujú zmeny v myslení novej mladej generácie a zmeny požiadaviek firiem, ktoré mäkké zručnosti vyžadujú viac ako pred 5-timi rokmi.

Preto je čas začať učiť naše deti už na základných školách mäkké zručnosti:

  1. byť tímovým hráčom
  2. kriticky a analyticky myslieť
  3. odprezentovať svoj projekt/myšlienku pred publikom
  4. nadobúdať zdravé sebavedomie.

Vedomosti sú jedna vec, podotýkam dôležitá, a druhá vec je vedieť ich využiť. Na to potrebujeme mäkké zručnosti, a kde je chuť, tam to ide.

AMAVET pripravil pre deti základných škôl podujatie s názvom Festival štyroch živlov (F4Ž).

Projektom F4Ž sa snažíme doplniť vzdelávanie detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Žiakom poskytuje ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Zvedavosť detí nemá koniec a preto využívame ich fantáziu na to, aby si zvolili tému, ktorej majú záujem sa venovať. Napríklad minulý rok sa deti vyhrali s myšlienkou prečo je voda užitočná a spoznali jej kolobeh na zemi, alebo 8 ročná Nella našla v jazierku Lupeňonôžky a chcela vedieť čo sú to za zvieratká, alebo chlapci zisťovali prečo je dôležité rastliny polievať vodou, alebo prečo sa dážďovkám darí v komposte.

F4Ž vytvára priestor pre osobnostný a vedomostný rast malých vedátorov, učia sa komunikovať a prezentovať svoj projekt pred spolužiakmi, súťažiacimi aj dospelými, predstavujú svoju myšlienku a opisom popisujú čo analyzovali a k čomu dospeli, teda aj kriticky myslia a ak na projekte pracovali 2-3 kamaráti, učia sa byť tímovými hráčmi.

Čo je viac IQ alebo EQ? Myslím si, že jedno s druhým je ideálna synchronizácia a spoločne funguje „jedna báseň“. A to si prajem, aby naše deti mali možnosť spoznať nielen radosť z objavovania vedy, ale aj radosť z odovzdávania ich myšlienok.

Preto sa príďte pozrieť na Festival 4 živlov, ktorý sa bude konať 7.6.2019 v Bratislave. Príležitosť budete mať ešte predtým aj v Partizánskom a Revúcej. Termíny vám spresníme.

Ing. Gabriela Kukolová, riaditeľka AMAVET-u