Ponuka na doplnkové štipendium vo Francúzsku
               

Ponuka na doplnkové štipendium vo Francúzsku

Dátum: 08.02.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Cieľom “Občianskeho združenia priateľov dejín techniky a vynálezov” je informovať o slovenskej vedeckej a technickej  činnosti a prispievať prostredníctvom Nadácie Christiane a Vlado Tabačik k financovaniu niektorých aktivít. V tomto článku sú informácie o ponuke pre slovenských študentov na pobyt v rámci vysokoškolského štúdia vo Francúzsku (ďalej len Doplnkové štipendium).

Účel Doplnkového štipendia :

 1. Umožniť slovenským študentom technického zamerania stráviť v rámci štúdia jeden alebo dva semestre vo Francúzku, s cieľom prehĺbenia francúzskeho jazyka a technických znalosti.
 2. Štipendium môže byť udelené len ako doplnok k európskemu štipendiu Erasmus (respektíve iný druh štipendia) v prípade, že nie je dostatočné na pokrytie nákladov vo Francúzsku.
 3. Štipendium môže byt udelené len študentom, ktorí majú nárok na Slovensku na sociálne štipendium a rodičia nemajú možnosť financovať študenta.
 4. Študijný program (škola, vedecké laboratórium vo Francúzsku, študované predmety…) musí byť odsúhlasený vysielacou školou (dekan alebo pedagogická rada), ktorá týmto zodpovedá za serióznosť štúdia a študenta.
 5. Študent musí mať znalosti francúzštiny, ktoré mu umožnia sledovať štúdium vo Francúzsku.
 6. Žiadosť o štipendium má byť podaná dve mesiace pred začiatkom pobytu na dole uvedenú adresu   “Nadácie Christiane a Vlado Tabačik”.
 7. V polovičke pobytu, študent musí napísať krátku správu (1-2 strany) a odoslať mailom na  adresu Nadácie. Po ukončení štúdia, študent musí vypracovať 5-10 stranovú správu o kvalite štúdia a kvalite pobytu, prínos, ťažkosti a každú inú informáciu, považovanú za zaujímavú či užitočnú. Správa musí byť odoslaná na adresu Nadácie mailom do 5 dni po skončení pobytu (v slovenskom alebo Francúzskom jazyku).
 8. Štipendium bude vyplatené na celkový pobyt nasledovne : 50 % na začiatku pobytu, 30 % v polovici pobytu (po obdŕžaní krátkej správy) a 20 % po obdŕžaní záverečnej správy.

 Doklady na podanie žiadosti o štipendium:

 Písomná žiadosť, ktorá musí obsahovať cieľ štúdia, výber predmetov, zdôvodnenie

 1. CV študenta s fotografiou (1 strana)
 2. Potvrdenie od vysielajúcej školy  (dekan, či pedagogická rada), že štúdium v zahraničnej inštitúcií prinesie študentovi doplnkové znalosti v študovanom odbore  (serióznosť študijného programu)
 3. Presná adresa školy, či vedeckého pracoviska vo Francúzsku a súhlas inštitúcie o prijatí študenta (Dohoda s vysielacou školou)
 4. Potvrdenie o udelení základného štipendia (Erasmus alebo iné)
 5. Potvrdenie o sociálnom štipendiu študenta
 6. Potvrdenie (vysvedčenie, či iné) o znalostiach francúzštiny
 7. Každý iný dokument, ktorý môže podporiť žiadosť.

Adresa Nadácie  a adresa  Občianskeho  združenia vo Francúzsku:

Association Amitie Franco-Slovaque

7 Place Hotel de Ville

60430 NOAILLES