Farebný týždeň ekológie a zdravia
               

Farebný týždeň ekológie a zdravia

Dátum: 10.04.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Tento zaujímavý, netradičný a úspešný projekt AMAVET klubu 752 sme realizovali  v CZŠ s MŠ sv. Juraja v Trebišove, na ulici Gorkého 55, v dňoch 4.- 8. marca 2019. Zúčastnili sa ho každý deň všetci prítomní žiaci, pedagógovia, aj všetci ostatní zamestnanci školy. Potešila nás aj účasť rodičov, ktorí sa prišli pozrieť na aktivity svojich ratolestí.

Projekt bol zameraný na motiváciu detí k ochrane životného prostredia aj vlastného zdravia. Mal interaktívny charakter, deti boli priamymi aktívnymi účastníkmi jednotlivých aktivít. Prebiehal päť dní, od pondelka do piatka. Každý deň bol tematicky zameraný na konkrétny problém životného prostredia alebo ľudského zdravia. Ku každej téme, každý deň,  sme realizovali aktuálne zážitkové vzdelávacie aj praktické aktivity. Každý deň bol symbolicky vyjadrený aj farbou oblečenia všetkých detí, zamestnancov školy aj farbou výzdoby priestorov školy.

Projekt mal interaktívny charakter. Deti boli priamymi, aktívnymi účastníkmi zážitkových podujatí. Navrhovali, pripravovali a realizovali aktivity, vyjadrovali vlastné názory, postrehy, skúsenosti, navrhovali vlastné riešenia pre zachovanie udržateľnosti životného prostredia, podmienok pre život a možnosti na zlepšenie vlastného zdravia.

Príjemne nás prekvapil vysoký záujem, aktivita a kreativita našich detí aj  pedagógov, vysoká účasť, rešpektovanie pokynov, vzájomná spolupráca, pokojný a bezproblémový priebeh aktivít.

Svoju kreativitu deti vyjadrovali rôznym spôsobom, hovoreným slovom, rozhovorom,  besedami, diskusiami, vyjadrovaním vlastných názorov, skúseností, literárnou tvorbou, výtvarnými aktivitami, zábavnými úlohami, športovými aktivitami a súťažami. V rámci zdravej výživy pripravovali, ochutnávali zdravé jedlá a nápoje, obohacovali sa o nové zdravé, zaujímavé recepty na prípravu desiaty, mliečneho, ovocného či zeleninového občerstvenia.

K úspešnosti projektu prispela aj aktívna účasť pracovníčok v školskej jedálni. Tety kuchárky deťom každý deň z vlastných zdrojov aj z prostriedkov projektu pripravovali aktuálny  jedálny lístok aj občerstvenie, ktoré bolo spojené s témou dňa a takto viedli deti k zdravému spôsobu stravovania.

Každý deň sme začínali reláciou v školskom rozhlase na tému daného dňa. Hneď na začiatku dňa sme sa všetci dozvedeli veľa zaujímavých informácií k danej téme, čím boli účastníci  motivovaní a naštartovaní k aktivitám daného dňa.

Výzdoba vstupných častí školy bola každý deň aktualizovaná k danej téme. Na výzdobu nám dobre poslúžili  kartónové postery, ktoré zvyčajne slúžia na prezentáciu projektov počas Festivalu vedy a techniky AMAVET. Triedy a nástenky si deti vyzdobili aktuálne k farebnému týždňu.   

4.3.2019 – pondelok, VODA, modrá farba

Prišli sme oblečení v modrých tričkách. Diskutovali sme o význame vody, potrebe jej ochrany, porovnanie čistoty vody v minulosti a dnes, nedostatok pitnej vody vo svete, správny pitný režim pri športových aktivitách, básničky z vlastnej tvorby, súťaž v pití minerálky slamkou, vytvorenie vlastnej učebnej pomôcky – 3D model, ktorý znázorňuje kolobeh vody v prírode, papierové kvapky vody na dáždnikoch... V tento deň bola všetkým deťom a zamestnancom ponúknutá minerálka ako pitný režim modrého pondelka.

5.3.2019 – utorok, MLIEKO, biela farba

Biela farba tričiek symbolizovala mlieko, ktoré má vo výžive detí veľký význam. S mliekom boli spojené zaujímavé aktivity. Celý deň s nami prežívala aj kravička - dieťa oblečené v kostýme kravičky. Sedela v lavici a učila sa s deťmi v triede, pohybovala sa po škole, stretávala sa s deťmi, vytvárala dobrú náladu a úsmev na tvárach účastníkov projektu. Deti spoznali cestu mlieka od kravičky do chladničky.  K tomu mliečne pochúťky, mliečna desiata, mlieko pre všetkých v škole, literárne i  výtvarné aktivity a súťaže, praktická zábavná skúška techniky dojenia.

6.3.2019 – streda,  SRDCE, CIEVY, KRV, červená farba

Červené tričká a  srdiečko na tričku všetkých detí aj zamestnancov školy, každému pripomínalo, že dnes diskutujeme o význame starostlivosti o srdce, cievy, krv. Spoznali sme príznaky infarktu, osvojili si prvú pomoc pri jeho príznakoch, krvné skupiny, vytvorili sme zaujímavé a poučné postery a nástenky, športovali, aby sme si posilnili vlastné srdiečko, súťažili, tvorili zábavné úlohy pre spolužiakov. Záver patril spoločnej hromadnej fotografii účastníkov v červených tričkách. Mandarínka ako občerstvenie pre všetkých.

7.3.2019 – štvrtok, DROGY NIE, žltá farba

Žltá farba tričiek symbolizovala aktivity súvisiace s témou duševného zdravia a protidrogových aktivít na prevenciu pred návykovými látkami a nezdravými javmi detí a dospievajúcej mládeže. Účastníci svoje názory vyjadrili v zhotovených skupinových projektoch. Aj takouto formou bojovali proti fajčeniu a iným návykovým látkam. Metrový model cigarety, obrázky chorých pľúc aj iných orgánov,  boli veľkou výstrahou. Kufor s ukážkami drog putoval z triedy do triedy, aby deti spoznali jeho obsah, ale najmä škodlivosť, aby vedeli ponúknutú drogu odmietnuť. Žlté jablko chutilo všetkým.

8.3.2019 – piatok, ZDRAVÁ VÝŽIVA, zelená farba

Zelené tričká patrili záveru nášho projektu, symbolizovali zdravú výživu. Aj tento deň bol naplnený zaujímavými aktivitami. Deti pripravovali vitamínové bomby, ovocné dezerty, chutné nátierky, cestovinové aj zeleninové šaláty. Dnes všetky deti aj zamestnanci školy dostali chutnú desiatu – chlebík s tvarohovou nátierkou a zeleninou. Na výstavke spoznali bylinky a ich význam pre zdravie. Ochutnali bylinkové čaje, púpavový med. Dostali návod aj recept ako si v domácich podmienkach vyrobiť  liečivé mastičky, tinktúry, voňavé vrecúška. Maskotom dnešného dňa bola živá pažitka a živé hrozno vo veľkej nákupnej taške. Aj tieto postavičky prispeli k dobrej nálade a zaujímavosti projektu.

Záver patril spoločnej fotografii, keď na schodoch školy deti oblečené vo farbách týždňa vytvorili živú farebnú dúhu, symbolizujúcu náš projekt – Farebný týždeň ekológie a zdravia. 

Projekt bol propagovaný na webovej aj facebookovej stránke školy už v čase jeho prípravy, aby sa účastníci mohli pripraviť, zamyslieť sa nad vhodnými aktivitami, zabezpečiť potreby a materiál pre realizáciu aktivít, propagovať projekt u svojich kamarátov a v rodinách.

Aktivity každého dňa sú bohato zdokumentované, fotografie aj postrehy z každého dňa sú prístupné na webovej stránke školy a facebookovej stránke školy. Každý večer sme zvedavo čakali, čo nového uvidíme na facebooku.

Súčasťou projektu bolo aj vzdelávanie detí a pedagógov v rámci projektu Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov, zamerané na propagáciu vedy a techniky v našej škole, aby deti riešili projekty, s ktorými by seba aj svoju školu reprezentovali na celoslovenskej súťaži Festival 4 živlov, v Bratislave 7.6.2019.

Poďakovanie

Touto cestou vyjadrujeme naše hlboké poďakovanie AMAVET-u za možnosť zrealizovania a finančnú podporu nášho projektu v rámci mimoriadnej výzvy, vedeniu školy za vytvorenie podmienok a spolufinancovanie, pedagógom, kuchárkam aj všetkým sympatizantom a pomocníkom, ktorí prispeli k úspešnosti aktivít.  

Deťom sa aktivity veľmi páčili, ochotne sa zapájali, tvorili, skúmali, skúšali, športovali, experimentovali, navrhovali nové aktivity, diskutovali, vyjadrovali svoje názory, obohacovali sa svojimi doterajšími skúsenosťami, pomáhali pedagógom pri realizácii aktivít. A pritom si hovorili – Ako dobre, že sa neučíme. Lenže my sme sa všetci tento týždeň poctivo pripravovali, aj učili. Len to bola trochu iná forma – učenie hrou, zážitkami, experimentami. Menej sme používali učebnice, viac sme dali priestor diskusii a vyjadreniu názorov, pocitov aj skúseností. Teší nás bohatá účasť, plnenie si povinností, rešpektovanie pravidiel a povinností, spokojnosť všetkých, ktorí sa aktivít zúčastnili.

Vďaka projektu sme prežili bohatý týždeň zážitkového, netradičného vzdelávania – vzdelávania v modernej dobe, v modernej škole. Celá škola žila zvedavosťou, aktivitou, dobrou náladou. Verím, že zážitky, vedomosti aj spomienky na pestrý týždeň farebného vzdelávania si účastníci zachovajú v pamäti a budú dlho spomínať.                                          

Ing. Anna Gibová, koordinátorka projektu