Deň vedy v Divíne
               

Deň vedy v Divíne

Dátum: 10.04.2019  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V piatok 15. marca sa v Zichyho kaštieli v Divíne uskutočnil zaujímavý projekt „Deň vedy“. Podujatie organizovala Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET klub 972 v spolupráci so  Základnou školou v Divíne, Osvetovým strediskom správy kultúrnych pamiatok a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenského inštitútu mládeže – IUVENTA. Deň plný vedy, zábavy a pokusov prilákal viac ako 400 žiakov z jedenástich okolitých základných, ale aj materských škôl.

Návštevníci videli a mohli si sami vyskúšať viac ako 100 rôznych pokusov z oblasti chémie a fyziky na takmer 70 stanoviskách. Zúčastnili sa zaujímavých kvízov, vyskúšali si písanie na mechanických písacích strojoch, vypočuli si povesti o Novohradskom regióne a miestni remeselníci im predviedli ukážku tradičných remesiel – kováčstva a hrnčiarstva. Únia nevidiacich a slabozrakých deťom zase predviedla ukážku Braillovho písma. K dispozícii boli aj tvorivé dielne, hlavolamy, rôzne hry, hádanky, vedecké hračky, prednášky o mineralógii, hmyze, baníctve, histórii ako aj astronomické okienko. Nechýbala ani obľúbená súťaž Milionár. V prípade záujmu si žiaci pozreli aj tematické expozície nachádzajúce sa v kaštieli. Usudzujúc podľa reakcie zúčastnených žiakov a ich pedagógov, veríme, že sa im toto podujatie v Zichyho kaštieli v Divíne páčilo a v budúcnosti sa k nám vrátia. Veľké poďakovanie patrí účinkujúcim deťom z AMAVET klubu 972 a žiakom so Základnej školy v Divíne, ktorí pomáhali pri organizácii celého podujatia a formou rovesníckeho vzdelávania odovzdávali svoje vedomosti návštevníkom z viacerých okresov. Samozrejme, poďakovanie patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí v nemalej miere prispeli k tomu, aby akcia bola úspešná.

Mgr. Ludmila Štupáková

video