Unikátne mesto opradené bohatou históriou, ktorej atmosféru cítiť v talianskej metropole až dodnes, láka svojich návštevníkov architektonickými skvostami ako je Koloseum, Konštantínov víťazný oblúk či známe Forum Romanum. Mráz Vám však bude behať po chrbte aj pri prehliadke „malého veľkého“ štátu Vatikán, ktorý pozná a uznáva celý svet. Poďte sa s nami pozrieť do tohto krásneho mesta, dozvedieť sa niečo viac o jeho obdivuhodnej histórii a vychutnať si neporušenú antickú architektúru. Veď predsa – „všetky cesty vedú do Ríma“. Exkurzia spojená s návštevou Florencie.

1. deň
19.00 hod.    odchod z Bratislavy, prechod hraníc SR/Rakúsko, cesta s krátkymi zdravotnými prestávkami cez Rakúsko a Taliansko

2. deň
08.00 hod.     raňajky, predpokladaný príchod do Florencie, prehliadka historického centra  – Piazza della Signoria so sochou Dávida, Most zlatníkov – Ponte Vecchio, Dómske námestie, Giotova zvonica, Florentský dom a baptisterium, pokračovanie v ceste smerom do Ríma, ubytovanie

3. deň
08.00 hod.    raňajky, prehliadka pamätihodností mesta Rím – Koloseum a Konštantinov víťazný oblúk, Forum Romanum, Kapitol, Benátske námestie s pamätníkom Viktora Emanuela II., Fontána di Trevi, Španielske námestie so španielskymi schodmi, Panteon, Piazza Navona s Fontánou štyroch riek, Piazza Colonna so stĺpom Marca Aurélia, ubytovanie

4. deň
08.00 hod.    raňajky, prehliadka Vatikánu – námestie sv. Petra, Bazilika sv. Petra, Vatikánsky palác a múzeá, Sixtínska kaplnka, tranzit cez Taliansko a Rakúsko s krátkymi zdravotnými prestávkami

5. deň
príchod do Bratislavy v poludňajších  hodinách

Dĺžka tarsy: 2390 km

Bližšie informácie a prihlásenie: 0905 506 312, prochaska@amavet.sk