Kto by nechcel navštíviť „vodný taxík“, mesto celé preťaté kanálom – Benátky? Každý cestovateľ si tam určite vychutná plavbu po Grand canale, ktorý je lemovaný architektonickými skvostami Benátok. K nim určite patria paláce a chrámy z obdobia gotiky až po renesanciu. Navštíviť sa určite oplatí aj najznámejšie námestie Sv. Marka či vidieť najstarší a najznámejší z viac ako 400 benátskych mostov – Ponte di Rialto. Taliansko má však mnoho svojich pokladov a okrem prekrásnych a romantických Benátok Vás čaká i Rím – mesto tak bohaté na históriu, že nenavštíviť ho, by bolo pre milovníka dejín, malým hriechom. Tak známe pamiatky ako je Koloseum, Konštantínov víťazný oblúk, Forum Romanum a mnoho ďalších Vás privítajú svojou veľkoleposťou, krásou a špecifickosťou tak srdečne, že si toto mesto určite zamilujete.

1.deň

21.00 hod. odchod z Bratislavy, prechod hraníc SR/Rakúsko, cesta s krátkymi zdravotnými prestávkami cez Rakúsko a Taliansko

2.deň

07.00 hod. príchod do Benátok, prehliadka historickej časti mesta: katedrála sv. Marka, Dóžov palác, most Nárekov, väznica J. Cassanovu, prehliadka najznámejšieho mosta v Benátkach Rialto, voľný program

16.00 hod. odchod z Benátok, pokračovanie v ceste smerom do Ríma, ubytovanie

3.deň

08.00 hod. raňajky, príchod do Ríma, prehliadka pamätihodností mesta Ríma – Koloseum a Konštantinov víťazný oblúk, Forum Romanum, Kapitol, Benátske námestie s pamätníkom Viktora Emanuela II., Fontána di Trevi, Španielske námestie so španielskymi schodmi, Panteon, Piazza Navona s Fontánou štyroch riek, Piazza Colonna so stĺpom Marca Aurélia, ubytovanie

4.deň

08.00 hod. raňajky, prehliadka Vatikánu – námestie sv. Petra, Bazilika sv. Petra, Vatikánsky palác a múzeá, Sixtínska kaplnka, tranzit cez Taliansko a Rakúsko s krátkymi zdravotnými prestávkami

5.deň

predpokladaný príchod do Bratislavy v doobedňajších hodinách.

Dĺžka trasy: 2390 km.

Bližšie informácie a prihlásenie: 0905 506 312, prochaska@amavet.sk