Cesty mladých vedcov po svete

Víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 pocestujú za snami

Festival vedy a techniky AMAVET 2023 (FVAT) otvoril pre mladých vedcov, technikov a inovátorov na Slovensku dvere k svetu nekonečných možností a výziev. S každým rokom sa táto platforma stáva kľúčovým miestom pre talentovaných študentov, aby mohli predstaviť svoje inovatívne vedecké a technické projekty, zdieľať poznatky a súťažiť o prestížne ocenenia. Minulý rok 2023 nebol výnimkou. Víťazi 26. ročníka FVAT majú pred sebou vzrušujúce cesty na medzinárodné súťaže a prehliadky, kde budú mať príležitosť reprezentovať Slovensko, AMAVET, svoje školy a projekty.

Začiatok cesty každého účastníka Festivalu vedy a techniky AMAVET je dlhý a náročný, zahŕňajúci mesiace, niekedy aj roky príprav, výskumu a experimentovania. Táto cesta je však obohatená výnimočnou podporou rodiny, mentorov, škôl a samotnej organizácie AMAVET, ktorá je neoceniteľná, nielen pre poskytnutie potrebných zdrojov a vedomostí, ale aj ako dôležitý zdroj motivácie.

Ocenenia získané na FVAT otvárajú víťazom dvere k mnohým príležitostiam, od účasti na medzinárodných súťažiach, cez štipendiá na štúdium, až po možnosti spolupráce s profesionálmi z daného oboru. Tieto ocenenia sú pre mladých vedcov a technikov nielen uznaním ich práce, ale aj motiváciou k ďalšiemu rozvoju.

V roku 2024 sa naši víťazi FVAT vydajú na rôzne svetové súťaže, kde budú mať príležitosť ukázať svoje schopnosti na medzinárodnej úrovni. Tomáš Volna vycestuje už vo februári do Švajčiarskeho Lausanne, kde sa zúčastní na mentoringu a brainstormingu v skupinách s rovesníkmi na tému Vzdelávanie pre budúcnosť.

V marci bude Dominika Žáčiková súťažiť na súťaži Exporecerca Jove v Barcelone v kategórii zahraničných účastníkov. Taktiež v marci vycestujú Juliana Lichvárová, Viktória Onuferová a Filip Slamka na Festival vědy a techniky do Pardubíc v Čechách, kde budú mať možnosť rozvíjať svoje prezentačné zručnosti pred novým publikom.

V apríli sa uskutoční vedecká prehliadka Belgian Science v Liege v Belgicku, kde sa predstavia Štefan Hudačko a tím Jakub Buzalka a Lujza Leu Lavríková. V máji očakávame odchod Michala Lajčiaka a dvojice Alex Kanderka a Jozef Jabczun do USA na Regeneron ISEF v Los Angeles. V júni Izabela Mária Hašková s medicínskou témou odlieta na Genius Olympiad v Rochestri v USA, zatiaľ čo Sára Krupšová bude reprezentovať Slovensko na Greenwich Olympiad v Londýne.

Počas leta v júli sa Timon Oravec, Sára Kucková, Richard Barilla, Marko Čelovský a Jakub Špak vydajú na ESE do Sarajeva. A nakoniec Ľudmila Kvašňovská, Matej Beneš a Adam Kovalčík budú reprezentovať Slovensko na EUCYS-e v Katoviciach v Poľsku.

Tieto príležitosti nie sú len o súťažení, ale aj o vzdelávaní, získavaní nových skúseností a vytváraní cenných kontaktov. Cesty víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023 sú príkladom toho, ako môže záujem o vedu a techniku, podporený správnym prostredím a komunitou, viesť k výnimočným úspechom. Sú inšpiráciou pre budúce generácie mladých vedeckých talentov a dokazujú, že s odhodlaním a podporou je možné dosiahnuť veľké veci. Držíme našim víťazom palce a tešíme sa na ich budúce úspechy.

Barbora Cíchová