Mládež | Veda | Technika
               
FVAT
     

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Festival vedy a techniky AMAVET má za sebou už 20 ročníkov. Stal sa skutočne odrazovým mostíkom pre talentovaných žiakov do sveta vedy a techniky. Celoštátna súťažná prehliadka vedecko-technických projektov je zameraná najmä na žiakov stredných škôl a žiakov druhého stupňa základných škôl. Účasť mladších žiakov základných škôl je na celoslovenskom finále v menšom zastúpení. Na krajských kolách, ktoré sú postupové na celoslovenské finále, sa z roka na rok zvyšuje úroveň súťažiacich projektov a tak našim talentovaným drobcom sa postupové priečky väčšinou neujdú. Logický dôvod ponúknuť žiakom základných škôl od prvákov po ôsmakov ešte hravejšiu formu vedecko-technickej súťaže. Preto sa v 28-ročnej Asociácii pre mládež, vedu a techniku rozhodli zorganizovať pre túto cieľovú skupinu FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET, ktorý sa uskutoční v piatok 8. júna 2018 v Bratislave, vo vedecko-zábavnom centre Aurélium. Veríme, že účasťou vašich žiakov, im pomôžete zábavnou formou spoznať vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

28 ročné skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania oprávňujú podeliť sa nielen o úspešné výsledky, ale aj o poznatky ako zvýšiť záujem mladých ľudí o technické a prírodovedné vedy. Preto v AMAVET-e využili výzvu Operačného programu Ľudské zdroje a podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok v Prioritnej osi Vzdelávanie s Konkrétnym cieľom 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Aj keď proces schvaľovania projektu „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV) s ITMS kódom 312011D582 sa posunul o jeden rok, ambícia AMAVET-u podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky bola naplnená. Budú mať na to tri roky, od 1. apríla 2018 do 31. marca 2021, aby naplnili cieľ projektu, ktorým je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

JUNIOR INTERNET CHCEME ZAŽIŤ OPÄŤ

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Na odrazový mostík do online sveta z AMAVET-u prišlo 71 finalistov – mladých slovenských talentov

Súťažná konferencia pre začínajúcich tvorcov webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov Junior Internet AMAVET 2018 má za sebou celoslovenské finále. Už 13 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. „Obetovala som práci učiteľky všetko a je pre mňa zadosťučinením, že to čo robím pre deti má zmysel. Som rada, že ich posúvam ďalej. Som tu už druhý rok, súťaž nás nakopáva. Mladé talenty sa oplatí vidieť, zažiť túto úžasnú atmosféru. Určite prídem so svojimi žiakmi aj o rok, Junior Internet chceme zažiť opäť!“ Učiteľka slovenského jazyka Janette Lišivková má cestu do Bratislavy na finále ďalekú, ale každý rok úspešnú. Zo základnej školy v Bardejove prišla s dvomi žiačkami a v kategórii JuniorTEXT získala Bianka Michalcová 2. miesto.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Fakty o podpore vzdelávania a popularizácii vedy a techniky

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Mesto Partizánske a mimovládna organizácia AMAVET, v snahe rozvíjať pozitívny vzťah detí a mládeže k vede a technike uzatvorili memorandum o spolupráci, ktorého úlohou je zabezpečiť podmienky a podporu pre rozvoj vedy a techniky, v inštitucionálnom, ale i v neformálnom rozmere existencie územnej samosprávy.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Na Expo Sciences Luxembourg sa prezentovali naši úspešní vedátori z AMAVET-u

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Po postupe z Medzinárodnej vedeckej súťaže Castic, ktorá sa konala v auguste 2017 v Číne, boli naši traja žiaci, členovia Asociácie pre mládež, vedu a techniku – Mirka Feretová, Samuel Smoter a Peter Škripko – nominovaní na Medzinárodnú vedeckú výstavu Expo Science do Luxemburska, ktorá sa konala od 23. do 26. marca 2018.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Úspešní Amaveťáci na Vernadského súťaži v Moskve

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Z minuloročného 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET postúpili na Vernadského súťaž v Moskve Nela Gloríková, Ján Maťufka a Peter Škripko, ktorá sa konala od 9. apríla 2018. Ponúkame vám ich postrehy zo súťaže.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

AMAVET prvýkrát na výstave MLADÝ TVORCA

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Výstava Mladý tvorca 2018 je najväčšou a najnavštevovanejšou výstavou svojho druhu na Slovensku a má ambíciu prezentovať na jednom mieste to najlepšie z oblasti stredoškolského vzdelávania, najmä však z oblasti stredoškolského odborného vzdelávania na Slovensku. 26. ročník výstavy Mladý tvorca 2018 sa koná od 26. do 27. apríla 2018 v areáli výstaviska agrokomplex Nitra. Prvýkrát v 26-ročnej histórii výstavy bude v Nitre prezentovať svoje aktivity aj AMAVET. Skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania sú o dva roky staršie ako samotná výstava. V Nitre sa podelia nielen o úspešné výsledky, ale aj o poznatky, ako zvýšiť záujem mladých ľudí o technické a prírodovedné vedy.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Druhý ročník Ceny Dionýza Ilkoviča otvoril nominácie

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Nominujte učiteľov a dobrovoľníkov za výnimočnú mimoškolskú prácu

Cena Dionýza Ilkoviča je určená pre učiteľov a nepedagogických dobrovoľníkov zo základných a stredných škôl.  Oceňuje mimoškolskú činnosť v oblasti fyziky, matematiky, chémie a informatiky. Záštitu nad druhým ročníkom prezvalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Finalisti a víťaz ocenenia získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 €. Uzávierka nominácií je do 31. júla 2018.

Viac na www.cenadi.sk

AMAVET mi pomáha posúvať sa ďalej

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Posledné dni pred Veľkonočnými prázdninami som sa so stredoškolákmi z Levoče a Novej Dubnice rozhodol s AMAVET-om pocestovať a vydať sa na dlhú cestu do Švajčiarska. Naša cesta smerovala do ďalekého CERN-u, Európskej organizácie pre jadrový výskum.  

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Udelenie Ceny primátora Nitry “Športovec roku 2017“ členovi AMAVET-u

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Mesto Nitra udeľovalo koncom marca v priestoroch nitrianskej synagógy ocenenia „Najlepší športovec mesta Nitry za rok 2017“. Medzi množstvom ocenených v jednotlivých druhoch športov bol ocenený aj člen AMAVET klubu 836 MK Zobor Nitra Peter Hřib. V kategórii technických športov bol ocenený za získanie prvého miesta na celosvetovej súťaži plastových modelárov v kategórii lietadiel 1/48 a putovnej ceny  SMW, ktorá sa konala v novembri 2017 v anglickom meste Telford.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4  5 ... 113 114 115 116 117