Ženeva – najmenšie veľkomesto sveta, európske sídlo OSN. V ponuke pešia prehliadka mesta – Katedrála Sv. Petra, Bourg de Four – dominanta mesta z rímskych čias, Radnica, pamätník Reformation Wall venovaný predstaviteľom reformačného hnutia, Kvetinové hodiny  a ďalšie zaujímavosti.

1. deň
18.30 hod. odchod zo Slovenska (Bratislava), tranzit cez Rakúsko s krátkymi zdravotnými prestávkami

2. deň
I. VERZIA: 09.00 hod. príchod do Zurichu, prehliadka mesta – kostol sv. Petra, Bahnhofstrase-nákupný raj, kostol sv. Petra s ciferníkom vežových hodín najväčších v Európe, Munsterhof 18.00 hod. cesta na ubytovanie, hotel F1
II.VERZIA: príchod do Bernu, hlavného mesta Švajčiarska a sídla federálnej vlády. Pešia prechádzka starým mestom patriacim do zoznamu pamiatok chránených UNESCOm s prehliadkou pamätihodností akými sú katedrála Münster, orloj,či živé medvede – znak Bernu. V podvečerných hodinách odchod na ubytovanie

3. deň
07.00 hod. raňajky v hoteli F1
09.00 hod. celodenná prehliadka autosalónu PALEXPO
20.00 hod. ubytovanie v hoteli F1

4. deň
08.00 hod raňajky v hoteli F1
09.00. hod. prehliadka hlavného mesta kantónu Ženevy, európskeho sídla OSN. Pešia prehliadka mesta s viacerými historickými budovami – katedrála Sv. Petra, Bourg-de-Four (dominanta mesta z rímskych čias), radnica, pamätník venovaný dejateľom reformačného hnutia (Jean Calvin a iní – tzv. Reformation Wall), kvetinové hodiny – jedno z najfotografovanejších miest v Ženeve, budova OSN, fontána Jet D´eau – až 140 m dosahujúca dominanta ženevského prístavu
17.00. hod. odchod domov

5. deň
predpokladaný príchod do Bratislavy na druhý deň v skorých ranných hodinách.

Dĺžka trasy: 2250 km.

Informácie o výstave PALEXPO

 Bližšie informácie a prihlásenie: 02/44 87 2331, 0905 506 312, lehotska@amavet.sk alebo amavet@amavet.sk