Magnetické pole Zeme

V tomto experimente skúmame magnetické pole Zeme, najmä jeho horizontálnu zložku. Využívame obvod s ampérmetrom, reostatom, cievkou a zdrojom jednosmerného napätia. Textový dokument si môžete stiahnuť tu.