Mladí vedátori nemohli vycestovať

Víťazi Festivalu AMAVET svoj výskum nechali v labáku
Hodnotiaca komisia celoštátneho finále súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET v novembri 2019 vybrala 22 súťažiacich, ktorí majú v tomto roku postúpiť na 9 prestížnych podujatí pre mladých vedcov do ôsmych krajín sveta.
Po zvážení všetkých rizík a vyhlásených opatrení vlády SR bol AMAVET nútený zrušiť cesty víťazov do Pardubíc, Bruselu, Luxembourgu, Moskvy a Anaheimu, čo nám je najmä kvôli nominovaným víťazom ľúto.
V časoch kedy cestovať je priam nemožné, nás potešila správa od organizátorov VERNADSKY NATIONAL CONTEST z Ruska. Z Moskvy nám ponúkli alternatívu, zúčastniť sa videokonferencie výskumných prác mladých vedátorov.
Na medzinárodnej videokonferencii budú prezentovať svoj výskumný projekt:
Jakub Nagy s projektom Konštrukcia pikobalónových sietí, Michal Miškolci a Stanislav Jochman s projektom Autonómna všesmerová robotická platforma schopná lokalizácie objektov a Viliam Glézl s projektom Testovanie aktivity Epigallokatechín-3-gallátu na bunkách kolorektálneho karcinómu in vitro.
Videokonferencia sa má uskutočniť 8. apríla a v nadchádzajúcom e-Revue prinesieme informácie ako prebiehala.
Dávid Richter, výkonný riaditeľ súťaži FVAT a Junior Internet, AMAVET