Nadačný fond manželov Tabačikov

Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov na Slovensku, ktoré pôsobí aj v Paríži s názvom  Association d’Amitié, Franco-Slovaque, je jedným z donorov, podporujúcich mladých slovenských vedátorov. Vedie ho pani Manaková, ktorá neraz finančne pomohla aj aktivitám AMAVET-u. V predvianočnom období, v čase obdarúvania sme ju požiadali o krátky rozhovor.

  • Pani Manaková, Vy spravujete Nadačný fond manželov Tabačikov. Aké je poslanie fondu?

Občianske združenie priateľov dejín techniky a vynálezov bolo založené v roku 2017. Jeho cieľom je podporovať študentov vo vedeckej a technickej činnosti. Manželia  Tabačikovci boli profesori a výskumníci na juhu Francúzska. Boli vedúcimi osobnosťami výskumu v chemickom a vo fyzikálno-chemickom laboratóriu CNRS v Montpellier. Vlado Tabačik bol Slovák a Christiane Tabačik Francúzska a ich pozostalosť bola venovaná na založenie Nadácie na podporu slovenských študentov.
Nadácia Christiane a Vlado Tabačik je určená k financovaniu niektorých aktivít ako aj na vysokoškolské štúdia vo Francúzsku alebo na Slovensku. Podporuje tiež študentov konzervatória. Financovala natočenie filmov o slovenských vynálezcoch, pre študentov stredných škôl, ktoré nájdete na youtub:

Stodola – https://www.youtube.com/watch?v=1ZRGQrvEYq4

Petzval – https://youtu.be/EDT0upSztzE
Murgaš – https://youtu.be/QHtspUfxjUI

Mikovini – https://www.youtube.com/watch?v=gbBh2Kc6Lk0
Bahyl – https://www.youtube.com/watch?v=MGqQ2WUWuOA

  • Čo motivovalo manželov Tabačikov k tomu, aby svoju pozostalosť takto zmysluplne venovali vzdelávaniu slovanských detí a mládeže?

 

Strata ich jediného syna nadaného a vynikajúceho hudobníka, venoval sa najmä barokovej hudbe v hre na čembalo. Zomrel 27. marca 2000.

 

  • Aké subjekty podporujete? Podľa čoho si vyberáte tých, ktorým pomáhate finančne?

 

Podľa stanov združenia, podporujem hlavne študentov zo  sociálne slabších rodín a ktorí poberajú prospechové štipendium. Po preštudovaní žiadosti môžeme podporiť aj iných nadaných študentov či víťazov rôznych súťaží.

  • Z osobnej skúsenosti vieme, že ste veľmi dôsledná pri realizácii filantropie. Dedičstvo manželov Tabačikov je tak v dobrých rukách. Aké plány máte do budúcna?

Pokračovať v tejto aktivite. Želám si, aby bolo čo najviac nadaných študentov, ktorých by som mohla podporiť.

Za rozhovor ďakuje Ján Nemec