O nás

Kto sme?

Vzdelávacia organizácia pre deti a mládež AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku má za sebou už 28 rokov. Za tento čas vytvorilo občianske združenie obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov, pedagógov, prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku. Inovácie AMAVET-u v neformálnom vzdelávaní intenzívne pulzujú a rozvádzajú čerstvú krv nápadov do vlásočníc po celom Slovensku. Výsledkom dnes je 4 500 členov v 56 kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Za 28 ročné obdobie vyrástlo v kluboch niekoľko desiatok tisíc detí, z ktorých sú dnes mnohí vo vedúcich pozíciách rôznych firiem.AMAVET zohráva popri školách a školských zariadeniach dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré sa stáva plnohodnotnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Členovia AMAVET-u sú prevažne mladí ľudia, ktorí svoj čas venujú výskumným aktivitám a rozvoju klubovej činnosti. Majú záujem o výmenu skúseností so skupinami podobného zamerania v Európe. Ich snahou je získať čo najviac informácií o mladých ľuďoch s rovnakými záujmami v Európe a tým prispieť k rozvoju komunikácie medzi mládežou a vedou.

AMAVET mladým ľuďom umožňuje rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a vďaka tomu viesť plnohodnotný život v dospelosti.

Náš tím

Predstavenstvo

prof. doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

Predseda
j.ristvej@amavet.sk

Ing. Gabriela Kukolová

Riaditeľka, člen predsedníctva

kukolova@amavet.sk

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

Podpredseda

Zamestnanci

Dávid Richter

Koordinátor súťaží

richter@amavet.sk
0948 345 177

Ing. Ján Nemec

Šéfredaktor, projektový manažér

nemec@amavet.sk
0948 345 177

Ing. Denisa Vaculčiaková

Koordinátorka rozvoja práce s mládežou

vaculciakova@amavet.sk
0905 506 312

Mgr. Lukáš Procháska, PhD.

Koordinátor poznávacích podujatí

prochaska@amavet.sk
0905 506 312

Externí spolupracovníci a dobrovoľníci

Ing. Anna Kravárová

lektor a tvorca

amavet959sova@gmail.com

Juraj Vasek

koordinátor súťaže LaBáK.net

vasek(zavináč)amavet.sk

Erika Gombošová

administratívna pracovníčka

Ďakujeme

Referencie