FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET
               

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET

Dátum: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Festival vedy a techniky AMAVET má za sebou už 20 ročníkov. Stal sa skutočne odrazovým mostíkom pre talentovaných žiakov do sveta vedy a techniky. Celoštátna súťažná prehliadka vedecko-technických projektov je zameraná najmä na žiakov stredných škôl a žiakov druhého stupňa základných škôl. Účasť mladších žiakov základných škôl je na celoslovenskom finále v menšom zastúpení. Na krajských kolách, ktoré sú postupové na celoslovenské finále, sa z roka na rok zvyšuje úroveň súťažiacich projektov a tak našim talentovaným drobcom sa postupové priečky väčšinou neujdú. Logický dôvod ponúknuť žiakom základných škôl od prvákov po ôsmakov ešte hravejšiu formu vedecko-technickej súťaže. Preto sa v 28-ročnej Asociácii pre mládež, vedu a techniku rozhodli zorganizovať pre túto cieľovú skupinu FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET, ktorý sa uskutoční v piatok 8. júna 2018 v Bratislave, vo vedecko-zábavnom centre Aurélium. Veríme, že účasťou vašich žiakov, im pomôžete zábavnou formou spoznať vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Organizácia Festivalu 4 živlov, zameraného na špecifické potreby a motiváciu mladých ľudí na základných školách, bude predprípravou na vyššiu úroveň súťaže, na Festival vedy a techniky. Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov prvého až ôsmeho ročníka základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Najlepšie práce hodnotiaca komisia odporučí postúpiť na Krajský festival vedy a techniky AMAVET. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Podujatie bude jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu mladých ľudí, ktorá je motivačným nástrojom ďalšieho smerovania tejto cieľovej skupiny v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k vode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

Konkrétne informácie na prihlásenie sa do súťaže nájdete od 2. mája 2018 na www.amavet.sk. Prípadné otázky vám zodpovie koordinátor súťaže Ján Nemec mailom - nemec@amavet.sk alebo telefonicky +421 903 719 244.