Vďaka SEPS-u za podporu nášho AMAVET klubu 655

AMAVET klub 655 pri Základnej škole v Marhani v okrese Bardejov pracuje už od februára 1990, čiže od vzniku samotnej Asociácie pre mládež, vedu a techniku (AMAVET). Od svojho začiatku sa venuje elektronike, energetike a počítačom. V posledných dňoch nás veľmi potešil finančný dar zo Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), ktorý je určený na podporu činnosti našich mladých elektronikov.

Rozhodli sme sa vlastnými silami na klube elektroniky zostrojiť elektronické prístroje, ktorými by sme monitorovali kvalitu vzduchu v učebniach našej školy. Tá sa posudzuje hlavne podľa koncentrácie obsahu oxidu uhličitého. Vyššia koncentrácia CO2 sa prejavuje malátnosťou, nepozornosťou až bolením hlavy, čo znepríjemňuje pobyt v triedach nielen žiakom, ale aj učiteľom. Nami zostrojené prístroje by mali včas upozorňovať na blížiace sa kritické hodnoty koncentrácie CO2 a nutnosť okamžitého vetrania tried.

Popri lepšom prostredí v triede to zlepší aj vedomosti a zručnosti našich mladých elektronikov, lebo vďaka finančnej podpore SEPS-u sa budú priamo podieľať na konštrukcii prístrojov: skúšaní obvodov, spájkovaní súčiastok, montáži dielov, oživovaní prístrojov a podobne. Náš klub, podporovaný školou, pracuje v novoobnovenej školskej dielni.

Mgr. Ján Polča a PaedDr. Miroslav Vojtek, koordinátori projektu, AMAVET klub 655

Spájkovanie súčiastok do plošných spojov. Tranzistorové blikače s LEDkami.

Práca s aplikáciami superkondenzátorov – vláčik, autobus, skrutkovač…