Prostredníctvom tejto prehliadky majú študenti jedinečnú možnosť oboznámiť sa s dôležitými vodohospodárskymi dielami Bratislavy a okolia. Prehliadka začína exkurziou v areáli ostrova Sihoť, kde majú návštevníci možnosť vidieť historickú budovu prvej bratislavskej vodárne. Výklad sprievodcu sa okrem technických parametrov tejto budovy a studní zameria na oboznámenia účastníkov s prírodnými podmienkami vnútrozemskej delty Dunaja v širšom kontexte, umožňujúcich vytvorenie veľkých zásob kvalitnej pitnej vody, ktorú nie je nutné chemicky upravovať.
Exkurzia pokračuje návštevou areálu Čunova – hatí a športového areálu divokej vody. Sprievodca opäť popíše technické parametre a zmieni i rôzne zaujímavosti spojené s výstavbou športového areálu v minulosti.
Prehliadka exteriéru vodného diela Gabčíkovo sa zameriava na plavebné komory, vysvetlenie princípu ich fungovania a technické údaje. V interiéri elektrárne bude možné pochopiť funkciu inštalovaných turbín.
Exkurzia je ukončená prehliadkou ramennej sústavy Dunaja v Bodíkoch.

08:15  stretnutie účastníkov pred Vodárenským múzeom, Devínska cesta 1, Bratislava
08:30 prehliadka Vodárenského múzea so sprievodcom, peší presun na ostrov Sihoť
09:00 prehliadka historickej budovy Bratislavskej vodárne so sprievodcom, studní na pitnú  vodu a okolia. Sprievodca podrobne popíše históriu vodárne, studní a zrozumiteľne  vysvetlí jedinečné prírodné pomery v okolí Bratislavy, umožňujúcich vznik zásob kvalitnej  pitnej vody
10:00 odchod do Čunova
10:30 prehliadka hatí a divokej vody so sprievodcom, ktorý podrobne popíše technické  parametre
11:00 ramenná sústava Dunaja, Bodíky
12:00 prehliadka exteriéru vodného diela Gabčíkovo so sprievodcom so zameraním na plavebné komory(technické parametre, spôsob preplavenia…).
12:30  prehliadka interiéru  elektrárne Gabčíkovo so sprievodcom
13:30  obed v bufete elektrárne (v prípade záujmu)
14:30 odchod z Gabčíkova
 

Prehliadka diel technického charakteru: Bratislavská vodáreň – areál ostrova SihoťČunovovodné dielo a elektráreň Gabčíkovo, Bodíky – ramenná sústava Dunaja.

Bližšie informácie a prihlásenie: 0905 506 312, prochaska@amavet.sk