Výzva od horúcej vody

Je pravda, že horúca voda môže zamrznúť skôr ako studená voda ? aby sme sa to dozvedeli, urobme malý pokus, ktorý nás nebude nič stáť.

Do jednej z malých nádob nalejte 2 až š 3 polievkové lyžice horúcej vody a do druhej studenej. Potom dajte nádoby do chladničky. Po 15 až 20 minútach sa objaví ľad.

Je logické myslieť si, že studená voda ako prvá dosiahne teplotu mrazu ( 0°C). No v skutočnosti sa deje toto: teplá voda sa stále viac a viac vyparuje na rozdiel od studenej vody. Teda nádoba s horúcou vodou skôr zmenší svoj objem.

Samozrejme sa počas ochladzovania odparovanie zmenšuje, avšak v nádobe s horúcou vodou bude menej vody ako v nádobe so studenou. Tak ako menšie množstvo vody zamŕza skôr, ako väčšie, tak sa stane, že kedysi horúca voda zamrzne skôr ako studená voda.

Naproti tomu, ak do chladničky vložíte jeden pohár naplnený teplou a jeden naplnený studenou vodou, studená voda zamrzne skôr. Aj keď sa teplá voda bude rýchlejšie odparovať, jej objem zostane stále veľmi veľký na to, aby mohol zamrznúť skôr ako trošku väčší objem studenej vody. Ak použijete priehľadné nádoby, budete môcť pozorovať, že ľad sa tvorí najprv na povrchu, potom hrubne, až kým nedosiahne dno nádoby.