AMAVET odporúča

Odporúčané webové stránky pre deti, rodičov, študentov ZŠ a SŠ, učiteľov:

Matematika s Martou Izsof
https://www.youtube.com/channel/
Astronomický klub Bratislava
https://www.vesmir.sk/