Výsledky 3. ročníka súťaže Festival štyroch živlov AMAVET 2020

Prvý online Festival štyroch živlov

Prvýkrát AMAVET organizoval súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií. 28. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 h z prihlásených 22 projektov od 37 žiakov nakoniec online formou prezentovalo 14 vedátorských projektov 23 žiakov slovenských škôl. Toto číslo príjemne prekvapilo organizátorov, pretože pre túto vekovú kategóriu je predsa len online forma súťaže ešte náročná aj po technickej stránke.

Ján Nemec

Výsledková listina

vedátorskej súťaže pre žiakov základných škôl

Festival štyroch živlov AMAVET 2020 (F4Ž) – 3. ročník

 

Ocenenie za Popularizáciu vedy

Patrik Olšiak v kategórii mladších žiakov s projektom Využitie vzduchu na bádanie a hravú činnosť žiakov.

Ocenenie za Vedomosti v danej oblasti a podporu biodiverzity

Martin Jurina v kategórii mladších žiakov s projektom Opeľovače.

Ocenenie za Metodiku a dôslednosť výskumnej časti

Júlia Štupáková a Sofia Ufrlová v kategórii starší žiaci s projektom Vplyv rôznych zdrojov osvetlenia na rast Lactusa sativa.

Marek Ištok v kategórii starší žiaci s projektom Farebný plameň (Plasty, ich používanie a likvidácia).

Ocenenie za Vedeckosť projektu a tímovú prácu

Aneta Štefančínová a Radovan Štefančín v kategórii starší žiaci s projektom Kvalita niektorých zdrojov vody v okolí Prešova.

Ocenenie za Riešenie aktuálneho problému v praxi

Leonard Gombár v kategórii starší žiaci s projektom Vplyv použitého droždia na kvalitu chleba.

Marko Halčák v kategórii starší žiaci s projektom Čo s bioodpadom z kávy?

Špeciálna cena za Inovatívne a technické prevedenie projektu

Adam Kollár a Samuel Chudý s projektom Hydraulický lis.

Špeciálna cena za Spoločenský dosah a participácia na riešení komunitných problémov

Dominika Goliášová, Adela Holčíková a Daniel Ondovčík s projektom Veľa áut …

NEPREHLIADNITE – informácia o PRESUNE TERMÍNU!!!
Pravidelne sledujeme vývoj situácie ohľadne koronavírusu (COVID-19). Zdravie účastníkov je v našom prvoradom záujme a preto sme presunuli termín súťaže Festival štyroch živlov na 23. októbra 2020 (piatok).

Opatrenia proti šíreniu COVID-19

Povinné epidemiologické opatrenia: vstup a pobyt na podujatí len s prekrytím horných dýchacích ciest, pri vstupe dezinfekcia rúk, respiračná etiketa – kašlať, kýchať do vreckovky a zahodiť ju do koša, nepodávať si ruky (nahradiť napr. úsmevom alebo úklonom), odstup od cudzích osôb aspoň 2 m, organizátor zabezpečí maximálny počet účastníkov podľa aktuálne platných opatrení.

Priestor, v ktorom sa súťaž koná (Zážitkove centrum vedy Aurelium, Bojnícka č. 3, Bratislava), nám umožní dodržať všetky nariadené hygienické opatrenia a tak zebezpečiť bezpečnosť pre všetkých účastníkov.

Účastníci sú povinní si priniesť a používať rúško na prekrytie nosa a úst, dezinfekciu rúk priebežne počas podujatia, vreckovky, vlastnú fľašu na pitie s vodou.

Bližšie informácie:

Talentovaným drobcom, vašim žiakom základných škôl, ponúkame hravú formu vedecko-technickej súťaže. Všetkým žiakom základných škôl dávame ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Po prvých dvoch ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, vyhlasujeme 3. ročník súťaže.

Prihláste svojich žiakov na:        FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET – 3. ročník

Uskutoční sa: v piatok 23. októbra 2020 v Bratislave, v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnícka č. 3

Registrujte žiakov do 13. októbra 2020 na:          registrácia

Štatút súťaže F4Z 2020 – na stiahnutie

Veríme, že účasťou vašich žiakov im pomôžete zábavnou formou spoznať vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia Festivalu 4 živlov, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže, na Festival vedy a techniky. Najlepšie práce hodnotiaca komisia odporučí postúpiť na Krajský festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie bude jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty budú prezentovať pred hodnotiteľmi na kartónových paneloch/posteroch. Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí, ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie  dôležitých informácií o bádaní. Panely zabezpečí organizátor súťaže a po prihlásení, registrácii súťažiacich žiakov, vám pošleme vyrozumenie organizátora, či registrovaný projekt zodpovedá kritériám súťaže a postupuje na celoslovenské finále do Bratislavy. Následne vám pošleme detailnejšie informácie o spracovaní posterovej prezentácie, programe v Bratislave a o zabezpečení stravovania a prípadného ubytovania pre účastníkov zo vzdialenejších miest Slovenska.

Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

Prípadné otázky vám zodpovie koordinátor súťaže Ján Nemec mailom – nemec@amavet.sk alebo telefonicky +421 903 719 244.