8 - 9. júna 2023 v Bratislave - Zážitkové centrum vedy Aurelium Prihlasovanie projektov do 24. mája 2023 REGISTRÁCIA

Hravá vedecko-technická súťaž pre šikovných žiakov základných škôl.

Skvelá príležitosť bádať a pritom sa hrať. Cieľavedomá tvorba vlastného vedátorského projektu, s ktorým môžete vyhrať.

Po prvých piatich ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, vyhlasujeme 6. ročník súťaže.

O Festivale štyroch živlov AMAVET

Unikátny projekt dáva do popredia neformálne vzdelávanie detí, motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu a techniku.

Festival štyroch živlov (F4Ž) je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia F4Ž, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže – na Festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie bude jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty budú prezentovať pred hodnotiteľmi na kartónových posteroch. Posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí, ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie dôležitých informácií o bádaní. Panely zabezpečí organizátor súťaže a po prihlásení, registrácii súťažiacich žiakov, vám pošleme vyrozumenie organizátora, či registrovaný projekt zodpovedá kritériám súťaže a postupuje na celoslovenské finále do Bratislavy. Následne vám pošleme detailnejšie informácie o spracovaní posterovej prezentácie, programe v Bratislave a o zabezpečení stravovania a prípadného ubytovania pre účastníkov zo vzdialenejších miest Slovenska.

Veda naživo je metodická príručka predstavujúca zdroj inšpirácie pre učiteľov, ktorí by sa radi zapojili do projektového vyučovania v rámci svojich krúžkov či predmetov. Môžete si ju stiahnuť na tomto odkaze.

Cieľom Festivalu štyroch živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností v prírodných vedách. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA FESTIVALU ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2023

1. miesto

Viktória Rášová s projektom Fotovoltika

Klára Bauerová, Viktória Hasarová s projektom Pomôžme študentom naučiť sa zvládnuť stres

2. miesto

Juliana Lichvárová, Viktória Onuferová s projektom Príčiny a následky spánkového deficitu u študentov osemročného gymnázia

Adam Cagáň, Martin Šuriansky s projektom Čo (ne)vieme o vode

3. miesto

Branislav Ručkay, Šimon Kašiar s projektom Meteo robotika

Marko Balčák, Matúš Berko, Dominik Korečko s projektom Vplyv eutrofizácie spôsobenej pracími práškami na vodné organizmy

Špeciálne ocenenie

Tobias Pecho s projektom Školská prestávka s Rubikovou kockou

Martin Magda, Matej Jendrichovský, Filip Zimmermann s projektom Dá sa z tehly zo zemiakového šrobu postaviť vesmírna stanica na Marse?

Markus Hertel s projektom Prírodná lekáreň z Radošiny

Krištof Franko, Matúš Sabol s projektom Využitie vermikompostovania pri klíčení a raste rastlín pri znížení bioodpadu v škole a domácnosti

V Bratislave, 9. júna 2023

Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D.

Predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie

DEADLINE REGISTRÁCIA
24. máj 2023
Registruj TU
TERMÍN KONANIA
8 - 9. jún 2023
Koordinátor súťaže
Ján Nemec
nemecATamavet.sk
+421 903 719 244
MIESTO KONANIA
Bratislava - Zážitkové centrum vedy Aurelium
Navigácia

Tento ročník bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis.

logo seps
nadacia pontis

Každoročne Festival štyroch živlov podporuje Nadácia Allianz.

Talentovaným drobcom, vašim žiakom základných škôl, ponúkame hravú formu vedecko-technickej súťaže. Všetkým žiakom základných škôl dávame ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Po piatich ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, vyhlasujeme 6. ročník súťaže. Prihláste svojich žiakov na:        FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET......

5. ročník projektovej súťaže žiakov základných škôl Slovenska Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) pripravila 5. ročník súťaže s názvom Festival 4 živlov AMAVET 2022 (F4Ž), ktorý prepája vedné disciplíny za pomoci štyroch živlov a podporuje k prirodzenému učeniu sa detí základných škôl. 93 žiakov z 23 škôl z celého......

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2022 je už predo dvermi. Jeho  5. ročník sa uskutoční v piatok 3. júna 2022 v Bratislave, vo vedecko-zábavnom centre Aurelium. Do ukončenia registrácie zostáva približne 10 dní. Registrujte žiakov do 23. mája 2022 na https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/. Veríme, že účasťou vašich žiakov im pomôžete......

4. ročník projektovej súťaže žiakov základných škôl už po druhýkrát online Už po druhýkrát organizoval AMAVET súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií. V piatok 4. júna 2021 od 9:00 do 16:00 h online formou......

Štvrtý ročník online formou Už len necelý mesiac nás delí od štvrtého ročníka FESTIVALU ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET! Dnes už môžeme-musíme definitívne konštatovať, že vzhľadom na situáciu s covidom-19 sa uskutoční ONLINE – v piatok 4. júna 2021. Aj keď sa pandemická situácia zlepšuje, ale nie natoľko, aby......

Pozývame vás a vašich žiakov na už 4. ročník FESTIVAL-u ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET, ktorý sa za priaznivej situácie s covidom-19 uskutoční v piatok 4. júna 2021 v Bratislave, v Zážitkovom centre vedy Aurelium. V opačnom prípade sa uskutoční online formou ako v minulom roku. Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí......