13 - 14. júna 2024 v Bratislave - Zážitkové centrum vedy Aurelium Prihlasovanie projektov do 27. mája 2024 REGISTRÁCIA

Hravá vedecko-technická súťaž pre šikovných žiakov základných škôl.

Skvelá príležitosť bádať a pritom sa hrať. Cieľavedomá tvorba vlastného vedátorského projektu, s ktorým môžete vyhrať.

Po prvých šiestich ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, vyhlasujeme 7. ročník súťaže.

O Festivale štyroch živlov AMAVET

Unikátny projekt dáva do popredia neformálne vzdelávanie detí, motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu a techniku.

Festival štyroch živlov (F4Ž) je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia F4Ž, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže – na Festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie bude jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty budú prezentovať pred hodnotiteľmi na kartónových posteroch. Posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí, ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie dôležitých informácií o bádaní. Panely zabezpečí organizátor súťaže a po prihlásení, registrácii súťažiacich žiakov, vám pošleme vyrozumenie organizátora, či registrovaný projekt zodpovedá kritériám súťaže a postupuje na celoslovenské finále do Bratislavy. Následne vám pošleme detailnejšie informácie o spracovaní posterovej prezentácie, programe v Bratislave a o zabezpečení stravovania a prípadného ubytovania pre účastníkov zo vzdialenejších miest Slovenska.

Veda naživo je metodická príručka predstavujúca zdroj inšpirácie pre učiteľov, ktorí by sa radi zapojili do projektového vyučovania v rámci svojich krúžkov či predmetov. Môžete si ju stiahnuť na tomto odkaze.

Cieľom Festivalu štyroch živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností v prírodných vedách. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

ZMENY V REGISTRÁCII PROJEKTOV 2024

V roku 2024 sme pristúpili k úprave podmienok registrácie projektov.

Do registračného formulára vkladáte aj odkaz na stiahnutie / zhliadnutie prezentačného videa.

Prezentačné video by nemalo byť dlhšie ako jedna minúta. Môže ísť o jednoduchý záber vyhotovený telefónom. Žiaci by mali stručne a SVOJIMI slovami neformálne opísať čo v projekte robili. Môže ísť o záber pred posterom (ak ho už máte pripravený), ale forma v tomto prípade nie je až tak dôležitá.

Prečo treba zasielať odkaz na video? Každý rok nám na Festivale 4 živlov narastá účasť. Ak tento trend bude pokračovať, nebudeme mať kapacitu pozvať úplne všetkých, preto je potrebné vytvoriť jednoduché kritérium, na základe ktorého vyberieme postupujúcich súťažiacich. Domnievame sa, že abstrakt túto funkciu dostatočne nespĺňa a lepšie bude video, na ktorom žiak sám predstaví svoj projekt. Nižšie uveďte funkčný odkaz na stiahnutie alebo pozretie videa. Či už pôjde o úložisko alebo video na sociálnej sieti – hlavné je, aby bolo dostupné pre hodnotiteľov. Účel videa je len vyhodnotenie projektov. Neočakávame produkciu vysokej kvality. Odporúčame skôr pristúpiť k nahrávaniu hravo, bez stresu a zvoliť formát, ktorý bude pre žiakov najjednoduchší.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA FESTIVALU ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2023

1. miesto

Viktória Rášová s projektom Fotovoltika

Klára Bauerová, Viktória Hasarová s projektom Pomôžme študentom naučiť sa zvládnuť stres

2. miesto

Juliana Lichvárová, Viktória Onuferová s projektom Príčiny a následky spánkového deficitu u študentov osemročného gymnázia

Adam Cagáň, Martin Šuriansky s projektom Čo (ne)vieme o vode

3. miesto

Branislav Ručkay, Šimon Kašiar s projektom Meteo robotika

Marko Balčák, Matúš Berko, Dominik Korečko s projektom Vplyv eutrofizácie spôsobenej pracími práškami na vodné organizmy

Špeciálne ocenenie

Tobias Pecho s projektom Školská prestávka s Rubikovou kockou

Martin Magda, Matej Jendrichovský, Filip Zimmermann s projektom Dá sa z tehly zo zemiakového šrobu postaviť vesmírna stanica na Marse?

Markus Hertel s projektom Prírodná lekáreň z Radošiny

Krištof Franko, Matúš Sabol s projektom Využitie vermikompostovania pri klíčení a raste rastlín pri znížení bioodpadu v škole a domácnosti

V Bratislave, 9. júna 2023

Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D.

Predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie

REGISTRÁCIA od apríla
Registruj TU
TERMÍN KONANIA
14. jún 2024
Koordinátor súťaže
Ján Nemec
nemecATamavet.sk
+421 903 719 244
MIESTO KONANIA
Bratislava - Zážitkové centrum vedy Aurelium
Navigácia

Hravá vedecko-technická súťaž pre šikovných žiakov základných škôl. Ponúkame vašim žiakom základných škôl skvelú príležitosť bádať a pritom sa hrať. Ide o cieľavedomú tvorbu vlastného vedátorského projektu, s ktorým si žiaci môžu porovnať výsledky bádania so svojimi rovesníkmi a vyhrať celoslovenskú súťaž vedátorov....

Zvyšujúci sa počet detí základných škôl na Festivale vedy a techniky AMAVET nás prinútil sa zamyslieť a urobiť kroky, ktoré by dali možnosť aj vedátorským začiatočníkom zažiť atmosféru tejto súťaže, získať cenné skúsenosti, spoznať nových priateľov, ale hlavne vedátorsky podrásť....

Registrácia súťažiacich už len zopár dní Festival 4 živlov AMAVET 2023 je pre žiakov skvelou príležitosťou bádať a pritom sa hrať. Ide o cieľavedomú tvorbu vlastného vedátorského projektu, s ktorým sa môžu žiaci sebarealizovať a pritom aj vyhrať – https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/...

Registrácia súťažiacich pokračuje – už len do 24. mája! Minulý mesiac sme spustili registráciu na hravú vedecko-technickú súťaž pre šikovných žiakov základných škôl – Festival 4 živlov AMAVET 2023. Pre žiakov je to skvelá príležitosť bádať a pritom sa hrať. Ide o cieľavedomú tvorbu vlastného......

Talentovaným drobcom, vašim žiakom základných škôl, ponúkame hravú formu vedecko-technickej súťaže. Všetkým žiakom základných škôl dávame ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Po piatich ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, vyhlasujeme 6. ročník súťaže. Prihláste svojich žiakov na:        FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET......

Tento ročník bol podporený z prostriedkov Nadačného fondu SEPS v Nadácii Pontis.

logo seps
nadacia pontis

Každoročne Festival štyroch živlov podporuje Nadácia Allianz.