Výsledky 4. ročníka súťaže Festival štyroch živlov AMAVET 2021

Festival štyroch živlov AMAVET opäť online

Už po druhýkrát organizoval AMAVET súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií. 4. júna 2021 od 9:00 do 16:00 h online formou prezentovalo 38 vedátorských projektov 59 žiakov základných škôl z celého Slovenska. Na jednom projekte môžu pracovať jeden, dvaja alebo traja autori.

Odborná hodnotiaca komisia pracovala v zložení:

Mgr. Mária Babinčáková, Predsedníčka Odbornej hodnotiacej komisie, Centrum celoživotného vzdelávania a podpory projektov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, je externou doktorandkou Univerzity  Karlovej v Prahe.

Ing. Jana Vršanská, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, Sekcia vôd, Ministerstva životného prostredia SR.

RNDr. Marián Babinčák, Vedecký pracovník Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach.

Michaela Kardohelyová, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, študentka, odbor Biológia.

PhDr. Lukáš Procháska, PhD., Odbor filozofie so zameraním na kognitívnu vedu, pracovník AMAVET-u.

Ing. Jana Šošovičková, PhD., Učiteľka fyziky, matematiky, techniky, Súkromná ZŠ Nová Dubnica.

Ing. Anna Kravárová, Vzdelávacia platforma šprt.sk.

MSc. Hon. Michaela Brchnelová, slovenská vedkyňa, pôsobiaca na medzinárodnej úrovni, v súčasnosti na oddelení fyziky plazmy na belgickej univerzite KU Leuven, študovala v Holandsku letecké a vesmírne inžinierstvo, členka AMAVET-u.

Juraj Vasek, koordinátor súťaže LaBáK, víťaz FVAT a reprezentant na INTEL ISEF 2017, Univerzita Minerva Schools at KGI, San Francisco, Kalifornia, USA.

Juraj Májek, Univerzita Karlova, študent, Erasmus pobyt: Universität Heidelberg Praha, Heidelberg Czech Republic, Fyzika.

Ing. Gabriela Kukolová, Riaditeľka AMAVET.

 

Výsledková listina

vedátorskej  súťaže pre žiakov základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET 2021 (F4Ž) – 4. ročník

Cena za prezentačné zručnosti a komplexný prístup pri tvorbe vedátorského projektu

Filip Golský, Marek Nagy s projektom Podtlaky v pokusoch a ich využitie v praxi, 8. ročník ZŠ/Tercia, Základná škola M.R.Štefánika, Haličská cesta, Lučenec.

Cena za vedecký prístup

Viola Špitaliková s projektom Absorbent polyakrylát sodný, 6. ročník ZŠ/Prima, Cirkevná spojená škola Švermova, Snina.

Cena za praktickú aplikáciu poznatkov z informatiky

Matúš Daniel Devera, Matej Sliviak s projektom Meteostanica, 7. ročník ZŠ/Sekunda, ZŠ s MŠ, Ulica sv. Gorazda, Žilina.

Cena za originálny a komplexný prístup v občianskej angažovanosti

Leonard Erik Gombár s projektom Môže vzniknúť z tunela unikátna cyklojaskyňa?, 8. ročník ZŠ/Tercia, ZŠ J. A. Komenského, Revúca.

Cena za vedecký prístup k práci a spracovanie výsledkov

Jakub Kovaľ s projektom Voda v prírode – nedostatok a nadbytok, 6. ročník ZŠ/Prima, Cirkevná spojená škola Švermova, Snina.

Cena za hĺbkové porozumenie tematike a dlhodobú prácu na projekte

Matej Drugba s projektom Zmapovanie zimných stanovísk jeleňa lesného v katastri obce Divín, 8. ročník ZŠ/Tercia, ZŠ Divín.

Cena za vedecký prístup k práci, odbornú prípravu a systematický prístup

Miriam Holášová, Zuzana Gašpercová s projektom Čo prospieva fazuľke?, 7. ročník ZŠ/Sekunda, Gymnázium Štefánikova, Bytča.

Špeciálna cena žiackemu a učiteľskému kolektívu ZŠ Ľubica za motivujúci prístup k práci najmladších vedátorov

Michal Balog, Elisa Gabčová, Radomíra Gažiková s projektom Keď máš za suseda bobra, 1. ročník ZŠ, Základná škola Školská, Ľubica.

Špeciálne cena za tvorbu vedátorského projektu s dôrazom na kritické myslenie

Valentína Balogová, Michal Kravec  s projektom Čo sa stalo v Bejrúte? Hypotézy a fakty, ktoré vieme overiť, 6. ročník ZŠ/Prima, Gymnázium Lorencova, Krompachy.

Špeciálna cena za manuálnu zručnosť

Peter Koreň s projektom Ako som si vyrobil nôž, 8. ročník ZŠ/Tercia, SG Gemerská cesta, Lučenec.

 

 

Vyhlásenie 4. ročníka súťaže FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2021

Talentovaným drobcom, vašim žiakom základných škôl, ponúkame hravú formu vedecko-technickej súťaže. Všetkým žiakom základných škôl dávame ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Po prvých troch ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, vyhlasujeme 4. ročník súťaže.

Prihláste svojich žiakov na:        FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET – 4. ročník

Už len mesiac nás delí od štvrtého ročníka FESTIVALU ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET! Dnes už môžeme-musíme definitívne konštatovať, že vzhľadom na situáciu s covidom-19 sa uskutoční ONLINE – v piatok 4. júna 2021. Aj keď sa pandemická situácia zlepšuje, ale nie natoľko, aby sa súťaž konala prezenčne a bola dôsledne bezpečná.

Registrujte žiakov do 24. mája 2021 tu:   registračný formulár

Festival štyroch živlov AMAVET 2021 sa uskutoční online formou na platforme Zoom. Súťažiaci žiaci budú musieť mať poster nahraný aj elektronicky. Učiteľom, vedúcim prihlásených projektov žiakov odkazujeme, aby sa žiaci online prezentácie nebáli. Elektronicky poster bude pre prezentujúceho dobrá pomôcka. Pri prezentácii si môže dať elektronicky aj detaily postera, čo bude pre žiaka tiež pomôcka, na ktorú bude pozerať a komentovať to. Rovnako to uvidí aj hodnotiaca komisia. V každom prípade poster elektronicky a prezentácia naživo.

Veríme, že účasťou vašich žiakov im pomôžete zábavnou formou spoznať vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia Festivalu 4 živlov, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže, na Festival vedy a techniky. Podujatie bude jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty budú prezentovať pred hodnotiteľmi na kartónových paneloch/posteroch. Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí, ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie  dôležitých informácií o bádaní. Panely zabezpečí organizátor súťaže a po prihlásení, registrácii súťažiacich žiakov, vám pošleme vyrozumenie organizátora, či registrovaný projekt zodpovedá kritériám súťaže a postupuje na celoslovenské finále do Bratislavy. Následne vám pošleme detailnejšie informácie o spracovaní posterovej prezentácie, programe v Bratislave a o zabezpečení stravovania a prípadného ubytovania pre účastníkov zo vzdialenejších miest Slovenska.

Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

Štatút súťaže F4Z – na stiahnutie

Prípadné otázky vám zodpovie koordinátor súťaže Ján Nemec mailom – nemec@amavet.sk alebo telefonicky +421 903 719 244.

Výsledky 3. ročníka súťaže Festival štyroch živlov AMAVET 2020

Prvý online Festival štyroch živlov

Prvýkrát AMAVET organizoval súťaž pre mladých vedátorov 1. a 2. stupňa základných škôl Festival štyroch živlov AMAVET formou online prezentácií a diskusií. 28. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 h z prihlásených 22 projektov od 37 žiakov nakoniec online formou prezentovalo 14 vedátorských projektov 23 žiakov slovenských škôl. Toto číslo príjemne prekvapilo organizátorov, pretože pre túto vekovú kategóriu je predsa len online forma súťaže ešte náročná aj po technickej stránke.

Ján Nemec

Výsledková listina

vedátorskej  súťaže pre žiakov základných škôl

Festival štyroch živlov AMAVET 2020 (F4Ž) – 3. ročník

Ocenenie za Popularizáciu vedy

Patrik Olšiak v kategórii mladších žiakov s projektom Využitie vzduchu na bádanie a hravú činnosť žiakov.

Ocenenie za Vedomosti v danej oblasti a podporu biodiverzity

Martin Jurina v kategórii mladších žiakov s projektom Opeľovače.

Ocenenie za  Metodiku a dôslednosť výskumnej časti

Júlia Štupáková a Sofia Ufrlová v kategórii starší žiaci s projektom Vplyv rôznych zdrojov osvetlenia na rast Lactusa sativa.

Marek Ištok v kategórii starší žiaci s projektom Farebný plameň (Plasty, ich používanie a likvidácia).

Ocenenie za Vedeckosť projektu a tímovú prácu

Aneta Štefančínová a Radovan Štefančín v kategórii starší žiaci s projektom Kvalita niektorých zdrojov vody v okolí Prešova.

Ocenenie za Riešenie aktuálneho problému v praxi

Leonard Gombár v kategórii starší žiaci s projektom Vplyv použitého droždia na kvalitu chleba.

Marko Halčák v kategórii starší žiaci s projektom Čo s bioodpadom z kávy?

Špeciálna cena za Inovatívne a technické prevedenie projektu

Adam Kollár a Samuel Chudý s projektom Hydraulický lis.

Špeciálna cena za Spoločenský dosah a participácia na riešení komunitných problémov

Dominika Goliášová, Adela Holčíková a Daniel Ondovčík s projektom Veľa áut …

O Festivale štyroch živlov AMAVET

Štatút súťaže F4Z 2020 – na stiahnutie

Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia. Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

Festival 4 živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Organizácia Festivalu 4 živlov, zameraného na špecifické potreby a motiváciu žiakov na základných školách, je predprípravou na vyššiu úroveň súťaže, na Festival vedy a techniky. Najlepšie práce hodnotiaca komisia odporučí postúpiť na Krajský festival vedy a techniky AMAVET. Podujatie bude jedinečné svojím charakterom, nakoľko umožní vyzdvihnúť vedátorskú aktivitu žiakov, ktorá je motivačným nástrojom ich ďalšieho smerovania v procese formálneho vzdelávania i neskoršieho uplatnenia sa na trhu práce.

Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty budú prezentovať pred hodnotiteľmi na kartónových paneloch/posteroch. Panelová/posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Skladá sa z troch častí, ktoré poskytujú dostatok miesta na prehľadné zverejnenie  dôležitých informácií o bádaní. Panely zabezpečí organizátor súťaže a po prihlásení, registrácii súťažiacich žiakov, vám pošleme vyrozumenie organizátora, či registrovaný projekt zodpovedá kritériám súťaže a postupuje na celoslovenské finále do Bratislavy. Následne vám pošleme detailnejšie informácie o spracovaní posterovej prezentácie, programe v Bratislave a o zabezpečení stravovania a prípadného ubytovania pre účastníkov zo vzdialenejších miest Slovenska.

Cieľom Festivalu 4 živlov je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

Prípadné otázky vám zodpovie koordinátor súťaže Ján Nemec mailom – nemec@amavet.sk alebo telefonicky +421 903 719 244.