Vedátorské pokusy

Na tomto mieste nájdete množstvo pokusov, hier a článkov pre mladých vedátorov. Mnohé z nich ste mohli nájsť v minulosti na našom starom webe a bolo nám by ľúto nechať ich upadnúť do zabudnutia. Viacerí naši čitatelia ich stále hľadajú, pretože, hoci sú staršieho dáta, stále je to zdroj inšpirácie pre aktivity vedátorov – inak nazývaných aj debrujári.

Čo je to debrujár?

Slovo debrujár pochádza z francúzštiny a vzniklo zo slov débrouillard, čo znamená šikovný, obratný, a se débrouiller, čo znamená objavovať, vedieť si poradiť. Debrujárstvo sa opiera o zvedavosť, detskú predstavivosť a hravosť. Cieľom debrujárskej činnosti je umožniť deťom a mladým ľuďom využívať voľný čas k rozvíjaniu schopností a znalostí v oblasti vedy, techniky a ekológie. Pre dosiahnutie týchto cieľov využívame v AMAVET kluboch tohto zamerania najmä zábavné pokusy s jednoduchými pomôckami z rôznych oblastí vedy, techniky a ekológie. Debrujárska činnosť rozvíja mladú osobnosť, vedie k pochopeniu rôznych javov a zákonitostí, objavovaniu vedy a vytváraniu nových ciest k poznaniu a tvorivosti.Zmyslom debrujárskej činnosti je ukázať, že veda môže byť zábavná a ľahko pochopiteľná. Debrujári vedia, ako na to. Pomocou jednoduchých a rozmanitých pokusov sa dá nasimulovať množstvo fyzikálnych javov, a pod. Pokusy upevňujú v mladých ľuďoch zmysel pre spoluprácu, zodpovednosť a kritiku, rozvíjajú ich intelektuálne schopnosti.

Päť hlavných princípov filozofie

Činnosť a pokusy, ktorých by sa mali mladí debrujári zúčastňovať, musia :

  • umožňovať samostatný rozvoj dieťaťa
  • zábavnou formou stimulovať mladého vedca a experimentátora a vzbudzovať záujem o vedu
  • využívať otvorenosť dieťaťa k vedeckým javom, s ktorými sa denne stretáva
  • rozvíjať zvedavosť a zmysel pre zodpovednosť
  • byť naviazané na úroveň rodinnú, klubovú, sociálnu

Skupiny pokusov