Sumáre projektov: Festival vedy a techniky AMAVET

Sumár projektov 2020

Sumár projektov 2019

Sumár projektov 2018

Sumáre projektov: Festival štyroch živlov AMAVET

Sumár projektov 2021

Sumár projektov 2019

Sumár projektov 2018

Metodické príručky a iné publikácie

VEDA NAŽIVO

Metodické minimum pre začínajúcich vedátorov základných škôl. Cieľom vzdelávania je pochopenie prírodných dejov. Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, porozumenie ich podstate. To si vyžaduje interdisciplinárny prístup a aj spoluprácu medzi predmetmi fyzika, chémia, biológia a matematika. Kniha Veda naživo vám ponúka príklady z praxe. Od programu výučby cez vedátorský projekt až po účasť v súťaži. s názvom Festival štyroch živlov AMAVET na konci školského roka alebo Festival vedy a techniky AMAVET v novembri.

AMAVET 1990 – 2020

30 rokov činnosti organizácie opísaných v 30. príbehoch. Občianske združenie AMAVET pôsobí od roku 1990  a doteraz prispieva k rozvoju detí a mládeže na Slovensku.

 

METODICKÁ PRÍRUČKA PRE LEKTORA – VZDELÁVANIE VEDÁTOROV V KOCKE

Metodická príručka pre lektora je zameraná na rozšírenie, doplnenie a prehĺbenie kvalifikácie budúcich lektorov v oblasti odborného a metodického vedenia mladých ľudí, ako úspešne spracovať projekt na vedátorskú súťaž, ako vybranú tému skúmať, hľadať a zbierať informácie, tvoriť vedátorské pokusy a kriticky myslieť, spracovávať dáta a predniesť výsledky skúmania pred kamarátmi, spolužiakmi, v škole, alebo na vedátorskej výstave či súťaži.

METODICKÁ PRÍRUČKA ANIMAČNÉHO PROGRAMU ZVEDAVÍ VEDCI

Jednoduché pokusy na pochopenie a realizáciu. Odskúšaný súbor pokusov a nápadov ako oporný pilier pre učiteľov v oblasti astronómia, biológia, chémia, fyzika, environmentalistika, geografi, meteorológia. Veda nie je nuda, je to zábava.

AKO VYHRAŤ VEDECKÚ SÚŤAŽ

Nasledujúce kapitoly ponúkajú metodickú príručku pre deti zo základných a stredných škôl, ako úspešne spracovať projekt na vedeckú súťaž. Naučíme sa vybranú tému skúmať, hľadať a zbierať informácie, tvoriť pokusy a kriticky myslieť, spracovávať dáta a predviesť ich na vedeckej výstave, na Festivale vedy a techniky.

BROŽÚRA O AMAVET-e

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET je záujmové občianske združenie, fungujúce na princípe neziskovej organizácie s orientáciou na využitie voľného času detí a mládeže v oblasti vedy, techniky a ekológie. Vzniklo v roku 1990 a v súčasnosti združuje viac ako 50 klubov a 230 základných kolektívov v obciach a mestách po celom Slovensku. Tie už viac ako 20 rokov vytvárajú priestor pre neformálne vzdelávanie detí a mládeže vo veku do 30 rokov prostredníctvom popularizačno-náučných podujatí. Kluby pre svojich členov (aj verejnosť) celoročne organizujú odborne zamerané semináre, workshopy, konferencie, letné a zimné tábory a ďalšie podujatia. Klubové aktivity sa orientujú na rôzne oblasti vedy a techniky: fyzika, informatika, výpočtová technika, ekológia, modelárstvo, robotika a pod.