Sumáre projektov: Festival vedy a techniky AMAVET

Sumáre projektov: Festival štyroch živlov AMAVET

Sumár projektov 2023

Sumár projektov 2022

Sumár projektov 2021

Sumár projektov 2019

Sumár projektov 2018

Metodické príručky a iné publikácie

AKO VYHRAŤ VEDECKÚ SÚŤAŽ – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE VZDELÁVANIE VEDÁTOROV

Zosumarizovali sme naše 30 ročné skúsenosti a obohatili ich o podnetné rady ďalších zahraničných aj slovenských osobností vedy a techniky tak, aby čo najviac pomohli mladým vedátorom v základných a stredných školách rozvíjať svoj vedecký alebo technický potenciál.

VEDA NAŽIVO

Metodické minimum pre začínajúcich vedátorov základných škôl. Cieľom vzdelávania je pochopenie prírodných dejov. Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, porozumenie ich podstate. To si vyžaduje interdisciplinárny prístup a aj spoluprácu medzi predmetmi fyzika, chémia, biológia a matematika. Kniha Veda naživo vám ponúka príklady z praxe. Od programu výučby cez vedátorský projekt až po účasť v súťaži. s názvom Festival štyroch živlov AMAVET na konci školského roka alebo Festival vedy a techniky AMAVET v novembri.

AMAVET 1990 – 2020

30 rokov činnosti organizácie opísaných v 30. príbehoch. Občianske združenie AMAVET pôsobí od roku 1990  a doteraz prispieva k rozvoju detí a mládeže na Slovensku.

 

METODICKÁ PRÍRUČKA PRE LEKTORA – VZDELÁVANIE VEDÁTOROV V KOCKE

Metodická príručka pre lektora je zameraná na rozšírenie, doplnenie a prehĺbenie kvalifikácie budúcich lektorov v oblasti odborného a metodického vedenia mladých ľudí, ako úspešne spracovať projekt na vedátorskú súťaž, ako vybranú tému skúmať, hľadať a zbierať informácie, tvoriť vedátorské pokusy a kriticky myslieť, spracovávať dáta a predniesť výsledky skúmania pred kamarátmi, spolužiakmi, v škole, alebo na vedátorskej výstave či súťaži.

METODICKÁ PRÍRUČKA ANIMAČNÉHO PROGRAMU ZVEDAVÍ VEDCI

Jednoduché pokusy na pochopenie a realizáciu. Odskúšaný súbor pokusov a nápadov ako oporný pilier pre učiteľov v oblasti astronómia, biológia, chémia, fyzika, environmentalistika, geografi, meteorológia. Veda nie je nuda, je to zábava.

AKO VYHRAŤ VEDECKÚ SÚŤAŽ

Nasledujúce kapitoly ponúkajú metodickú príručku pre deti zo základných a stredných škôl, ako úspešne spracovať projekt na vedeckú súťaž. Naučíme sa vybranú tému skúmať, hľadať a zbierať informácie, tvoriť pokusy a kriticky myslieť, spracovávať dáta a predviesť ich na vedeckej výstave, na Festivale vedy a techniky.

BROŽÚRA O AMAVET-e

Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET je záujmové občianske združenie, fungujúce na princípe neziskovej organizácie s orientáciou na využitie voľného času detí a mládeže v oblasti vedy, techniky a ekológie. Vzniklo v roku 1990 a v súčasnosti združuje viac ako 50 klubov a 230 základných kolektívov v obciach a mestách po celom Slovensku. Tie už viac ako 20 rokov vytvárajú priestor pre neformálne vzdelávanie detí a mládeže vo veku do 30 rokov prostredníctvom popularizačno-náučných podujatí. Kluby pre svojich členov (aj verejnosť) celoročne organizujú odborne zamerané semináre, workshopy, konferencie, letné a zimné tábory a ďalšie podujatia. Klubové aktivity sa orientujú na rôzne oblasti vedy a techniky: fyzika, informatika, výpočtová technika, ekológia, modelárstvo, robotika a pod.