Kto sme?

 

Sme občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré pod značkou AMAVET združuje na dobrovoľníckej báze viac ako 3500 členov.

Ako jediná organizácia v SR máme oprávnenie nominovať nádejných mladých vedcov na najprestížnejšie svetové súťaže stredoškolskej mládeže.

Členskú základňu tvoria deti základných a stredných škôl, ktorým sa po školskom vyučovaní systematicky venujú stovky dobrovoľníkov z radov pedagógov, vedcov a rodičov, ale aj študenti slovenských a zahraničných univerzít. Dobrovoľníkom poskytujeme podporu formou certifikovaných školení na prácu s mládežou.

Od založenia v roku 1990 je našim cieľom vytvárať podmienky pre rozvoj prírodovednej, technickej a počítačovej gramotnosti detí. Vytvorili sme systém neformálneho vzdelávania detí od útleho veku až za maturitu.

V kluboch nám odrástli desiatky tisíc detí. Z niektorých sa stali renomovaní vedci, určite všetkým sme však pomohli nájsť svoje silné stránky, vštepili potrebu celoživotného vzdelávania a hodnotový rebríček pre úspešný život.

Sledovaním aktuálnych trendov a požiadaviek spoločnosti prinášame do výchovy a vzdelávania množstvo inovácií. Lídrom neformálneho vzdelávania na Slovensku sme sa stali vďaka viac ako 30 ročnej systematickej práci.

Náš tím

AT v e-mailovej adrese nahraďte @ 🙂

Predsedníctvo

prof. JUDr. Marián Giba, PhD.

Predseda

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. eMBA

Podpredseda

j.ristvejATamavet.sk

Ing. Gabriela Kukolová

Riaditeľka, člen predsedníctva

kukolovaATamavet.sk

Mgr. Mária Babinčáková, Ph.D.

Člen predsedníctva

babincakovaATamavet.sk

Zamestnanci

jan nemec

Ing. Ján Nemec

Šéfredaktor, projektový manažér

nemecATamavet.sk
0948 345 177

Mgr. Lukáš Procháska, PhD.

Koordinátor rozvoja práce s mládežou

prochaskaATamavet.sk
0905 506 312

Bc. Barbora Cíchová

Koordinátorka súťaží
Festival vedy a techniky AMAVET a Junior Internet

cichovaATamavet.sk
0948 345 177

Mgr. Jana Petrušková

Koordinátorka podujatí

petruskovaATamavet.sk
0905 506 312

Externí spolupracovníci

david richter

Mgr. Dávid Richter

lektor

richterATamavet.sk

anna kravarova

Ing. Anna Kravárová

lektor a tvorca

amavet959sovaATgmail.com

juraj vasek

Bc. Juraj Vasek

koordinátor súťaže LaBáK.net

vasekATamavet.sk

Ing. Jozef Ristvej, st.

koordinátor súťaže RoboRave

jozefristvejATamavet.sk

RNDr. Marián Babinčák, PhD.

externý spolupracovník

babincakATamavet.sk

RNDr. Michal Zajaček, PhD.

externý spolupracovník

zajacekATamavet.sk

Referencie

[insta-gallery id=“1″]