Kto sme?

Vzdelávacia organizácia pre deti a mládež AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku má za sebou už 30 rokov. Za tento čas vytvorilo občianske združenie obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov, pedagógov, prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku. Inovácie AMAVET-u v neformálnom vzdelávaní intenzívne pulzujú a rozvádzajú čerstvú krv nápadov do vlásočníc po celom Slovensku. Výsledkom dnes je viac ako 3300 členov v 53 kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Za 30 ročné obdobie vyrástlo v kluboch niekoľko desiatok tisíc detí, z ktorých sú dnes mnohí vo vedúcich pozíciách rôznych firiem. AMAVET zohráva popri školách a školských zariadeniach dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré sa stáva plnohodnotnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Členovia AMAVET-u sú prevažne mladí ľudia, ktorí svoj čas venujú výskumným aktivitám a rozvoju klubovej činnosti. Majú záujem o výmenu skúseností so skupinami podobného zamerania v Európe. Ich snahou je získať čo najviac informácií o mladých ľuďoch s rovnakými záujmami v Európe a tým prispieť k rozvoju komunikácie medzi mládežou a vedou.

AMAVET mladým ľuďom umožňuje rozvíjať prirodzeným spôsobom ich schopnosti, talent a vďaka tomu viesť plnohodnotný život v dospelosti.

Náš tím

AT v e-mailovej adrese nahraďte @ 🙂

Predsedníctvo

doc. JUDr. Marián Giba, PhD.

Predseda

prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. eMBA

Člen predsedníctva
j.ristvejATamavet.sk

Ing. Gabriela Kukolová

Riaditeľka, člen predsedníctva

kukolovaATamavet.sk

Mgr. Mária Babinčáková

Člen predsedníctva

babincakovaATamavet.sk

Zamestnanci

david richter

Bc. Dávid Richter

Výkonný riaditeľ súťaží
Festival vedy a techniky AMAVET a Junior Internet

richterATamavet.sk
0948 345 177

jan nemec

Ing. Ján Nemec

Šéfredaktor, projektový manažér

nemecATamavet.sk
0948 345 177

denisa vaculciakova

Ing. Denisa Vaculčiaková

Koordinátorka rozvoja práce s mládežou

vaculciakovaATamavet.sk
0905 506 312

lukas prochaska

Mgr. Lukáš Procháska, PhD.

Koordinátor podujatí

prochaskaATamavet.sk
0905 506 312

Externí spolupracovníci

anna kravarova

Ing. Anna Kravárová

lektor a tvorca

amavet959sovaATgmail.com

juraj vasek

Juraj Vasek

koordinátor súťaže LaBáK.net

vasekATamavet.sk

Ing. Jozef Ristvej, st.

koordinátor súťaže RoboRave

jozefristvejATamavet.sk

RNDr. Michal Zajaček, PhD.

externý spolupracovník

zajacekATamavet.sk

Referencie