Kontakt

Pošlite nám správu

Adresa a bankové spojenie:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4
831 51  Bratislava

E-mail: amavet@amavet.sk

Mobil 1: +421 948 345 177
Mobil 2: +421 905 506 312
Tel.: +421 244 872 331

IČO: 00684040
DIČ: 2020782797
Právna forma: občianske združenie

IBAN: SK89 0200 0000 0019 7667 3754
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

Dokumenty na stiahnutie