Kontakt

Adresa a bankové spojenie:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4
831 51  Bratislava

E-mail: amavet[at]amavet[dot]sk

Mobil 1: +421 905 506 312 (Klubová činnosť, Cesty za vedou, Tábory)
Mobil 2: +421 948 345 177 (Festival vedy a techniky AMAVET, Junior Internet)

IČO: 00684040
DIČ: 2020782797
Právna forma: občianske združenie

IBAN: SK89 0200 0000 0019 7667 3754
SWIFT: SUBASKBX
Banka: VUB, a.s.