Kontakt

Pošlite nám správu

Sídlo organizácie a korešpondenčná adresa:

Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Hagarova 4
831 51  Bratislava

E-mail: amavet@amavet.sk

Mobil 1: +421 948 345 177
Mobil 2: +421 905 506 312
Tel.: +421 244 872 331

IČO: 00684040
DIČ: 2020782797
Právna forma: občianske združenie

IBAN: SK89 0200 0000 0019 7667 3754

Dokumenty na stiahnutie