Ľubkine pokusy: Pokús sa vedieť

Motivačná otázka č.14 V sklenenom pohári dnom nahor vis na nitke plastová slamka. Ako ňou dokážeme pohnúť bez toho, aby sme sa dotkli stien pohára alebo stola?...

Otázka: Elastická vrúbkovaná rúra, slúži na vedenie vzduchu, alebo odpadovej vody....

Pomôcky: svetelný zdroj na 12V, zdroj napätia 12V, optický hranol , štrbina, tienidlo...

Postup: zostavíme elektrický obvod podľa schémy magnetku položíme pod alobalový pásik tak, aby pozdĺžna os magnetky bola s ním rovnobežná postupne spínačom zapíname a vypíname elektrický obvod Pozorujeme pohyb magnetky...

Otázka č. 8 Archimedes zavesil korunu a hrudu zlata na páku, uviedol ju do rovnovážnej polohy a ponoril ich do vody. Koruna a hruda zlata z ktorej bola vyrobená mali rovnakú hmotnosť .Po ponorení hrudy a koruny do vody zostala:...

Otázka č. 7 Máme kartónovú škatuľu plnú záťaže a chceme ju ťahom presunúť na iné miesto. Kedy nám to pôjde ľahšie?...

Otázka č. 6 Máme dosku pre fakíra s množstvom klincov smerujúcich hrotmi nahor. Ak budeme nafúknutý balón mierne tlačiť na hroty klincov, tak sa balón: A) zdeformuje a praskne B) zdeformuje a nepraskne C) nezdeformuje a praskne Pokus č.1 Balón fakírom Pomôcky: doska zo smrekového dreva,......