Téma: Kmitanie

Otázka:

Elastická vrúbkovaná rúra, slúži na vedenie vzduchu, alebo odpadovej vody. Čo sa s ňou dá ešte urobiť keď ju…

 

 

  • A. roztočíme bude hvízdať
  • B. zauzlíme nebude v nej vzduch
  • C. budeme striedavo posúvať vzduch

 

Výmyselníkova hypotéza

Výmyselník F predpokladá , že bude počas roztočenia hvízdať.

Pokus č.1 Vrúbkovaná hadica v akcii

Pomôcky: elastická vrúbkovaná rúra

Postup: roztoč rúru nad hlavou, ako keby si mal v ruke laso.

Priebeh pokusu: Rúra rozrážajúca vzduch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetlenie: Počas otáčania hadice vzniká zvuk. Vzniká kmitaním častíc vo vzduchu. Striedavo sa častice zhusťujú a zrieďujú a postupujú ako zvuková vlna Čím rýchlejšie sa hadica pohybuje, tým vzniká vyšší tón zvuku. Mal Výmyselník pravdu?

 

 

Zmena podmienok:

Meň rýchlosť pohybu hadice a pozoruj výšku vznikajúceho tónu. Ak by si robil tento pokus vo vákuu počul by si hvízdanie?

Pokus č. 2 Kmitajúca ihla

Pomôcky: tvrdý papier, nožnice, lepiaca páska, kružidlo, gramafón, ihla na šitie, platňa

Postup:

  • 1. z kartónu vystrihni plášť kužela, vystrihni ho a spoj podľa obrázka
  • 2. kužel prepichni pri vrchole ihlou
  • 3. zapni gramafón
  • 4. na rotujúci tanier gramafónu s platňou polož jemne ihlu s kužeľom a počúvaj

 

 

 

 

 

Priebeh pokusu: Kmitajúca ihla na platni

Vysvetlenie: Počas otáčavého rovnomerného pohybu kmitá ihla v dôsledku nárazu priehlbiniek, drážok na platni. Kmity pevného telesa rozkmitajú aj molekuly vzduchu – vzniká zvuk, ktorý je kužeľom zosilnený.

Zmena podmienok:

Akým spôsobom môžeš zosilniť zvuk v tomto pokuse?

 

 

Pripravila: Mgr. Ľubica Morková, AMAVET klub 973