WEBINÁRE

Keď chémiu premeníme na umenie

Ing. Lucia Dovalová

Ako mi pomohli robotické súťaže

Ing. Jozef Ristvej, Ing. Ján Motešický, Ing. Miroslav Pienčák

Recept proti pasivite dospievajúcich detí

Mgr. Ludmila Štupáková

Dobrovoľníctvo očami dvoch generácií

Ivana Kravárová, Ing. Anna Kravárová

Rozvíjanie žiakov nielen v informatike

Dávid Richter, Alexander Valach

Veda už na 1. stupni ZŠ

Mgr. Janka Šišková

Veda naživo – od krúžkovej činnosti k voliteľnému predmetu

Ing. Jana Šošovičková