Daruj na účet

2 % pre AMAVET

Identifikačné údaje:

Názov: Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET
Sídlo: Hagarova 4, 831 52 Bratislava – Rača
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00684040
IBAN: SK89 0200 0000 0019 7667 3754, Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava

Fyzické osoby

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Postup
 • Fyzické osoby majú možnosť poukázať 2 % (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby, v minimálnej výške 3 € v prospech jedného prijímateľa.
 • Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje AMAVET-u (uvedené vyššie).
 • Potom tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania do 31. marca 2021.

Pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania

Postup
 • Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
 • Vypíšte predvyplnené tlačivo VYHLÁSENIE a dopíšte tam svoje údaje spolu s vypočítanou sumou.
 • Doručte obe tlačivá, resp. daňové priznanie na daňový úrad do 30.4.2021.

Poznámky:

Fyzické osoby poukazujú iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3 % z dane. Ak chcete poukázať 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Toto potvrdenie nemá predpísanú formu. Vystavuje ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonali.

Právnické osoby

Poukázanie 1% (2%) z dane pre právnické osoby

Postup
 • Právnické osoby majú možnosť poukázať 1 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby, v minimálnej výške 8 € jednému alebo viacerým prijímateľom.
 • Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje AMAVET-u
 • Potom tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania, zvyčajne do 31. marca 2021.

Dobrovoľníci

Postup
 • Vypýtajte si potvrdenie od organizácie, v ktorej ste minulý rok dobrovoľníčili.
 • Uistite sa, že v potvrdení je uvedený popis vašej činnosti a uvedených minimálne 40 hodín práce.
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.

 

Ak chcete aby vám potvrdenie vystavil AMAVET, stiahnite si tlačivo Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a vyplňte – svoje údaje, počet hodín a zašlite na amavet@amavet.sk. My vám podpísané potvrdenie zašleme späť.