2 % pre AMAVET

Identifikačné údaje:

Názov: Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Sídlo: Hagarova 4, 831 51, Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00684040
IBAN: SK89 0200 0000 0019 7667 3754 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
  • do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Ako venovať 2% z dane v krokoch

FYZICKÉ OSOBY

Fyzické osoby majú možnosť poukázať 2 % (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby, v minimálnej výške 3 € v prospech jedného prijímateľa.

Do daňového priznania napíšete identifikačné údaje AMAVET-u.

Tlačivo doručte na daňový úrad podľa miesta vášho sídla v termíne na podanie priznania do 31. marca 2023.

 

ZAMESTNANCI

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

POZOR! Nový oficiálny formulár vyhlásenia a potvrdenia si môžete uložiť a vytlačiť cez nasledujúci odkaz. Nezabudnite, že pre identifikáciu poukázania 2% z dane budeme potrebovať kópiu vyhlásenia AJ potvrdenia.

Boli ste dobrovoľníkom?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte AMAVET o potvrdenie.

Pozrite si 100 najväčších príjemcov 2% z dane

Daruj na účet

ONLINE platba prostredníctvom DARUJME.sk