VEDOTÉKA

Projekt: Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“