Pozývame vás na zaujímavý výlet do Poľska, kde lákadlom je najmä návšteva výskumnej vesmírnej stanice LunAres. Tam majú ísť aj víťazi súťaže Misia Mars. Ak má niekto záujem prihlásiť sa na výlet, s nasledovným programom, tak tu je možnosť: amavet@amavet.sk. Záujemcovia dostanú bližšie informácie mailom.
Zlaté medaily Slovákov Medzinárodná súťaž mládeže vo vede, technike a inžinierstve sa konala 15. – 18. apríla v Indonézii. Na súťaži ISTEC 2022 (International Science Technology and Engineering Competition) sa prvýkrát zúčastnili aj súťažiaci zo slovenského AMAVET-u, a s výrazným úspechom! V kategórii Veda získali zlatú medailu Alex Kanderka a Jozef Jabczun a v kategórii Technika získal tiež zlatú medailu Michal Trúchly. Všetci postúpili na svetovú súťaž v Indonézii z finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021.
AMAVET vytvoril priestor pre výnimočných žiakov v oblasti IT a digitálnych zručností 17. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET má už svojich víťazov. Od piatka do soboty (29.-30. apríla 2022) súťažilo so 44 projektami 52 žiakov, ktorí postúpili na celoslovenské finále do Bratislavy. Po dvoch rokoch súťaženia formou online si mohli súťažiaci konečne „pozrieť priamo do očí“ a v prezentácii, ktorá bola ohraničená 3 a pol minútami, presvedčiť členov odbornej hodnotiacej komisie o výnimočnosti toho-ktorého projektu.
28. a 30. apríla som v Bratislave zabojoval na finále národného kola Junior Internet AMAVET na Fakulte informatiky a informačných technológii STU. Ako jediný z 212 prihlásených projektov som postúpil až v troch kategóriách. Čakali ma teda tri prezentácie, a keďže som s mikrofónom ešte predtým neprezentoval, mal som aj trošku stres.
FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2022 je už predo dvermi. Jeho  5. ročník sa uskutoční v piatok 3. júna 2022 v Bratislave, vo vedecko-zábavnom centre Aurelium. Do ukončenia registrácie zostáva približne 10 dní. Registrujte žiakov do 23. mája 2022 na https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/. Veríme, že účasťou vašich žiakov im pomôžete zábavnou formou spoznávať vedu a techniku.
V týchto dňoch od 8. do 13. mája víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 sa zúčastňujú na svetovej „olympiáde“ mladých vedátorov - Regeneron ISEF 2022. Súťaž sa koná v Atlante, v štáte Georgia, USA. Vedúcim výpravy amaveťákov je RNDr. Marián Babinčák, ktorý je súčasne aj jedným z hodnotiteľov medzinárodnej odbornej hodnotiacej komisie.
Na leto 2022 ponúka AMAVET viacero tradičných a aj nových aktivít pre deti a mládež, a to najmä letné tábory, školenie animátorov programu Zvedaví vedci, ale aj opätovné sprístupnenie CERN-u verejnosti.
Členovia AMAVET klubu 549 obsadili v regionálnom kole robotickej súťaže FIRST LEGO League na Slovensku v tomto školskom  2021/2022 v kategórii Robot dizajn 1. miesto.