Najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov na svete

Od 11. do 17. mája sa koná v Los Angeles, California, USA, najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Regeneron ISEF 2024 (Regeneron International Science and Engineering Fair 2024). Súťaž sa koná každoročne s celkovým počtom približne 1800 účastníkov z takmer 80 štátov sveta. Súťaž má viac ako 70 ročnú históriu. Mladí vedci súťažia v 22 kategóriách.

Interaktívnym spôsobom sa predstavuje vedecká komunita

V historických priestoroch Starej Tržnice v Bratislave sa 9. mája 2024  uskutočnilo každoročné záujmovo - vzdelávacie podujatie Deň Európy, ktoré organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Tento rok sa na podujatí predstavilo množstvo organizácií, medzi ktorými nechýbal ani stánok AMAVET, Asociácie pre mládež vedu a techniku.
Dávame vám do pozornosti náš web s bohatou ponukou exkurzií - ciest za vedou AMAVET. Šťastie praje pripraveným, preto vám pripomíname, že je vhodný čas na to, aby sme spoločnými silami vymysleli nezabudnuteľnú exkurziu na školský rok 2024/2025.
Kedy je najvhodnejší čas na bádateľské úlohy pre deti? Je to v škôlke? V škole na 1. stupni? Na druhom stupni ZŠ? Alebo až keď majú už nejaké využiteľné vedomosti a rozumejú súvislostiam? Moja odpoveď znie – čo najskôr. V našom klube je priemerný vek členov naozaj veľmi nízky a tak predpoklad na nejaké „vedecké“ výsledky malý.
Žilinská univerzita v Žiline privítala v piatok 12. apríla 2024 v priestoroch  „Átria“  Stavebnej fakulty súťažiacich z celého Slovenska, ktorí sa prihlásili so svojimi robotmi do jednej z výziev robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko 2024. Tento, už deviaty  ročník súťaže RoboRAVE Slovensko, bol výnimočný v tom, že sa súťažilo nielen  v kategóriách  SUMO, ale aj v ostatných kategóriách súťaže RoboRAVE, ako a-MAZE-ing, Súboj rytierov a Hasenie ohňa.
„Skúsme Sumo a skúsme novú súťažnú robotickú disciplínu – a-MAZE-ing“, tak sme si v krúžku robotiky povedali, keď prišla pozvánka na súťaž RoboRave do Žiliny. Dlhoroční krúžkari Oliver Šedík a Matej Dobiaš vytiahli a upravili dva Lego roboty podľa skúseností z predchádzajúcej súťaže v Brne. A noví členovia súrodenci Miriam a Andrej Michnikovci si skúsili jazdu robota po dráhe v súťažnej disciplíne a-MAZE-ing.
V sobotu 20. apríla 2024 sa opäť stretli nadšenci robotiky na FEI STU v Bratislave, aby predstavili svoje konštruktérske a programátorské umenie na súťaži Istrobot 2024.
Sobota 20. apríla 2024 bola dňom našej tradičnej účasti členov krúžku robotiky a elektroniky AMAVET klubu 808 Partizánske  na robotickej súťaži Istrobot v budove Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Zúčastnili sme sa s našimi robotickými modelmi v troch disciplínach – „V sklade kečupu“, „LegoSumo“ a „Voľná jazda“.  Celkove súťažilo 89 robotov v 6 kategóriách. Detaily súťaže sú na https://robotika.sk/contest/2024/index.php
Súťažná konferencia Junior Internet AMAVET 2024 oslavovala svoj 19. ročník, ktorý sa konal 12. - 13. apríla 2024 na FIIT STU v Bratislave. Tento rok priniesol množstvo inšpiratívnych a inovatívnych projektov od talentovaných mladých ľudí. Súťaž bola plná napätia, kreativity a nadšenia, ktoré sprevádzali všetkých účastníkov.
AMAVET klub 937  zorganizoval v spolupráci s Územným koordinačným centrom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností   XII. ročník Technickej súťaže žiakov škôl z Banskej Bystrice. Do súťaže sa prihlásilo 5 škôl z Banskej Bystrice a jedna škola zo Zvolena. Súťaže sa zúčastnili z každej školy trojčlenné kolektívy žiakov 8. ročníka. Pozostávala zo 4 súťažných oblastí, zameraných na vedomosti a inštrumentálne zručnosti súťažiacich z prírodných a technických vied.