Tohtoročná dotácia pre mládežnícke neziskové organizácie, ktoré pracujú pre 69646 detí a mladých ľudí vo výške 1,32 milióna eur je výsmechom. V roku 2022 tieto organizácie obhájili 2,5 milióna eur, čo predstavovalo priemernú ročnú dotáciu na člena 36 eur. Na vysvetlenie uvádzam, že sme boli na úrovni existenčného minima.
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už 33 rokov vytvára neformálnym vzdelávaním deťom a dospievajúcej mládeži priestor k tomu, aby mali možnosť vo voľnom čase rozvíjať svoj osobnostný aj odborný potenciál. AMAVET je živý organizmus, ktorého základným kameňom je hravý experiment a radosť z objavovania nepoznaného.
Na začiatku januára sme spustili registráciu pre 18. ročník konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET AMAVET 2023. Súťažná konferencia je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Pre priaznivcov digitálnej grafiky, dizajnu, zanietených autorov textu, blogu alebo vlogu. Na svoje si môžu prísť aj programátori aplikácií, prípadne mladí tvorcovia webu.
Talentovaným drobcom, vašim žiakom základných škôl, ponúkame hravú formu vedecko-technickej súťaže. Všetkým žiakom základných škôl dávame ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Po piatich ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, vyhlasujeme 6. ročník súťaže. Prihláste svojich žiakov na:        FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET – 6. ročník Uskutoční sa: 8.-9. júna 2023 v Bratislave, vo vedecko-zábavnom centre Aurelium. Registrujte žiakov do 22. mája 2023. Registrácia začne na www.amavet.sk od 15. marca 2023, kde bude uverejnený aj štatút súťaže.
Po pandemických rokoch útlmu cestovania sa opäť zvyšuje aj záujem o exkurzie. Služby v cestovnom ruchu neboli úplne pripravené na nový nápor návštevníkov. Mnohí zamestnanci boli nútení vzhľadom na situáciu zmeniť zamestnanie a chýbajú. Veríme však, že sa to tento rok zlepší, pretože aj naše exkurzie sa rozbiehajú v stále väčších počtoch študentov, ktorí túžia vycestovať za novými podnetmi do vedecko-technických inštitúcií v zahraničí.
AMAVET pri svojej činnosti už 33 rokov hravo a tvorivo motivuje deti k vlastnému bádaniu a tvorbe vedátorských projektov. Pri tom jednou z foriem motivácie sú rôzne súťaže pre žiakov základných a stredných škôl. Vlajkovou loďou súťaží AMAVET-u je Festival vedy a techniky (FVAT), ktorý mal v minulom roku už 25. ročník!
Každoročne počas Vianočných trhov v Modre sa AMAVET klub 944 Impulz pridáva k účastníkom programu, aby sme prezentovali tradície Vianoc.