Belgian Science-Expo 2024 s účasťou AMAVET-u

V dňoch 12. – 13. apríla 2024 sa v Belgicku konala prestížna vedecká výstava Belgian Science-Expo 2024, na ktorej sa mali možnosť zúčastniť výhercovia vedeckých súťaži z rôznych kútov sveta. Medzi nich patril aj Štefan Hudačko, víťaz Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023.

Okrem Slovenska sa tejto akcie zúčastnili aj krajiny ako Luxembursko, Maroko alebo Taliansko. Popri samotnej vedeckej výstave organizátori pripravili pre mladých vedcov aj zaujímavý program. Mali možnosť spoznať Brusel a Liege, ich kultúru a dokonca aj kuchyňu. Súčasťou programu bol aj vstup do Magrittovho múzea, v ktorom sa nachádza najväčšia zbierka diel Reného Magritta na svete. Táto zbierka pozostáva z vyše 230 zaujímavých surrealistických diel, maľovaných predmetov a plagátov.

Čo si o Belgium Science-Expo 2024 myslí Štefan?

„Samotné Belgium Science-Expo 2024 bolo podľa mňa veľmi podobné nášmu Festivalu vedy a techniky AMAVET. Rovnako ako u nás, sa aj tam mali možnosť zísť výnimoční študenti, ktorých baví veda a chcú sa jej venovať. Bol to veľmi zaujímavý zážitok a veľmi ma zaujala rôznorodosť tém, ktorým sa študenti venovali. Taktiež ma milo prekvapilo, že medzi mnou a súťažiacimi nebola žiadna jazyková bariéra. V každom projekte, ktorý som si vypoču,l sa našiel aspoň jeden člen tímu, ktorý vedel dobre po anglicky. Ako nadšenca fyziky ma samozrejme najviac zaujal projekt o čiernych dierach, ktorí spracovali dievčatá vo veľmi zaujímavej podobe. Veľmi sa mi páčilo, že okrem projektov si Belgičania pripravili aj veľmi zaujímavý workshop, v ktorom  sme si mohli postaviť vlastné rádio.“

Horalky nesklamali.

Po skončení prvého dňa výstavy sme mali kultúrny večer, kde sme sa mohli navzájom bližšie spoznať. Na kultúrny večer sme mohli priniesť slovenské výrobky a tak som sa samozrejme rozhodol zobrať rôzne sladkosti. Musím povedať, že asi najväčší úspech zožali horalky a tesne na druhom mieste za nimi citrónové oblátky. Dosť nezvyčajným a pre mnohých prekvapivou pochutinou boli snehuľky.

Zážitky z Belgicka.

Z Belgicka si domov prinesiem určite veľa dobrých zážitkov a spomienok. Mal som mnoho zaujímavých rozhovorov so študentmi a učiteľmi z iných krajín. Som obzvlášť vďačný za rozhovor s francúzskym fyzikom, ktorý mi dal mnoho dobrých rád nielen o fyzike ale aj o živote. Som veľmi vďačný za to, že som mal možnosť cestovať do Belgicka zažiť takúto skúsenosť a spoznať toľko zaujímavých ľudí.

Poďakovanie.

Na záver by som sa chcel poďakovať Ing. RNDr. Andrei Džubinskej, PhD. z CPM-TIP, UPJŠ v Košiciach a RNDr. Miriam Feretovej z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove za ich pomoc pri koordinácií projektu, čas a odborné konzultácie. Moja vďaka patrí aj prof. RNDr. Mariánovi Reiffersovi, DrSc. z Katedry fyziky, matematiky a techniky z Prešovskej univerzity v Prešove. A poďakovanie prislúcha aj AMAVET-u a všetkým ľudom, ktorí mi pomáhali pri tomto projekte a vďaka ktorým som sa mohol dostať do Belgicka.