V rubrike AMAVET eRevue „Profil AMAVEŤÁKA“ vám formou rozhovorov predstavujeme už nielen úspechy AMAVET-u ako celku, ale najmä kto za týmito úspechmi sú, ako premýšľajú a konajú, a vlastne prečo to robia. S Dávidom Richterom sa zhovárala Anka Kravárová.

Festival vedy a techniky AMAVET 2022 – výsledky 25. ročníka

Jubilejný 25. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 pozná svojich víťazov. Pravdu povediac, víťazmi boli všetci účastníci už tým, že postúpili z krajských kôl súťaže na celoslovenské finále do Bratislavy. Svoje vedátorské projekty prezentovali pred odbornou hodnotiacou komisiou, zloženou z popredných zástupcov slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a odborníkov z praxe. Festival AMAVET sa konal od pondelka 7. novembra do utorka 8. novembra 2022 a bol aj otváracím podujatím Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo v Zážitkovom centre vedy Aurelium.
Počas Festivalu vedy a techniky AMAVET 2022 sa konali Science talks najmä s osobami, ktoré mohli odovzdať súťažiacim osobné skúsenosti zo svojej „cesty“ k úspechu. V rozhovoroch o vede moderátor smeroval diskutujúcich k tomu, aby súťažiacim na svojich príbehoch ukázali jednu zo životných ciest ako sa stať úspešným vedcom, technikom alebo podnikateľom. Čo všetko treba preskákať a nezastať, prekonávať prekážky a smerovať k vytýčenému cieľu. Pritom ukázali, že veda nepozná hranice a naše poznanie a pokrok je výsledkom vedeckého bádania. Tých ciest je samozrejme veľa, každá je iná a rôznorodá, ale v jednom sú tie cesty rovnaké – dosiahnutie vytýčeného cieľa, prípadne ešte viac ako sme na začiatku očakávali.
Všímala som si živé diskusie súťažiacich detí. Všímala som si otvorenosť detí voči svojim učiteľom, ktorí tu boli dva dni, dňom aj nocou, len pre nich. Pripomenula som si, kto je to Učiteľ s veľkým U.
Jednou z foriem uplatnenia mladých ľudí vo vedecko-technickom rozvoji je nachádzanie nových riešení z rozličných oblasti ich bádateľského záujmu. Sú to ich vedomosti, vzdelanie, technické myslenie a záujem dokázať niečo vylepšiť. To im dáva dobrý predpoklad pre ich odborný rast a sebarealizáciu pri vytváraní hodnoty trvalého charakteru. Je na škodu, že v mnohých školách sa tejto oblasti venuje malá pozornosť, čo dokazuje aj odozva na naše pozvanie o zapojenie sa do Krajského Festivalu vedy a techniky AMAVET (K-FVAT), ktoré sme rozposlali do  škôl Banskobystrického kraja.
V piatok 21. októbra 2022 sa konalo Krajské kolo FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2022 v Žilinskom kraji (KK FVAT) v  priestoroch Átria Stavebnej fakulty v budove Rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré bolo postupovým kolom celoštátnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Jeho organizátorom bol AMAVET klub 549 Martin.
Vďaka tradičnej iniciatíve AMAVET klubu 808 v Partizánskom a tradične výbornej spolupráci s miestnou Hvezdárňou, kde energiou nabitý jej riaditeľ Vladko Mešter neúnavne iniciuje žiakov v Trenčianskom kraji k súťažiam AMAVET-u, sa už tradične Festival vedy a techniky AMAVET konal v Partizánskom.
Konferencia Učíme pre život, ktorá sa konala v Poprade, mala v tomto roku tému „PROBLÉM AKO PRÍLEŽITOSŤ“. 13.ročník otvoril aj tento rok príležitosť učiteľom, riaditeľom škôl, ale aj iným subjektom, podieľajúcim sa na vzdelávaní našej mladej populácie, aby si navzájom vymenili svoje skúsenosti a poznatky. Konferencia každoročne prepája stovky učiteľov, riaditeľov škôl, cez mimovládne organizácie až po poslancov, či pracovníkov štátnych inštitúcií. Prináša inšpirujúce príbehy, ukážky dobrej praxe, nápady na inovácie a hlavne stretnutia a diskusie zainteresovaných strán. 350 účastníkov konferencie si vypočulo 68 prednášok, prezentácií, či workshopov.
Na prelome októbra a novembra sme pripravili ďalšiu exkurziu do CERN-u. „Upiekli“ sme ju v spolupráci s Gymnáziom M.M. Hodžu z Liptovského Mikuláša, a okorenená bola aj účasťou víťazov Festivalu vedy a techniky AMAVET. Matej Gurňák, ktorý získal tento rok v silnej svetovej konkurencii 3. miesto na súťaži Regeneron ISEF v Atlante, je nám dobre známy aj ako dobrovoľník z denných táborov Zvedavých vedcov v Bratislave. Keď nás oslovila pani Manáková z Občianskeho združenia priateľov dejín techniky a vynálezov s tým, že by sme mohli podporiť šikovného a talentovaného nadšenca pre vedu z nadácie z pozostalosti manželov Tabačikovcov, s navrhnutím Mateja sme dlho neváhali. Mohol sa vďaka podpore dobrých ľudí zúčastniť exkurzie bezplatne. Gymnazisti boli milo prekvapení, keď Matej prejavil iniciatívu a počas cesty do CERN-u im spravil prednášku o časticovej fyzike.