29. septembra sa opäť pripojíme k Európskej noci výskumníkov a náš  AMAVET klub č. 966 – Pöllö sa bude spolupodieľať na organizácii zaujímavého popoludnia pre všetkých vedychtivých. Ústredné témy 17. ročníka sú dve „Voda.“ a „Umelá inteligencia“. Chceme sa prostredníctvom nich zamerať na výzvy, ktoré prináša súčasný svet, napríklad: predchádzanie míňaniu zdrojov, klimatická kríza, úloha AI pri napredovaní ľudstva a riešení problémov, ktorým musí svet čoraz viac čeliť so zreteľom na možné riziká a pod.  Nielen pre žiakov, študentov a učiteľov novodubnických škôl, ale i pre verejnosť sme pripravili širokú paletu aktivít v meste i v areáli Spojenej školy sv. Jána Bosca.
V centrále AMAVET-u býva počas leta rušno, a inak tomu nebolo ani tento rok. Opäť sa nám úspešne podarilo zorganizovať pre deti a mládež niekoľko táborov a teraz je čas ohliadnuť sa. Každý rok pripravujeme pre deti aj nové aktivity a témy, tak sa pozrime, čo všetko mali možnosť zažiť.
Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) už po 26-krát pripravuje usporiadanie jednej z najvýznamnejších udalostí pre mladých nadšencov vedy a techniky na Slovensku – Festival vedy a techniky AMAVET 2023 (FVAT). Najskôr sa uskutočnia krajské kolá v októbri a tí najlepší postúpia na celoslovenské finále do Bratislavy. Prípravy na túto nesmierne populárnu akciu sú v plnom prúde, a tak je najvyšší čas prihlásiť sa a predstaviť svoj vedecko-technický projekt svetu.
V dňoch  9. až 12. augusta 2023 sa víťazi celoštátneho kola robotickej súťaže RoboRAVE Slovensko 2022 Patrik Pintér a Márk Vitkó zo Spojenej školy Komárňanská 28, Nové Zámky, zúčastnili na Celosvetovom finále tejto prestížnej robotickej súťaže, ktorá bola organizovaná v mexickom štáte Nuevo León, v meste Monterrey.

Príležitosť pre žiakov, ktorí chcú prebádať neprebádané

Pozývame vašich žiakov na cesty za poznaním z oblasti IT, vedy, techniky, umenia, života v prírode, kde môžu skúmať a objavovať. Určite ste sa pri vašej plnohodnotnej, prospešnej práci stretli so žiakmi, ktorí vás zaujali práve preto, lebo boli iní. Iní tým, že sa pýtali, zaujímali, miestami možno aj „vyrušovali“. A to sú tí žiaci, ktorí majú záujem sa dozvedieť viac a prebádať neprebádané. Som presvedčená o tom, že ak by sa vaši žiaci dostali bližšie do niektorej z vyššie spomenutých oblastí, s radosťou a spokojnosťou by to privítali aj ich rodičia.

Práca na podporovanom projekte v AMAVET klube 655 pokračujú

V aprílovom vydaní AMAVET Revue sme sa dozvedeli o podpore Slovenskej energetickej prenosovej sústavy (SEPS) pre AMAVET klub 655 pri Základnej škole v Marhani v okrese Bardejov. Ide o podporu projektu pre monitorovania ovzdušia tried v našej škole.
V roku 2021, v nie najvhodnejšom období dištančného vzdelávania, sme začali s projektom zameraným na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Žiaci zo základných a stredných škôl v tzv. „vedátorských projektoch“ hľadajú problémy, analyzujú ich, hľadajú riešenia, tvoria pokusy a stanovia závery, ktoré prezentujú na posteroch/paneloch. Práca na projekte vedie žiakov k tvorivej, cieľavedomej a dlhodobej práci.
V roku 2022 sme si ako AMAVET klub vyskúšali byť jednou z atrakcií na medzinárodnom dni detí v nitrianskom Slovenskom poľnohospodárskom múzeu. Keďže sa všetkým malým návštevníkom naša Modelárska dielnička veľmi páčila, neváhali sme ani pikosekundu, keď nás vedenie múzea tento rok oslovilo znova.
Koniec školského roka sa blížil, vysvedčenie takisto, počasie sa stále viac a viac podobalo na leto a to mi pripomenulo, že na záver školského roka je čas uskutočniť pre mladých členov nášho krúžku súťaž, ktorou by sme uzavreli celoročné snaženie a úspechy či neúspechy v modelovaní. Nachystal som v spolupráci s kolegami všetky ceny, diplomy a medaily, povolal som pár spoľahlivých kolegov z MK Zobor, a súťaž sa mohla uskutočniť.