[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Od tejto chvíle v októbri 2021, po 31 rokoch, má Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) nové logo. Dospelý „mládenec“ sa rozhodol prispôsobiť dobe, súčasnej zrýchlenej komunikácii a v neposlednom rade aj nástupu jej elektronizácie, z čoho vyplynula potreba zjednodušiť „čitateľnosť“ svojho loga a dať mu modernejší charakter. V nasledujúcom rozhovore som vyspovedal autora loga Radovana Vašáka.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Mladí vedátori sa búdu môcť po ročnej prezenčnej prestávke stretnúť na piatich krajských kolách FESTIVALU VEDY A TECHNIKY AMAVET (FVAT), ktoré organizujú kluby AMAVET-u v mestách Bratislava, Nitra, Partizánske, Banská Bystrica a Žilina. Pre ich úspešnú realizáciu aj počas pandémie a bezpečnosť všetkých účastníkov sme sa rozhodli pre režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a bez účasti verejnosti. Šieste krajské kolo pre Košický a Prešovský kraj sa uskutoční dištančne, najmä kvôli veľkému počtu prihlásených projektov (42) a aktuálne platným obmedzeniam pre hromadné podujatia.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Na 32. ročníku EUCYS-u boli úspešní aj Slováci V nedeľu 19. septembra 2021 boli na slávnostnej ceremónii v španielskej Univerzite na Salamance vyhlásené najvyššie ocenenia mladých vedcov Európskej Únie (EUCYS). Predchádzala jej dvojdňová hybridná súťaž, ktorej sa zúčastnilo 158 nádejných mladých vedcov vo veku od 14 do 20 rokov, pochádzajúcich z 34 krajín. Keďže sa minuloročné podujatie nemohlo konať kvôli pandémii, tento rok sa spojili súťažiaci z rokov 2020 a 2021. Vo veľkej konkurencii sa dokázali presadiť aj reprezentanti AMAVET-u (Asociácia pre mládež, vedu a techniku) a ceny putujú aj na Slovensko.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Od 20. septembra do 1. októbra 2021 sa konala Ázijsko-pacifická konferencia mladých vedcov APCYS 2021, ktorú hostila tento rok mexická organizácia LaREDMex. Slovensko a AMAVET reprezentovali naši finalisti z Festivalu vedy a techniky AMAVET 2020 v dvoch projektoch. Adrián Komanek a Patrik Michlian s projektom „Friendly Dalek“ v kategórii Informatika a Igor Michalec s projektom „Army robot“ v kategórii Fyzika a inžinierstvo.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Ako prebiehal čas od zapojenia sa do výzvy Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) po úspešné ukončenie projektu „Inovácia poznatkov k prosperite – budovanie a posilňovanie medzisektorovej participácie s dôrazom na rozvoj potenciálu mládeže menej rozvinutých regiónov v oblasti vedy a techniky“?
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]V septembrovom AMAVET eRevue sme vás informovali o spustení projektu  „Inovatívna forma neformálneho vzdelávania prírodovedných a technicko-vedných gramotností“.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Nadácia ESET už po tretí raz ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu. Hodnotiace komisie vybrali pätnásť finalistov ESET Science Award v kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Laureátov ocenenia spoznáme 16. októbra, vyhlásení budú počas slávnostného galavečera, ktorý bude prvýkrát naživo vysielaný na Dvojke.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) opäť spúšťa krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), na ktoré srdečne pozýva žiakov so svojimi vedátorskými projektami. Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl z celého Slovenska môžu svoje vedátorské projekty prihlasovať do 6. októbra 2021. Môžu tak urobiť so svojimi projektami v rámci jedenástich kategórií - Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a Spoločenské vedy.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Radi by sme pomohli aktívnym žiakom, ktorí majú chuť pracovať na svojom vedátorskom projekte. Nie každý má vo svojom okolí vhodnú osobu, s ktorou by mohol konzultovať svoju prácu, prípadne nemá priestory na svoje experimenty. Chýbajú dostatočne vybavené laboratóriá alebo technické vybavenie. Niektorí majú ochotných učiteľov či rodičov, ale nie vždy zároveň aj špecialistov na tému projektu. Iní by zase radi svoju prácu prekonzultovali s viacerými odborníkmi. Tieto, a aj iné obmedzenia, môžu brzdiť v ďalšom napredovaní.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydalo aj tento rok pokyny k organizácii školského roka 2021/2022. AMAVET sa ocitol v organizačných pokynoch ako jedna z priorít na spoluprácu medzi školami a organizáciami zameranými na neformálne vzdelávanie s cieľom zabezpečiť pre žiakov bezpečný priestor pre trávenie voľného času.