[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Ak Vás zaujala možnosť stať sa partnerom podujatia, na nasledujúcich riadkoch Vám priblížime podmienky partnerstva   Kto sme? Vzdelávacia organizácia pre deti a mládež AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku má za sebou už 30 rokov. Za tento čas vytvorilo občianske združenie obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov, pedagógov, prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku. Inovácie AMAVET-u v neformálnom vzdelávaní intenzívne pulzujú a rozvádzajú čerstvú krv nápadov do vlásočníc po celom Slovensku. Výsledkom dnes je 4 500 členov v 56 kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Za 30 ročné obdobie vyrástlo v kluboch niekoľko desiatok tisíc detí, z ktorých sú dnes mnohí vo vedúcich pozíciách rôznych firiem. AMAVET zohráva popri školách a školských zariadeniach dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré sa stáva plnohodnotnou súčasťou celoživotného vzdelávania. Členovia AMAVET-u sú prevažne mladí ľudia, ktorí svoj čas venujú výskumným aktivitám a rozvoju klubovej činnosti. Majú záujem o výmenu skúseností so skupinami podobného zamerania v Európe. Ich snahou je získať čo najviac informácií o mladých ľuďoch s rovnakými záujmami v Európe a tým prispieť k rozvoju komunikácie medzi mládežou a vedou.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Registrácia uzatvorená! Púšťame sa do spracovania podkladov pre členov odborných hodnotiacich komisií. 100 projektov prihlásilo 148 žiakov z celého Slovenska do krajských kôl súťaže Festivalu vedy a techniky AMAVET (ďalej len festival).
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Šikovná študentka, či ešte žiačka ZŠ, Lujza Lea Lavríková prezentovala na celoslovenskom finále FVAT 2019 v Bratislave projekt zachraňovania dažďovej vody "Konfuciova teória vody v slovenskej prírode". Aktuálna ekologická téma zaujala odborníkov ďaleko za hranicami Slovenska. Počas tohto leta sa s ním zúčastnila na medzinárodnej súťaži mladých vedcov IRCYS 2020 online (International Research Competition Young Scientist) v Bandungu, v Západnej Jáve v Indonézii. Konala sa od 28. do 31. augusta. Darilo sa jej, postúpila do finále a získala špeciálnu cenu WIIPA (World Invention Intelectual Property Asociations, Svetová asociácia pre vynálezy a duševné vlastníctvo) a účasť na Kaohsiung International Invention & Design Expo na Taiwane.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]V utorok 22. septembra 2020 AMAVET spečatil spoluprácu s dvomi samosprávnymi krajmi podpísaním memoránd. V Prešovskom samosprávnom kraji nás privítal predseda Milan Majerský a v Košickom samosprávnom kraji predseda Rastislav Trnka. Okrem slávnostných podpisov memoránd o spolupráci predsedami samosprávnych krajov a riaditeľky AMAVET Gabriely Kukolovej sme začali v rámci okrúhlych stolov diskutovať na viacero spoločných tém, ktoré sú predmetom projektu „Inovácia poznatkov k prosperite“ operačného programu Efektívna verejná správa.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Asociácia pre život a vedu v Argentíne organizuje konferenciu - 11. Fórum vedy a civilizácie 2020, ktorá sa uskutoční 6. novembra 2020. Termín registrácie sa na konferenciu predĺžili a je do 16. októbra 2020.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Mladí ľudia do 30 rokov tvoria približne polovicu svetovej populácie. Napriek tejto skutočnosti, sú len vo veľmi nepatrnej miere zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré určujú a ovplyvnia živote práve tejto generácie mladých ľudí. Aj z tohto dôvodu sa viaceré organizácie rozhodli umožniť a podporovať participáciu mladých ľudí a zapájať ich do rozhodovacích procesov, aby mohli zastúpiť hlas generácie mládeže, ktorá bola po mnohé roky prehliadaná. Ponúkame Vám prehľad niekoľkých mládežníckych pozícií, na ktoré sa môžete hlásiť na Slovensku alebo vo svete. Tento zoznam nie je konečný, má slúžiť ako prehľad najznámejších pozícií v našom regióne:
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]V posledný augustový týždeň to v ZŠ Zemplínska Teplica, okres Trebišov, hýrilo zaujímavými aktivitami. Prebiehal tu projekt letnej školy, týždeň zážitkového učenia. Jeho cieľom bolo stimulovať výchovno-vzdelávací proces, ktorý mal v minulom školskom roku veľmi výnimočnú podobu. Každý deň bol zameraný na plnenie zaujímavých úloh v oblasti rôznych vyučovacích predmetov, aktivita detí bola hodnotená a viedla k získaniu pokladu.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]V jeden septembrový slnečný víkend sa vo Hvezdárni v Malých Bieliciach zišli najmladší členovia raketomodelárskeho krúžku, aby spolu s rodičmi otvorili modelársku činnosť v tomto školskom roku. Nakoľko vzhľadom k opatreniam v súvislosti so šírením COVID-19 nemohli ukončiť školský rok tak ako si to predsavzali, urobili tak na začiatku nového školského roka.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Na záver októbrového newslettra vám ponúkame dva články z Vedy na dosah. Mlieko je z hľadiska výživy vysokohodnotná potravina, s ktorou sa stretávame už od samotného narodenia. Dvaja gymnazisti z Prešova – Sára Kucková a Richard Barilla sa na túto superpotravinu pozreli bližšie a vypracovali projekt. S ním sa na Festivale vedy a techniky AMAVET, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku, umiestnili medzi víťazmi.
[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_column_text]Prestížna súťaž vyvrcholí počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku Asociácia pre mládež, vedu a techniku v spolupráci s klubmi pôsobiacimi v rámci Slovenska opäť pripravuje krajské kolá súťaže Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT) v mestách Košice (Košický a Prešovský kraj), Banská Bystrica (Banskobystrický kraj), Žilina (Žilinský kraj), Partizánske (Trenčiansky kraj), Nitra (Nitriansky kraj) a Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj).