Author: Janko Nemec

Pomocnú ruku pracujúcim rodičom podávajú animátori Asociácie pre mládež, vedu a techniku. V dennom tábore v Bratislave - Rači ponúknu školákom (ne) obľúbené prírodovedné predmety formou hry a stanú sa z nich ZVEDAVÍ VEDCI. Čakajú ich exkurzie vonku, ale aj bádateľské aktivity v klubovni - atraktívne hry s kúzelnými javmi prírody v Zážitkovom centre vedy - Aurelium, lodičky v Zálesí pod dohľadom skúsených inštruktorov a pozorovanie života na Malom Dunaji, programovanie hier s learn2code a iné hravé aktivity. Odporúčaný vek 8-14 rokov. Denne zabezpečená desiata, obed, pitný režim, materiálne zabezpečenie, preprava, vstupné a samozrejme animátori. Vyškolených animátorov, dobrovoľníkov, hry, zábavu, poučenie, jednoducho zmysluplné využitie voľného času ponúkajú v AMAVET-e posledný júlový týždeň 22. - 26. 7. 2019 Informácie a prihlášky získate na: prochaska@amavet.sk alebo telefonicky na 0905 506 312 a +421 244 872 331. Pozrite si ako sa deti zabávali minulý rok: https://www.youtube.com/watch?v=fRi-Hv8Ds6U Ján Nemec

Prírodovedný seminár LaBaK.net v tomto roku pritiahol cez 450 mladých vedátorov, ktorí od septembra riešili naše unikátne úlohy. Pre starších súťažiacich od 8. ročníka základných škôl sme zorganizovali už 2. ročník LaBáK sústredenie. Za lokalitu sme si vybrali blízke okolie Smoleníc, ktoré sa nachádza v chránenej oblasti pre ochranu vtáctva. Telefónny signál sme tak vymenili za zvuky prírody a mohli sa sústrediť na spoznávanie. Už od prvého dňa sme skúmali okolitú fyziku, pevnosť objektov, ako je obyčajné slepačie vajce a podrobili ich poriadným záťažovým testom.

Talentovaným drobcom, žiakom základných škôl, ponúkla Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) hravú formu vedecko-technickej súťaže. Žiakom základných škôl dali ideálnu príležitosť bádať a pritom sa hrať. Druhý ročník Festivalu štyroch živlov (F4Ž) sa tešil veľkej účasti – 61 projektov, 131 autorov a 41 sprevádzajúcich pedagógov, zdôrazňujem dobrovoľníkov, naplnilo Zážitkové centrum vedy AURELIUM v Bratislave na maximum. Vedeckým exponátom Aurelia „konkurovali“, v piatok 7. júna, mladí vedátori svojimi úžasnými posterovými prezentáciami. Jedenásťčlenná odborná hodnotiaca komisia mala čo robiť, aby členovia vyspovedali energiou a talentom nabitých žiakov z celého Slovenska. Všetkých potešilo, že F4Ž neušiel pozornosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerka Martina Lubyová nielenže prišla otvoriť festival rodiacich sa talentov, ale zotrvala tri hodiny, počas celého času prezentácii a osobne sa zaujímala o projektové riešenia. Nebolo azda ani jedného projektu, kde by sa nezastavila a nezhovárala sa so žiakmi.

Základné elementy prírody prezývané aj živly boli uznávané už v dávnych dobách. Starogrécky filozofi Pytagoras 582 – 500 p.n.l., Aristoteles 382 – 322 p.n.l, verili v živly a používali ich pri tvorbe obrazu sveta. „Spoločný základ všetkého existujúceho, pralátka, z ktorej vznikajú všetky veci: ak sa vzduch zrieďuje, stáva sa ohňom, ak sa zhusťuje, stáva sa vodou, zemou a kameňmi.“ (Anaximenes) Prvý ročník Festivalu štyroch živlov AMAVET na pôde mesta Partizánske zorganizovala Hvezdáreň v spolupráci s AMAVET klubom 808, s prispením vedenia mesta ako i ďalších partnerov, ktorí ocenili účastníkov zaujímavými cenami ako napríklad tabletmi, fyzikálnymi laboratóriami, mikroskopmi a neodmysliteľnými cenami v podobe kníh a technických pomôcok. Na Slovensku to bolo prvé a v tomto roku jediné regionálne kolo, za čo patrí výnimočné poďakovanie všetkým vymenovaným iniciatívnym organizátorom v Partizánskom.

V dňoch 13.-17. mája 2019 sa uskutočnila v meste Phoenix v americkom štáte Arizona najprestížnejšia projektová súťaž stredoškolákov Intel ISEF (International Science and Engineering Fair). Súťaž sa koná každoročne s celkovým počtom vyše 1500 účastníkov (v roku 2019 viac ako 1800) z 80 štátov sveta. V tomto roku sa súťaže Intel ISEF zúčastnili slovenskí finalisti Festivalu vedy a techniky AMAVET – stredoškoláci Aneta Anna Dunajová z Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Snine, Peter Škripko a Ján Maťufka z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove. Peter s Jankom získali krásne 4. miesto v kategórii Materiálové vedy.

V dňoch 25.-28. apríla 2019 sme sa v Bruseli, aj s našou delegátkou Jankou Čorňákovou, zúčastnili na Science-Expo, na ktoré sme postúpili z celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 s projektom 'Inteligentný solárny generátor'. Výstava sa začala 26. apríla prípravou stanovísk a pokračovala prezentáciou...

300 nadšených a motivovaných detí, 15 inšpirovaných pedagógov, jedna, opäť spokojná, riaditeľka školy a viac ako 20 dobrovoľníkov... ...takto akosi môžeme stručne zhrnúť výsledok nedávneho pôsobenia AMAVET klubu 959 na ZŠ Dubová č.1 v Bratislave. Už po tretí raz sme sa na pozvanie riaditeľky školy stali s našim jednodňovým programom súčasťou školského Prírodovedného týždňa na tejto škole. Priestor sme dostali 29. mája 2019.

Spojená škola sv. Jána Bosca a AMAVET klub 966 Pöllö srdečne pozývajú na II. ročník novodubnického súboja 3D tlačiarní. Akcia sa uskutoční v utorok 25. 6. 2019 od 9:00 h do 12:00 h, v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

Zakladatelia Nadácie Dionýza Ilkoviča chcú okrem morálneho ocenenia učiteľstva, zlepšiť aj materiálne podmienky pri práci s talentmi. Už tretí rok hľadá Cena Dionýza Ilkoviča (CDI) po celom Slovensku výnimočných učiteľov a nepedagogických pracovníkov, ktorí rozvíjajú talent nadaných študentov v prírodovedných predmetoch mimo bežného rozvrhu.