Dňa 6. júna 2024 francúzsky veľvyslanec na Slovensku, pán Pascal LE DEUNFF udelil „Rád akademických paliem“ trom osobnostiam na Slovensku. Ide o vyznamenanie založené cisárom Napoleonom v roku 1808, ktoré je určené významným učiteľom, osobnostiam z oblasti vedy a univerzitného prostredia. Rád akademických paliem má tri stupne: rytier, dôstojník a komandér.
Finalista Festivalu vedy a techniky AMAVET z roku 2023 Michal Lajčiak dosiahol svoj cieľ byť najlepší! Deviateho mája som písal v tlačovej informácii pred najprestížnejšou projektovou súťažou stredoškolákov Regeneron ISEF 2024 (Regeneron International Science and Engineering Fair 2024) o mladých reprezentantoch AMAVET-u a Slovenska. O jednom z nich som napísal: Michal Lajčiak je zo Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom. Už na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET minulý rok v Partizánskom mi s patričnou dávkou sebadôvery povedal, nielenže postúpi na celoslovenské finále do Bratislavy, ale všetko preto urobí, aby jeho projekt bol najlepší a jeho ambíciou bolo už vtedy, aby postúpil aj do USA. Tento svoj cieľ v minulom roku dosiahol a v sobotu tam aj odlieta.“
Hravá vedecko-technická súťaž pre šikovných žiakov základných škôl má za sebou 7. ročník. 41 projektov prezentovali žiaci z celého Slovenska v jedno až troj-členných tímoch. Bola to skvelá príležitosť bádať a pritom sa hrať. Cieľavedomá tvorba vlastného vedátorského projektu, s ktorým si žiaci mohli porovnať výsledky bádania so svojimi rovesníkmi a vyhrať celoslovenskú súťaž vedátorov.
Finalistka celoslovenského finále Festival vedy a techniky AMAVET 2023 Izabela Mária Hašková, zaznamenala veľký úspech na medzinárodnej súťaži Genius Olympiad. V americkom Rochestri pri jazere Ontário Izabela upútala hodnotiacu komisiu a so svojím projektom “Testovanie nástrojov na štúdium molekulárnych signálov prispievajúcich k celotelovej odpovedi na cvičenie pacientov s Parkinsonovou chorobou” obdržala na záverečnom ceremoniáli striebornú medailu.
Počas dvoch májových týždňov posilnili centrálu AMAVET-u dvaja praktikanti, tretiaci z Obchodnej akadémie Rača v Bratislave Michaela Raschmannová a Patrik Dujmovič odchádzali s príjemnými pocitmi, o ktorých nám aj napísali:
Jedna z najväčších robotických súťaží na Slovensku – Trenčiansky robotický deň - nás čakal na sklonku tohto školského roka. Síl už nebolo veľa, ale organizátori – Stredná odborná škola v Trenčíne - opäť všetko zvládli na jednotku. Perfektná organizácia a spojene súťaže s prezentáciou firiem a vysokých škôl.