Oerstedov pokus

Pomôcky: pásik alobalu, Holtzove svorky, spínač ,vodiče

Postup:

  • zostavíme elektrický obvod podľa schémy
  • magnetku položíme pod alobalový pásik tak, aby pozdĺžna os magnetky bola s ním rovnobežná
  • postupne spínačom zapíname a vypíname elektrický obvod
  • Pozorujeme pohyb magnetky

Vysvetlenie: Magnetka sa vychýli, keď vodičom prechádza elektrický prúd. To znamená, že v okolí vodiča s prúdom je magnetické pole. Po prepólovaní sa vychýlila na opačnú stranu.

Ide o vzájomné pôsobenie 2 magnetických polí :

  • 1. magnetické pole v okolí vodiča s prúdom
  • 2. magnetické pole v okolí magnetky

Pokus má aj historický význam: opísaný jav priviedol v roku 1820 dánskeho fyzika k záveru, že elektrické a magnetické javy navzájom súvisia.

Magnetické indukčné čiary v okolí vodiča s prúdom

Pripravila: Mgr. Ľubica Morková, AMAVET klub 973