Pokusy: Vychyľovanie prúdu vody a elektroskop

Pokus: Vychyľovanie prúdu vody

Pomôcky: plastová fľaša s uzáverom, klinec, sviečka, zápalky, plastová rúra

Postup:

 1. Nad plameňom sviečky rozžeravíme klinec
 2. V strede dna fľaše urobíme klincom otvor
 3. Fľašu naplníme vodou a uzatvoríme vrchnákom, aby nevytiekla
 4. Uzáver fľaše uvoľníme a k prúdu vody sa priblížime zelektrizovanou rúrou

Priebeh pokusu:

Obrázok: Fľaša a) uzavretá b) otvorená c) zelektrizovaný prúd vody

Vysvetlenie: Prúd vody sa po priblížení záporne zelektrizovanej rúry ohne smerom k rúre. Ide o vzájomné pôsobenie zelektrizovanej rúry a vody.

Zmena podmienok: Ak by sme uzavreli fľašu uzáverom, dal by sa zelektrizovať prúd vody?

Pokus: Elektroskop

Ako si zostrojíš elektroskop? – pomôcku na meranie veľkosti elektrického náboja

Pomôcky: pohár s plastovým vekom, tenký drôt, alobal, nožnice, hliníkový pliešok, špic na bicykel s maticou, vŕtačka s vrtákom č. 2,5

Postup:

 1. v strede veka vyvŕtaj otvor pre špic
 2. špic ohni do pravého uhla
 3. z plechu vystrihni obdĺžnik s rozmermi približne 3cm x 1cm
 4. vŕtačkou vyvŕtaj do pliešku otvor a zaves ho na drôtik spolu s alobalom rovnakých rozmerov
 5. drôtik zaves na špic
 6. na koniec špice so závitom zaskrutkuj maticu, alebo guľôčku z alobalu
 7. priblíž sa ku guľôčke z alobalu zelektrizovanou rúrou

Priebeh pokusu:

Obrázok: Testovanie elektroskopu

Vysvetlenie: Po priblížení zelektrizovaného telesa k platni elektroskopu sa alobal od plieška vychýli. Prečo? Pliešok a alobal sú súhlasne elektricky nabité. V našom prípade + ,+.

Pokus so súhlasne zelektrizovanými papierikmi nájdeš na: https://youtu.be/e3IB7OjZSr8

Elektrické pole v okolí súhlasne nabitých telies (napr. + a +) môžeme zviditeľniť pásikmi z krepového papiera umiestnených na Holtzových svorkách, ktoré sú vodivo spojené s kladným konduktorom generátora. Po zapnutí van der Graafovho generátora sa pásiky začnú od seba odpudzovať, lebo medzi nimi pôsobia odpudivé elektrické sily.

Pokus s nesúhlasne zelektrizovanými papierikmi nájdeš na: https://youtu.be/mQjLXvvNeDs

Po zapnutí van der Graafovho generátora sa pásiky začnú spájať, lebo medzi nimi pôsobí príťažlivá elektrická sila.

Zmena podmienok: Ak plastové veko pohára nahradíme kovovým – z hliníka a prevlečieme špic cez veko, bude elektroskop ukazovať výchylku?

Pripravila: Mgr. Ľubica Morková, AMAVET klub 973