Newtonov pokus

Pomôcky: svetelný zdroj na 12V, zdroj napätia 12V, optický hranol , štrbina, tienidlo

Postup:

  • 1. Usporiadaj pomôcky postupne : zdroj, štrbina, optický hranol, tienidlo
  • 2. Pozoruj na tienidle spektrum farebných zložiek bieleho svetla

Isaac Newton nechal priame slnečné svetlo prechádzať skleneným hranolom a pozoroval, že biele svetlo sa v hranole rozkladá na farby:

červená

oranžová

žltá

zelená

modrá

indigová

fialová

Na obrázku je zobrazenie rozkladu svetla hranolom. Z fyzikálneho hľadiska je dôležitá ešte jedna skutočnosť, a to že od smeru dopadajúcich svetelných lúčov sa najmenej odkláňa (lomí) červená farba a najviac fialová. Poradie farieb v spektre nie je náhodné a má svoje fyzikálne vysvetlenie. Opisom rozkladu slnečného svetla hranolom sa zaoberal Issac Newton (čítaj aizek ňjuton) (1643 – 1727).

Pripravila: Mgr. Ľubica Morková, AMAVET klub 973