Téma: Priamočiare šírenie svetla

Otázka:

Čo je to kamera obscura?

 • A) fotoaparát s bleskom
 • B) fotoaparát značky Obscura
 • C) škatuľa s dierkou

 

Pokus č. 1: Dierková komora – najjednoduchší fotoaparát

Dierkové komory rôzneho typu:

Pomôcky: škatuľka s vekom alebo téglik od jogurtu…, papier na pečenie, nožnice, ihla na šitie, sviečka, zápalky

Postup:

 • 1. nad plameňom sviečky zohrejeme ihlu
 • 2. urobíme otvor v strede dna škatuľky
 • 3. z papiera vystrihneme kruh väčšieho priemeru ako je priemer škatuľky
 • 4. pomocou gumičky, alebo veka ho pripevníme ku škatuľke
 • 5. k otvoru nasmerujeme horiacu sviečku, potom Slnko a pozorujeme

 

Priebeh pokusu:

pozorovanie plameňa horiacej sviečky

pozorovanie Slnka

Vysvetlenie:

Svetlo sa cez otvor dierkovej komory šíri priamočiaro. Obraz predmetu stromu je výškovo prevrátený, preto lebo v dierke sa svetelné lúče prekrižujú. Dolný bod P sa zobrazí ako horný P1.

Zmena podmienok:

Aký vplyv má veľkosť otvoru v dierkovej komore na ostrosť obrazu?

 

Pokus číslo 2A: Priamočiare šírenie svetla

Pomôcky: plechovka, nožnice, objímka na žiarovku 6V, žiarovka 6V,vodie, nožík, kartón, ceruzka

Postup:

 • 1. hornú časť prechovky vystrihneme
 • 2. po jej obvode v rovnakých vzdialenostiach vystrihneme rovnako široké úzke štrbiny
 • 3. do objímky zaskrutkujeme odizolované vodiče a žiarovku
 • 4. žiarovku pripojíme na zdroj napätia 6V, položíme na kartón a prikryjeme plechovkou
 • 5. ceruzkou vyznačíme na kartóne smer šíriacich sa účov zo žiarovky

 

Priebeh pokusu:

Vysvetlenie:

Svetlo sa šíri zo svetelného zdroja priamočiaro rýchlosťou 300 000 km/s. Pri veľmi malých štrbinách nastáva ohyb svetla.

Zmena podmienok:

Ak našu štrbinu nahradíme veľmi malou štrbinou bude sa svetlo šíriť priamočiaro?

Pokus č.2B: Priamočiare šírenie svetla

Pomôcky: 3 rovnaké drevené doštičky, ceruzka pravítko, vŕtačka s vrtákom č. 3, svetelný zdroj

Postup:

 • 1. v priesečníku uhlopriečok vyvŕtame v každej doštičke otvor
 • 2. doštičky postavíme do jedného radu, tak aby otvory splývali
 • 3. zapnutý svetelný zdroj nasmerujeme na otvor
 • 4. na tienidle pozorujeme svetelnú stopu

 

Priebeh pokusu:

Vysvetlenie: Na tienidle pozorujeme osvetlený kruh rovnakého priemeru ako má otvor. Svetlo sa šíri priamočiaro.

Zmena podmienok: Ak cez všetky otvory vložíme sklenenú tyčku a osvietime jeden koniec tyčky, svetlo sa prenesie na jej druhý koniec. Akým spôsobom? Svetlo je jednoduché, alebo zložené? Odpoveď na túto otázku nájdeš na videu https://youtu.be/gV8F_KNEkkw

Pripravila: Mgr. Ľubica Morková, AMAVET klub 973