FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2024

Hravá vedecko-technická súťaž pre šikovných žiakov základných škôl.

Ponúkame vašim žiakom základných škôl skvelú príležitosť bádať a pritom sa hrať. Ide o cieľavedomú tvorbu vlastného vedátorského projektu, s ktorým si žiaci môžu porovnať výsledky bádania so svojimi rovesníkmi a vyhrať celoslovenskú súťaž vedátorov.

V tomto roku vyhlasujeme už 7. ročník súťaže Festival 4 živlov AMAVET 2024 (F4Ž 2024), ktorý sa uskutoční v piatok 14. júna 2024.

Pre tých učiteľov – mentorov svojich žiakov, ktorí netrpezlivo očakávajú vyhlásenie F4Ž 2024, uvádzame dôležitú informáciu, že prihlasovať projekty svojich žiakov budú môcť od 15. februára 2024.

Pre tých učiteľov, ktorí ešte nepoznajú tento unikátny projekt poslúžia nasledujúce informácie:

Súťaž dáva do popredia neformálne vzdelávanie detí, motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a zábavnou formou približuje žiakom vedu a techniku. F4Ž je prehliadka vedátorských projektov žiakov základných škôl, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem. Princípom je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu mladých ľudí po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO. Svoje projekty budú prezentovať pred hodnotiteľmi na kartónových posteroch. Posterová prezentácia je forma uverejnenia výsledkov vlastnej tvorivej vedátorskej práce, uznávaná vedeckou komunitou po celom svete. Umožňuje ľahšie posúdiť vedomosti, kreativitu a celkové vystupovanie žiaka v relatívne krátkom čase.

Záujem o súťaž je z roka na rok väčší. S cieľom, aby na finále do Bratislavy prišli žiaci s najlepšími projektami, organizátori v tomto ročníku budú požadovať na posúdenie kvality prihláseného projektu jednoduchú video prezentáciu autorov. Pôjde o verbálne predstavenie abstraktu, ktorý bude súčasťou prihlášky. ABSTRAKT je v podstate slovný koncentrát, ktorý zachytáva podstatné údaje o vedátorskom projekte. Detailnejšie vás budeme informovať pri spustení prihlasovania od 15. februára na stránke https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/.

Postere zabezpečí organizátor súťaže a po prihlásení, registrácii súťažiacich a posúdení abstraktov, vám pošleme vyrozumenie, či registrovaný projekt zodpovedá kritériám súťaže a postupuje na celoslovenské finále do Bratislavy. Následne vám pošleme detailnejšie informácie o spracovaní posterovej prezentácie, programe v Bratislave a o zabezpečení stravovania a ubytovania pre účastníkov zo vzdialenejších miest Slovenska.

Veda naživo je metodická príručka predstavujúca zdroj inšpirácie pre učiteľov, ktorí by sa radi zapojili do projektového vyučovania v rámci svojich krúžkov či predmetov. Môžete si ju stiahnuť na tomto odkaze.

Ján Nemec