Festival 4 živlov AMAVET 2023 aj s divadlom

Registrácia súťažiacich pokračuje – už len do 24. mája!

Minulý mesiac sme spustili registráciu na hravú vedecko-technickú súťaž pre šikovných žiakov základných škôl – Festival 4 živlov AMAVET 2023. Pre žiakov je to skvelá príležitosť bádať a pritom sa hrať. Ide o cieľavedomú tvorbu vlastného vedátorského projektu, s ktorým sa môžu žiaci sebarealizovať a pritom aj vyhrať – https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/

Festival štyroch živlov (F4Ž) je prehliadka vedátorských projektov žiakov, ktorí prezentujú svoj projekt pomocou posterovej prezentácie. Poster je jednoduchá kartónová tabuľa použitá na prezentáciu vedátorskej práce žiaka. Vedúcim projektov, učiteľom, pošleme po prihlásení žiakov aj ďalšie informácie o spracovaní posterovej prezentácie. Veda naživo je metodická príručka predstavujúca zdroj inšpirácie pre učiteľov, ktorí by sa radi zapojili do projektového vyučovania v rámci svojich krúžkov či predmetov. Môžete si ju stiahnuť na tomto odkaze.

Šiesty ročník súťaže bude obohatený o jeden deň navyše. Vďaka Partnerom AMAVET-u pre tento rok môžeme pre mladých účastníkov pripraviť aj atraktívny program deň pred súťažou v hlavnom meste Slovenska, kde nebude chýbať ani návšteva divadla!

Registrácia tu:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=HRwpXvD0VkyGG19CiiUQz6sG9PBSQmlCvDHD7kejbzRUOElKTk1PMUIzNERLMFVDNkNGSzJPNDJTQS4u

Cieľom už 6. ročníka Festivalu štyroch živlov AMAVET je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností v prírodných vedách. Festival má formovať pozitívne postoje žiakov k prírode, rozširovať a prehlbovať vedomosti a zručnosti žiakov v prírodovednom, biologickom, chemickom a fyzikálnom smere vzdelávania.

Ján Nemec