Festival 4 živlov AMAVET 2023 v grafoch

Zvyšujúci sa počet detí základných škôl na Festivale vedy a techniky AMAVET nás prinútil sa zamyslieť a urobiť kroky, ktoré by dali možnosť aj vedátorským začiatočníkom zažiť atmosféru tejto súťaže, získať cenné skúsenosti, spoznať nových priateľov, ale hlavne vedátorsky podrásť.

Rýchlo sme si uvedomili, že porovnávať obsahovú aj formálnu úroveň prác pokročilých stredoškolákov a detí základných škôl, obzvlášť z prvého stupňa, je ako porovnávať hrušky s jablkami.

V roku 2017 sme preto založili Festival 4 živlov (F4Ž), predskokana Festivalu vedy a techniky. Účasť každoročne narastá. Utvrdzuje nás to v správnosti nášho rozhodnutia. Dovolím si tiež tvrdiť, že sme chytili dve muchy jednou ranou.

Počet súťažných prác trvalo narastá, čím stále viac detí získava cenné skúsenosti. Výsledkom je, že nám z „malého“ na „veľký“ Festival vedy a techniky prichádzajú deti výborne pripravené. Aj nováčikovia prichádzajúci z Festivalu 4 živlov tak majú na Festivale vedy a techniky veľkú šancu na absolútny úspech a postup na veľké medzinárodné súťaže, ktoré otvárajú deťom cestu aj na najprestížnejšie svetové univerzity.

Na základe vyplnených dotazníkov sme sa na 6. ročník F4Ž pozreli aj z pohľadu štatistiky. Čo z nich vyplynulo?

Viac ako polovica zúčastnených projektov bola na súťaži prvý raz.

Tento trend hodnotíme veľmi pozitívne.

Znamená to, že povedomie verejnosti o súťaži sa zvyšuje a myšlienka posterovej prezentácie vedátorského projektu sa dostala na pôdu podstatne väčšieho počtu škôl.

Potešilo nás tiež, že takmer 1/3 účastníkov sa súťaže zúčastnila už 2. raz. Znamená to, že 1. účasť ich motivovala a jednoznačne v nej vidia prínos.

Počet zúčastnených projektov mimo AMAVET klubov sa výrazne doťahoval na počet projektov z AMAVET klubov. Práce z AMAVET klubov prevažovali svojim počtom len minimálne.

Tento trend hodnotíme veľmi pozitívne.

Znamená to, že informácie o AMAVET-e, našich súťažiach a ich benefitoch sa vo výraznejšej miere  dostávajú do povedomia pedagógov a rodičov.

Chceli sme tiež vedieť ako sa učitelia pozerajú na začlenenie neformálneho vzdelávania formou súťažných vedátorských projektov do formálneho vzdelávacieho procesu.

Potešilo nás, že až 79 % z nich, reagovalo jednoznačným ÁNO. Vedia si to predstaviť, dokážu to zrealizovať a vidia v tom jednoznačne prínos.

Znamená to, že prienik formálneho a neformálneho vzdelávania vníma stále viac pedagógov ako prirodzený a tiež ako zaujímavú súčasť vyučovacieho procesu.

Na otázku, čo žiakom priniesla účasť na Festivale 4 živlov sa objavovali LEN POZITÍVA. V drobných obmenách sa opakovali odpovede:

– veľa nových skúseností
množstvo neoceniteľných skúseností
– motivácia pokračovať ďalej, aktivizácia detí
– pozitívne zážitky, nové priateľstvá
– nové informácie a inšpirácie
– zážitok na celý život
motivácia k prehlbovaniu učiva
– možnosť prezentovať vlastný projekt/myšlienky.

Nás to len utvrdzuje v správnosti našej cesty.

Hodnotiacej komisii venujeme pozornosť každý rok. Hlavnou úlohou jej členov je dať deťom spätnú väzbu tak, aby zo súťaže odchádzali motivované, s novými nápadmi aj konkrétnymi radami do budúcna.

Cieľom komisie nie je deťom dokázať čo nevedia, ale vytiahnuť z nich to najlepšie, poradiť a podporiť ich.

Preto nás veľmi teší, že v tomto duchu sa niesol aj ročník 2023 a učitelia aj deti zhodnotili prístup členov komisie k súťažiacim jednoznačne pozitívne.

Aj keď účastníci zhodnotili organizáciu 6. ročníka súťaže ako výbornú, dobre vieme, že nič nie je dokonalé a zlepšovať sa dá stále. Ďakujeme za všetky postrehy a spätnú väzbu na to, ako súťaž ešte viac priblížiť učiteľom a vychytať drobnosti v organizácii súťaže.

Už teraz sa tešíme na mladých vedátorov, ktorí nám svoje práce predstavia v školskom roku 2023/2024!

Anna Kravárová, AMAVET