Ako vznikajú cencúle 

Počas dlhých zimných večerov nás môžu napadnúť mnohé otázky. Napríklad, ako vznikajú cencúle. Alebo prečo majú snehové vločky práve taký tvar, aký majú… a mnoho ďalších. Teraz sa budeme venovať zodpovedaniu prvej otázky, druhú zodpovieme niekedy nabudúce…

Cencúľ potrebuje pre svoj vznik tekuté skupenstvo vody, aj napriek tomu, že je tvorený tuhým ľadom. No dobre, poviete si, len pre existenciu tekutého skupenstva pri normálnom atmosférickom tlaku je potrebná teplota vyššia ako teplota topenia vody 0° a cencúle zvyčajne pozorujeme pri mrazivom počasí.

Pre vznik cencúľov je preto potrebné akési špeciálne usporiadanie, ktoré umožňuje existenciu kvapalnej vody i pri „mínusových“ teplotách. Viete, že na sklopené strechy domov dopadajú svetelné lúče pod väčším uhlom ako na vodorovné plochy a zem (uhol meriame od roviny danej plochy), preto je na týchto strechách intenzita slnečného žiarenia vyššia a teda i teplota je o 1-2 stupne vyššia ako na zemi. Preto sa pri vonkajšej teplote mínus 1-2 stupne dostane teplota na sklonených strechách až nad nulu. Sneh sa začne mierne topiť, voda steká, dostane sa následne po okraj strechy, kde začne kvapkať. Tieto kvapky sa už však nachádzajú pod strechou, kde je teplota opäť pod nulou, preto zamŕzajú. Na zamrznutú kvapku sa však časom dostane druhá, ktorá zamrzne, o chvíľu zase ďalšia a ďalšia…až sa nakoniec vytvorí cencúľ.

Tento efekt funguje i na nevyhrievaných objektoch so sklonenými strechami. V prípade vyhrievaných budov je miera rastu cencúľov o niečo väčšia, resp. k ich tvorbe môže dochádzať i pri nižších teplotách.

Vidíte, že sklon slnečných lúčov hrá významnú úlohu v prírode. Vo väčšom meradle to platí i v prípade globálnej klímy vďaka sklonu zemskej osi. V septembri až marci dopadajú slnečné lúče pod väčším uhlom na južnej pologuli, preto je tam teplejšie ako na severnej, v marci až septembri je situácia opačná. Samozrejme, v prípade klímy je faktorov veľmi veľa, ktoré dotvárajú jej celkový ráz, no sklon zemskej osi a z toho vyplývajúci meniaci sa sklon slnečných lúčov počas roka je spomedzi nich kľúčový.